Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

   

  Pamiętamy o Nich

  Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy ...

  krzyz

  "Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci".

   

  wstazkaPożegnaliśmy na zawsze spośród Grona Nauczycielskiego:

  • p. Iwonę Misiurę (zm. 18.01.2019 r.)
   - nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej oraz przewodniczą NSZZ "Solidarność" w PSP nr 8
  • ks. Mirosława Gajewskiego (zm. 27.10.2018 r.)
   - nauczyciela religii i wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego
  • p. Elżbietę Walkowicz (zm. 13.10.2015 r.)
   - emerytowaną wicedyrektor szkoły i nauczycielkę kształcenia zintegrowanego
  • p. Barbarę Olszańską (zm. 12.10.2015 r.)
   - nauczycielkę kształcenia zintegrowanego i długoletnią nauczycielkę doradcę metodycznego dla młodych nauczycieli
  • p. Ewę Ogrodowczyk (zm. 10.06.2015 r.)
   - nauczycielkę kształcenia zintegrowanego i wychowawcę świetlicy szkolnej
  • p. Irenę Zdyb (zm. 08.06.2010 r.)
   - kierowniczkę świetlicy
  • p. Henrykę Zalewską (zm. 06.05.2008 r.)
   - nauczycielkę techniki

  Pozostaną na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci…

  znicz wiazanka
  "Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą..."
  /ks. Jan Twardowski/

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...