Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  „Szkoła z Klasą 2.0”

  szkolazklasa 20 1 300x146   

  Partnerzy

                                                                 ceo logo niebieskie 300x160 logo wyborcza e1479739078105 logo PAFW pl e1479739132784 Fundacja Agory Pantone192 e1479739224564

  W październiku 2018 roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu "Szkoła z klasą 2.0”. Do głównych zadań akcji należy wspieranie edukacji na miarę wyzwań współczesnego świata, wzmacnianie rozwoju kompetencji XXI wieku, doskonalenie pracy nauczycieli i budowanie prestiżu ich pracy, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzież oraz wzmacnianie obywatelskiej misji szkoły.

  Akcję prowadzą Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), "Gazeta Wyborcza” w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Fundacją Agory.

  W bieżącym roku szkolnym chcemy położyć akcent na poczucie odpowiedzialności za proces zmiany w funkcjonowaniu szkoły. Dlatego tegoroczne hasło brzmi: "Weź szkołę w swoje ręce". To nasz uniwersalny przekaz, który kierujemy do nauczycieli, dyrektorów, innych pracowników szkoły i rodziców, ale przede wszystkim do uczniów. Zachęcamy Was, żebyście włączyli dzieci i młodzież na każdym etapie działań, oddali im głos i się w niego wsłuchali, pozwolili im współdecydować i wziąć odpowiedzialność za zmianę i szkołę.

   

  ODPOWIEDZIALNA ZA PROJEKT:

  • Marta Dobrowolska-Wesołowska - Dyrektor Szkoły

   

  KOORDYNATOR PROJEKTU:

  • Danuta Wiśniewska - nauczyciel religiI i informatyki

   

  TERMIN REALIZACJI:

  •  od października 2018 r. do czerwca 2019 r. 

   

  DZIAŁANIA:

  ETAP I

  Pierwszym zadaniem szkolnego zespołu „Szkoła z klasą 2.0” był wybór głównego obszaru działania na ten rok szkolny.

  Wybraliśmy obszar „Obywatelstwo”, ponieważ naszym priorytetowym działaniem jest zaangażowanie uczniów w proces podejmowania decyzji oraz kształtowanie w nich postawy odpowiedzialności za siebie i innych.

  O przystąpieniu do projektu zostało poinformowane grono pedagogiczne na radzie pedagogicznej. Wychowawcy klas przekazali informacje rodzicom na wywiadówce, a uczniowie dowiedzieli się o programie „Szkoła z klasą 2.0” na lekcji z wychowawcą.

  Ponadto informacja o programie umieszczona została na stronie internetowej szkoły oraz była podawana podczas różnych imprez kulturalnych, w których brała udział społeczność lokalna oraz przedstawiciele władz.

  Kolejnym działaniem było dokonanie analizy zasobów i braków szkoły pod kątem wybranego obszaru.

   

  WARSZTATY W LUBLINIE

  27 listopada 2019 r. wzięliśmy udział w warsztatach dla zespołów „Szkół z klasą 2.0” w Lublinie. Podczas spotkania dzieliliśmy się pomysłami, dobrymi praktykami, i doświadczeniami. Pracowaliśmy metodę design thinking, oraz omawialiśmy poszczególne elementy kolejnych etapów programu.

   

  ETAP II

  Zespół projektu „Szkoła z klasą 2.0” odbył spotkanie pod kierunkiem dyrekcji szkoły oraz koordynatora. W wyniku dyskusji podjęto decyzję o przeprowadzeniu ankiety diagnozującej potrzeby wśród rodziców.

  W grupie klas I-III nauczyciele przeprowadzili rozmowę z wybranymi przedstawicielami wyjaśniając cel spotkania. Uczniowie za pomocą emotikonków (w trzech kolorach) wyrażali aprobatę dla wymienionych działań przedstawiających propozycje aktywności uczniów na terenie naszej szkoły i w środowisku lokalnym..

  Przedstawiciele klas IV - VI wzięli udział w panelu dyskusyjnym i udzielili odpowiedzi na zadane pytania. Rezultat powyższych działań przybrał formę „Pytania na sznurku”. Zgodnie z planem „rozwieszono pranie”, aby wyniki badań były widoczne dla całej społeczności szkolnej.

  Uczniowie kl. VII – VIII brali udział w burzy mózgów. Najważniejsze przemyślenia zapisali na ścianie myśli, która znajduje się na szkolnym korytarzu, gdzie każdy ma do niej dostęp i może coś dopisać.

  Uczniowie poczuli się docenieni i dumni z faktu, że mogli współdecydować o zmianach dotyczących szkoły.

