Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  „20 lat. Świętokrzyskie to my”

  20lecie woj swietokrzyskiego baner 970x90

  Rok 2018 jest szczególnie ważny dla naszego województwa – województwa świętokrzyskiego, ze względu na 20-lecie jego istnienia. W związku z tym sejmik województwa świętokrzyskiego ogłosił rok 2018 „Rokiem Jubileuszu 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego”. Obchody jubileuszu odbywają się pod hasłem „20 lat. Świętokrzyskie to my.” Przygotowano szczegółowy kalendarz obchodów jubileuszu oraz zaproszono różne instytucje do aktywnego włączenia się w kalendarz imprez. 

  Nasza szkoła podjęła inicjatywę i opracowała własny plan jubileuszowych działań.

  Lp.

  Działania

  Termin

  Osoby odpowiedzialne

   1.

  Wykonanie logo obchodów

  kwiecień

  wychowawcy klas, nauczyciele plastyki

   2.

  Poznanie legend świętokrzyskich

  kwiecień – maj

  wychowawcy klas I – III,

  wychowawcy klas IV – V

   3.

  Organizacja konkursu wiedzy o Ostrowcu

  marzec - kwiecień

  wychowawcy klas III

   4.

  Organizacja wędrówek i wycieczek regionalnych

  kwiecień - październik

  wychowawcy klas III,

  wychowawcy klas IV - VII

   5.

  Udział w rajdach PTTK

  kwiecień - październik

  nauczyciele przyrody

   6.

  Wykonanie gazetki – Atrakcje turystyczne regionu

  maj - czerwiec

  nauczyciele przyrody

   7.

  Wykonanie wystawy –

  Ludzie zasłużeni dla regionu

  maj – czerwiec

  nauczyciele bibliotekarze

   8.

  Organizacja wycieczki na Święty Krzyż

  maj

  wychowawcy klas III,

  nauczyciele religii

   9.

  Wykonanie prezentacji multimedialnych –

  Nasze województwo

  wrzesień - listopad

  nauczyciele informatyki

   10.

  Przygotowanie wystawy – Powstanie styczniowe w naszym regionie

  wrzesień - listopad

  nauczyciele historii,

  nauczyciele bibliotekarze

   11.

  Przygotowanie apelu poświęconego patronowi szkoły – Stefanowi Żeromskiemu

  listopad

  nauczyciele języka polskiego,

  nauczyciele historii

   12.

  Udział w konkursie PTTK – Moja ojczyzna w dolinie Kamiennej

  listopad

  nauczyciele przyrody,

  nauczyciele języka polskiego,

  nauczyciele historii

  Mamy nadzieję, że ww. działania wpłyną pozytywnie na uczniów naszej szkoły, przyczynią się do powstania więzi z lokalną społecznością, pogłębią szacunek dla tradycji i historii regionu oraz dadzą możliwość kształtowania właściwych postaw obywatelskich.

   DOKUMENTACJA :

  • Wykonanie logo obchodów
  • Poznanie legend świętokrzyskich - kl. IV i V

  Zgodnie z harmonogramem obchodów 20-lecia województwa świętokrzyskiego wychowawcy klas IV i V zapoznali swoich uczniów z legendami świętokrzyskimi. Na godzinach z wychowawcą uczniowie wspólnie czytali legendy, analizowali ich treść, rozpoznawali opisywane miejsca naszego regionu. Większość poznanych legend dotyczyła Gór Świętokrzyskich.

  • Organizacja konkursu wiedzy o Ostrowcu

  Szkolny konkurs historyczno-regionalny

  Obchody 20-lecia województwa świętokrzyskiego w naszej szkole rozpoczął Konkurs Historyczno-Regionalny dla klas trzecich pn. "Czy znam swoje miasto?", który odbył się 7.03.2018r. Uczniowie przygotowywali się do konkursu pod opieką wychowawców, pogłębiając wiedzę o naszym mieście i jego okolicach. Zakres treści obejmował głównie historię Ostrowca i Denkowa od powstania miast do współczesności. Każdą klasę reprezentowało dwóch uczniów. Dzieci pisały test z podziałem na dwie grupy, pierwsza to klasy 3a, 3b, 3c, zaś druga obejmowała klasy 3d, 3e, 3f, 3g, 3h. Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez panią Joannę Zyburę i panią Katarzynę Nowak. Po ogłoszeniu wyników wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody. Wyniki zostały umieszczone na stronie osiągnięć uczniów klas I - III.

  Renata Kudełko, Dagmara Lizner

  • Organizacja wędrówek i wycieczek regionalnych

  Mamy Złotą Ostrowiecką Odznakę Turystyczną

  10. kwietnia 2018 r. w klasie VI a miała miejsce bardzo miła uroczystość. Pani Jolanta Wiśniewska – pracownik Punktu Informacji Turystycznej dokonała wręczenia uczniom brązowej Ostrowieckiej Odznaki Turystycznej. W poprzednim roku szkolnym klasa odbyła cykl wędrówek po mieście i okolicy, odwiedzając miejsca wyznaczone w regulaminie konkursu. Wędrówki – zajęcia w terenie dały uczniom możliwości poznania elementów historii, kultury i geografii naszej małej ojczyzny. Stały się także inspiracją do różnych prac np. literackich, fotograficznych oraz zachętą do dalszego poznawania regionu.

  Wychowawczyni klasy – p. Renata Kudełko została nagrodzona złotą Ostrowiecką Odznaką Turystyczną za wieloletnią pracę na rzecz pogłębiania wiedzy o regionie wśród uczniów, organizację licznych wędrówek regionalnych oraz wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu i regionalizmu.

  Renata Kudełko

  • Udział w rajdach PTTK
  • Wykonanie gazetki – Atrakcje turystyczne regionu
  • Wykonanie wystawy – Ludzie zasłużeni dla regionu
  • Organizacja wycieczki na Święty Krzyż
  • Wykonanie prezentacji multimedialnych – Nasze województwo
  • Przygotowanie wystawy – Powstanie styczniowe w naszym regionie
  • Przygotowanie apelu poświęconego patronowi szkoły – Stefanowi Żeromskiemu
  • Udział w konkursie PTTK – Moja ojczyzna w dolinie Kamiennej

  Projekty edukacyjne

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Menu boczne

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...