Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  Aktualności ośrodka

  artykuł

   

  kom
  Aparatura do Komputerowej Oceny Postawy Ciała jest narzędziem pozwalającym na nieinwazyjną, dokładną i obiektywną diagnostykę postawy ciała. Duża dokładność pomiaru daje możliwość wczesnego zauważenia wad w początkowym etapie ich rozwoju.
  Dane pacjenta gromadzone są w postaci elektronicznej, dzięki czemu bardzo łatwo można obserwować i porównywać postępy w procesie terapeutycznym. Urządzenie pracuje w oparciu o metodę fotogrametryczną z wykorzystaniem zjawiska Moire'a. W skrócie polega ona na wykonaniu kamerą wideo komputerowej fotografii.
  Dzięki specjalnemu systemowi optycznemu komputer wyznacza trójwymiarowy obraz pleców i dokładnie analizuje ponad 50 parametrów w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej.

  ZALETY BADANIA METODĄ MORY
  Aparatura nie ma negatywnego wpływu na człowieka i jest możliwe wykonywanie takiej ilości badań, jaka jest konieczna.
  Pozwala na prowadzenie dokumentacji porównawczej i dokładnej kontroli i oceny postępu korekcji.
  Krótki czas przygotowania pacjenta i wykonania badania ok. 4-5min.
  Badanie przesiewowe dotyczące wad postawy metodą Mory projekcyjnej może być przeprowadzane już u dzieci przedszkolnych.
  System pozwala na wykonywanie: testów statycznych, testów dynamicznych przy rejestracji sekwencji ruchowych, testów korekcyjnych, ćwiczeń autokorekcyjnych (biofeedback), dokumentacji fotogrametrycznej sylwetki np. przód, bok, nogi.
  Każdy wynik badania może być wizualizowany w formie przestrzennej grafiki.

  WYNIK KOŃCOWY
  Po przeprowadzonych badaniach i obliczeniach wykonanych przez komputer opisujemy wydruki w taki sposób, aby rodzic nie będący specjalistą, mógł zrozumieć wynik badania i jednocześnie mógł czynnie włączyć się w proces korekcji, jeżeli takowy będzie wskazany. Nasze słowa muszą trafić do rodzica, który jest bardzo często laikiem w tej dziedzinie.
  Na zakończenie sugerujemy rodzicowi dalszy tok postępowania. Czy będzie to gimnastyka korekcyjna, czy potrzeba większego zwracania uwagi na dziecko podczas codziennych czynności, czy odesłanie do lekarza rehabilitant/ortopedy celem dalszej diagnostyki - to wyniknie już z uzyskanych podczas badania parametrów.

  I PRZEPISY OGÓLNE

  • W zespołach korekcyjno-kompensacyjnych uczestniczą dzieci od 6 roku życia i młodzież szkolna do momentu ukończenia nauki w szkole średniej.
  • Zespoły korekcyjno-kompensacyjne tworzone są według wieku, płci i rodzaju wady postawy w grupy liczące 8-12 osób.
  • W zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej uczestniczą dzieci i młodzież szkolna posiadający skierowanie od lekarza rehabilitanta, rodzinnego lub ortopedy.
  • Osoby mające skierowanie od w/w lekarzy z zaleceniem ćwiczeń:
   - 3 x razy w tygodniu przychodzą na zajęcia w poniedziałek, środę, piątek;
   - 2 x razy w tygodniu przychodzą we wtorek i czwartek.
  • 10-ciokrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej powoduje skreślenie z gru-py ćwiczebnej. Istnieje możliwość ponownego przyjęcia do grupy z wolną liczbą miejsc.
  • W przypadku braku zaangażowania i chęci ze strony ćwiczącego prowadzący zajęcia ma prawo wezwać rodziców bądź opiekunów prawnych na rozmowę i w ostateczności usunąć z grupy ćwiczebnej.
  • Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowa-dzący zajęcia.

  II PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

  • Za rzeczy wartościowe i pieniądze pozostawione przez ćwiczących w szatni dyrekcja ośrodka oraz prowadzący zajęcia nie odpowia-dają. Klucze od szatni znajdują się u prowadzącego zajęcia.

   

  NAUKA ĆWICZEŃ

  • Wtorek – 14.45-15.30 i 17.00-17.45 (M0GK-K)
  • Czwartek – 9.00-13.00 (szpital powiatowy)

  791. Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świetokrzyskim,
  ul. Szymanowskiego 11 (szpital)

  Godziny przyjęć:

  • wtorek 9.00 – 13.00 - lek. Anna Kurian
  • środa 14.00 – 15.00 - lek. Anna Kurian
  • środa 15.00 – 18.00 - lek. Janusz Kubica/ Krzysztof Szala
  • czwartek 9.00 – 13.00 - lek. Jarosław Szczygieł

  Poradnia znajduje się w Pawilonie - II piętro (dawny oddział Dermatologii)
  Kontakt: 41 247 80 00 (wew 303)
  więcej informacji na: www.zoz.ostrowiec.pl

  2. Poradnia Wad Postawy w Ostrowcu Świętokrzyskim,
  al. Jana Pawła II 33

  tel. kontaktowy - 41 266 58 32

  • lek. Sławomir Potocki,
  • lek. Jan Masternak

  Projekty edukacyjne

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Please publish modules in offcanvas position.