  Potrzeby uczniów pokryły się z realizowanymi w szkole zadaniami, a także pokazały drogę do zmian, które są konieczne, aby wszyscy dobrze czuli się w naszej placówce. Społeczność szkolna napisała, że czuje potrzebę integracji z kolegami i nauczycielami. Zwróciła uwagę, że w realizacji podstawy programowej może wyjść poza mury naszej szkoły, choćby na lekcje w plenerze. Uczestnicy burzy mózgów odczuwają też potrzebę działania i chcą angażować się w różne akcje na rzecz środowiska lokalnego.

  Podczas spotkań uczniowie zaprojektowali i wykonali plakaty "Szkoły z klasą 2.0"

  ETAP III

  Po przeanalizowaniu potrzeb uczniów i rodziców oraz własnych zasobów sprecyzowaliśmy ostatecznie cel dla szkoły, który brzmi:

  "Szkoła efektywnie angażuje uczniów i pracowników w życie placówki i społeczności lokalnej poprzez stwarzanie warunków do kreatywnej pracy podczas przygotowania i realizacji "Festiwalu Talentów".

  Festiwal Talentów został zaplanowany na dzień 1.06.2019 r.

  Ten festiwal umożliwi prezentację talentów naszych uczniów nie tylko przed rówieśnikami, ale także przed gośćmi, rodzicami i dziadkami.

  Wierzymy, że wydarzenie to będzie szansą na integrację pokoleń i zaangażuje nowe osoby do pracy na rzecz szkoły.

  Cel dla szkoły: „Szkoła efektywnie angażuje uczniów i pracowników w życie placówki i społeczności lokalnej poprzez stwarzanie warunków do kreatywnej pracy podczas przygotowania i realizacji „Festiwalu Talentów”.

  Wybrana propozycja realizacji celu: Zorganizowanie „Festiwalu Talentów”

  Główne działania zaplanowane
  w programie

  Zadania do wykonania
  w ramach danego działania

  Termin realizacji zadania

  Osoba odpowiedzialna za zadanie

  Organizacja festiwalu

  • Przygotowanie plakatu, rollupu reklamującego festiwal, dyplomów

  1 – 7 kwietnia

  Magdalena Oksińska, ucz. kl. VII b
  p. Danuta Wiśniewska
  p. Marta Dobrowolska - Wesołowska

  • Ustalenie listy gości honorowych

  8 – 12 kwietnia

  Samorząd Uczniowski
  dyrekcja szkoły

  • Przygotowanie zaproszeń dla dzieci z przedszkoli, Rady Osiedla, lokalnego rodzinnego zespołu

  1 – 5 kwietnia

  p. Marta Dobrowolska - Wesołowska

  • Rozniesienie zaproszeń do przedszkoli, Rady Osiedla, zespołu

  10 – 15 kwietnia

  p. Anna Barańska
  p. Marta Dobrowolska - Wesołowska
  Samorząd Uczniowski 
  p. Anna Rożek

  • Zebranie zgłoszeń od zaproszonych placówek i instytucji

  24 – 15 kwietnia

  p. Katarzyna Tomala

  • Zamówienie sceny z MCK

  25 – 26 kwietnia

  p. Marta Dobrowolska - Wesołowska

  • Przygotowanie sceny i nagłośnienia na koncert

  14– 11 maja

  ucz. kl. VII-VIII
  p. Ryszard Góra

  • Przeprowadzenie festiwalu

  17 – 30 kwietnia

  Samorząd Uczniowski
  p. Edyta Rutkowska

  • Przygotowanie identyfikatorów, smyczy

  14 maja

  ucz. kl. VIII
  p. Joanna Zagozdon
  p. Małgorzata Łojek
  p. Anna Zychnowska
  p. Anna Barańska
  p. Marta Dobrowolska - Wesołowska

  • Przygotowanie koszulek z logo Festiwalu Talentów

  15 – 15 kwietnia

  p. Wioletta Walerowicz

  • Zabezpieczenie ławek i krzeseł

  11 maja

  chłopcy kl. VIII
  nauczyciele wychowania fizycznego

  • Zaproszenie mediów: telewizja, gazeta, radio

  2 maja

  ucz. kl. VII b

  p. Justyna Walczak

  • Napisanie artykułu do gazety i na stronę internetową szkoły

  11 maja

  p. Mirosława Zaremba
  p. Wanda Ostatek
  p. Bożena Nizielska

  • Pozyskanie sponsorów

  2 maja

  ucz. kl. VII b
  p. Justyna Walczak
  p. Iwona Zarzycka
  p. Magdalena Kaczmarska

  • Dokumentacja fotograficzna
   i filmowa

  11 maja

  ucz. kl. IV h
  p. Danuta Wiśniewska
  p. Katarzyna Tomala

  Przegląd poezji autorskiej

  • Zgromadzenie materiałów (autorskich tekstów literackich)

