Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

   

  „Mamy kota na punkcie mleka”

  baner glowny 3 1

   

  “Mam kota na punkcie mleka” to program promocyjno - edukacyjny przygotowany dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Jego organizatorem są Polska Izba Mleka oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

  CEL GŁÓWNY PROGRAMU:

  • poszerzenie wiedzy na temat mleka i produktów mleczarskich, ich wartości i właściwości odżywczych, które są potrzebne na każdym etapie życia.

  CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • wzmocnienie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mlecznych,
  • kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat,
  • zwiększenie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania się.

  KOORDYNATOR:

  • p. Joanna Zagozdon

  REALIZATORZY:

  •  wychowawczynie klas I - III

  OKRES TRWANIA PROGRAMU:

  • od roku szkolnego 2018

  ZASADY PROGRAMU:

  1. Nauczyciele klas I - III realizują program poprzez przeprowadzenie zajęć na temat mleka i produktów mleczarskich, ich wartości i właściwości odżywczych na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych.
  2. Po przeprowadzeniu zajęć, nauczyciele przekazują uczniom książeczki z grami i zabawami, które pomogą utrwalić zdobytą na zajęciach wiedzę.
  3. Uczniowie, wykonują zadania w domu, pod kierunkiem rodziców.
  4. Po rozwiązaniu wszystkich zadań, uczniowie przynoszą książeczki do klasy i wspólnie z nauczycielem omawiają ich treść.
  5. Na zebraniach z rodzicami, nauczyciel poinformuje o realizacji programu.

   Dlaczego właśnie mleko?

  nr1 nr2 nr4

   

  Zobacz więcej:

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...