Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

   

  "Akademia Bezpiecznego Puchatka"

  puchatek"Akademia Bezpiecznego Puchatka" to program edukacyjny dla uczniów klas I, który uczy dzieci bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy.

  CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

  • edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole,
  • wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia,
  • edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.

  CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • przekazanie uczniom klas I niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy,
  • kształtowanie odpowiedniej reakcji na zaistniałe zagrożenia,
  • wyrobienie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów.

  KOORDYNATOR:

  • p. wicedyrektor Anna Barańska

  REALIZATORZY:

  • wychowawczynie klas I

  WSPÓŁREALIZATORZY:

  • Rodzice uczniów klas I
  • Funkcjonariusz Policji
  • Przedstawiciele Straży Miejskiej
  • Pedagog szkolny

  OKRES TRWANIA PROGRAMU:

  • od roku rok szkolny 2012

  ZASADY PROGRAMU:

  • Nauczyciele klas I realizują program poprzez przeprowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych.
  • Po przeprowadzeniu zajęć, nauczyciele przekazują uczniom książeczki z grami i zabawami, które pomogą utrwalić zdobytą na zajęciach wiedzę na temat bezpiecznych zachowań uczniów.
  • Uczniowie, wykonują zadania w domu, pod kierunkiem rodziców.
  • Po rozwiązaniu wszystkich zadań, uczniowie przynoszą książeczki do klasy, co jest warunkiem zdobycia Dyplomu Klubu Bezpiecznego Puchatka.
  • Na zebraniach z rodzicami, nauczyciel poinformuje o realizacji programu, a pedagog szkolny przekaże najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa ucznia w szkole i poza nią.
  • W czasie realizacji programu odbędzie się spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Policji na temat zagrożeń podczas drogi do szkoły, w szkole, w domu.
  • W czasie realizacji programu nauczyciele w klasach przygotują gazetkę dotyczącą realizacji programu Klub Bezpiecznego Puchatka.
  • Po realizacji programu, nauczyciele złożą sprawozdanie z przeprowadzonych działań.
  • Po zakończeniu działań, szkoła nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem "Klubu Bezpiecznego Puchatka".

  HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

  • Przystąpienie do realizacji programu w klasach pierwszych
  • Realizacja scenariuszy
  • Spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej na temat ,, Bezpieczna droga pierwszoklasisty do szkoły''
  • Wykonanie gazetki "Klub Bezpiecznego Puchatka" w klasach
  • Poinformowanie o programie rodziców - na zebraniu z rodzicami w listopadzie
  • Przekazanie książeczek uczniom - po zebraniu z rodzicami

  numery

  Zobacz również:

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...