  Początek kwietnia

  ucz. kl. IV – VIII

  • Dobór wierszy pod kątem tematycznym

  Początek kwietnia

  ucz. kl. VI - VIII
  p. Dorota Dziubek,
  p. Mirosława Zaremba

  • Ustalenie listy wykonawców

  Druga połowa kwietnia

  ucz. kl. VI - VIII
  p. Mirosława Zaremba
  p. Dorota Dziubek

  • Próby recytatorskie (ustalenie formy przekazu, np. poezja śpiewana, recytacja)

  7 maja

  ucz. kl. IV - VIII
  p. Dorota Dziubek
  p. Mirosława Zaremba

  Przegląd poezji anglojęzycznej

  • Przygotowanie uczniów

  5 maja

  Nauczyciele j. angielskiego

  Ekspozycja nagrodzonych prac konkursowych:

  Szkolny konkurs plastyczny
  „Ja i mój świat” dla kl. I-III

  Szkolny konkurs plastyczny
  „Ja – obywatel” dla kl. IV-V,

  VI-VIII

  • Przygotowanie prezentacjimultimedialnej przedstawiającej szkołę, miasto, region, kraj, dziedzictwo kultury i historii oraz walorów przyrodniczych własnego regionu i kraju

  11 – 25 marca 2019 r.

  ucz. kl. VI b
  p. Bogusław Wojtkiewicz
  ucz. kl. VII d
  p. Iwona Kara

  • Opracowanie regulaminu konkursu plastycznego

  p. Magdalena Soboń

  p. Marzena Szymczyk

  • Ogłoszenie konkursu plastycznego
   i przedstawienie regulaminu

  25 marca

  p. Marzena Szymczyk
  p. Iwona Stańczak
  naucz. Kl. I - III

  • Przypomnienie i zapoznanie
   z różnymi technikami plastycznymi

  25 marca – 12 kwietnia

  p. Marzena Szymczyk
  p. Iwona Stańczak
  naucz. Kl. I - III

  • Wykonanie prac plastycznych różnymi technikami

  25 marca – 30 kwietnia

  ucz. kl. I - VIII

  • Podsumowanie konkursu, przygotowanie wystawy prac
   i przyznanie nagród

  30 kwietnia – 5 maja

  ucz. kl. I e, V f, VII e
  p. Anna Barańska
  p. Magdalena Soboń
  p. Marzena Szymczyk
  p. Iwona Stańczak

  Spartakiada Rodzin

  • Przygotowanie regulaminu Spartakiady Rodzin oraz „Klasowego Turnieju Gier Zespołowych”

  1 - 5 marca

  p. Wioletta Walerowicz

  • Przygotowanie karty zgłoszeń Spartakiady Rodzin

  1 – 5 marca

  p. Wioletta Walerowicz

  • Przeprowadzenie sondażu
   w klasach IV-VIII i wybór konkurencji „Klasowego Turnieju Gier Zespołowych”

  8 - 15 marca

  p. Wioletta Walerowicz
  p. Beata Tracz
  p. Bożena Górska
  p. Paweł Łagoda
  p. Andrzej Waniel
  p. Michał Kępczyński
  p. Wojciech Serwin
  p. Arkadiusz Jeruzal
  p. Janusz Ozdoba
  p. Rafał Barański

  • Przydzielenie zadań osobom odpowiedzialnym, przyjmowanie zgłoszeń, wybór obsady sędziowskiej

  20 – 30 marca

  p. Beata Tracz
  p. Wioletta Walerowicz
  p. Paweł Łagoda
  ucz. kl. VIII c, VII

  • Przeprowadzenie „Klasowego Turnieju Gier Zespołowych”

  6 - 31 kwietnia

  ucz. klas IV - VIII
  p. Wioletta Walerowicz
  p. Beata Tracz
  p. Bożena Górska
  p. Paweł Łagoda
  p. Andrzej Waniel
  p. Michał Kępczyński
  p. Wojciech Serwin
  p. Arkadiusz Jeruzal
  p. Janusz Ozdoba
  p. Rafał Barański
  p. Grażyna Brociek
  p. Magdalena Kowalska
  p. Beata Rzechowicz

  • Przeprowadzenie „Spartakiady Rodzin”

  11 maja

  ucz. kl. VII - VIII

  p. Wioletta Walerowicz
  p. Beata Tracz
  p. Bożena Górska
  p. Paweł Łagoda
  p. Andrzej Waniel
  p. Michał Kępczyński
  p. Wojciech Serwin
  p. Arkadiusz Jeruzal
  p. Janusz Ozdoba
  p. Rafał Barański

  Organizacja koncertu „Muzyką przez pokolenia”

  • Wyłonienie wykonawców spośród uczniów klas I-VIII

  1 - 8 marca

  wychowawcy

  • Ustalenie współwykonawców

  8 – 15 marca

  ucz. – wykonawcy
  wychowawcy

  • Wybór repertuaru

  15 - 20 marca

  ucz. – wykonawcy
  p. Iwona Stańczak
  p. Ryszard Góra

  • Próby wykonawców

  kwiecień - maj

  uczniowie – wykonawcy
  p. Iwona Stańczak
  p. Ryszard Góra

  Pokazy indywidualne
  i grupowe „Taniec dobry na wszystko”

  • Zaproszenie do współpracy przedszkolaków z pobliskich placówek wraz z opiekunami oraz tancerzy ze Szkoły Tańca „Twist”

  6 - 8 marca

  p. Anna Barańska
  p. Marta Dobrowolska - Wesołowska

  • Wybór uczniów z klas I – VIII do

  indywidualnych i grupowych pokazów tanecznych na terenie szkoły

  11 – 15 marca

  wychowawcy
  p. Danuta Wiśniewska

  • Próby tancerzy

  cały maj

  wychowawcy
  uczniowie
  nauczycielki przedszkoli
  p. Anna i p. Grzegorz Podsiadły

  Kiermasz rodzinnego rękodzieła „Zręczne ręce”

  • Opracowanie harmonogramu konkursów

  25 luty - 1 marca

  p. Małgorzata Urban
  p. Magdalena Jasińska
  p. Agnieszka Mazur
  p. Wioletta Szymańska
  p. Małgorzata Wójcik 
  p. Magdalena Tokarska
  p. Ewelina Baran - Żelaszczyk

  • Szkolny konkurs „Wiosna z origami” dla kl. IV - VIII

  10 marca – 23 kwietnia

  p. Małgorzata Urban
  p. Magdalena Jasińska
  p. Agnieszka Mazur

  • Poinformowanie społeczności szkolnej o planowanych konkursach

  4 marca

  p. Magdalena Jasińska

  • Szkolny konkurs na modele fizyczne „Zabawki fizyczne”

  5 maja

  ucz. kl. VII
  p. Małgorzata Wójcik

  • Szkolny konkurs na najładniejszą wyszywaną kartkę „Nitką malowane”

  5 maja

  ucz. kl. V
  p. Agnieszka Mazur

  • Szkolny konkurs „Moje rękodzieło dla klas I -III

  21 marca

  ucz. kl. III b
  p. Agnieszka Brożek
  p. Paulina Jankowska

  • Zebranie modeli, prac uczniów kl. I – VIII oraz rękodzieła rodzinnego

  3 mara – 5 maja

  opiekunowie konkursów
  p. Katarzyna Nowak
  p. Magdalena Tokarskia
  p. Magdalena Jasińska
  p. Wioletta Szymańska

  • Przygotowanie stanowiska

  11 maja

  ucz. kl. V e
  p. Wioletta Szymańska
  p. E. Baran – Żelaszyk

  Akcja charytatywna

  • Ustalenie zasad przebiegu akcji charytatywnej

  1 marca

  ucz. kl. VIII d
  p. Danuta Wiśniewska

  • Kontakt z rodzinami osób objętych akcją

  20 marca

  ucz. kl. VII b
  p. Justyna Walczak
  p. Marta Dobrowolska - Wesołowska

  • Poinformowanie społeczności szkolnej o planowanych działaniach

  28 marca

  ucz. kl. VIII c
  p. Małgorzata Krysa

  • Przeprowadzenie spotkania
   z wolontariuszami i ustalenie przebiegu przedsięwzięcia

  20 marca

  wolontariusze kl. II d
  p. Wesołowska, Jolanta Gawron,
  wolontariusze kl. VII-VIII
  p. Małgorzata Krysa

  • Przygotowanie plakatów reklamujących akcję

  20 marca

  ucz. kl. VII a
  p. Renata Kudełko

  • „Słodki kącik”

  11 maja

  ucz. kl. VII c
  p. Barbara Gadkowska
  ucz. kl. I a
  p. Joanna Zybura
  ucz. kl. IV h

  p. Danuta Wiśniewska
  ucz. kl. VIII b
  p. Małgorzata Czaja

  ucz. kl. V   e

  p. Wioletta Szymańska
  ucz. kl. VI c
  p. Anna Rożek

  ucz. kl. VI d
  p. Beata Dąbrowska

  • Opieka nad wolontariuszami podczas „Festiwalu Talentów”

  11 maja

  p. Danuta Wiśniewska
  p. Justyna Walczak
  p. Barbara Gadkowska
  p. Lidia Tokarska
  p. Małgorzata Krysa
  p. Anna Wesołowska
  p. Jolanta Gawron
  p. Renata Kudełko   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...