Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

   

  Nasze Świętokrzyskie - korzenie i skrzydła

  swietokrzyskieW bieżącym roku szkolnym uczniom i nauczycielom proponujemy aktywny udział w realizacji treści edukacji regionalnej. Tym samym nawiązujemy do wieloletniej tradycji naszej szkoły, odwołujemy się do naszych doświadczeń i różnorodnych praktyk, zdobytych przez nas w tym obszarze. 

  Uważamy, że proces wychowania młodego człowieka powinien być ściśle związany z aktualnym zapotrzebowaniem społeczeństwa. Dziś zadaniem pedagogów jest przygotowanie do dorosłego życia człowieka aktywnego w wielu sferach życia społecznego. Aktywność tę należy wyzwalać jak najwcześniej, już w szkole podstawowej. Dlatego proponujemy zajęcia wszechstronnie rozwijające osobowość dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem jego postaw społecznych. Aktywizację obywatelską młodego pokolenia chcemy rozpocząć od „zakorzenienia” dziecka w regionie i pielęgnacji tożsamości lokalnej. To właśnie w środowisku lokalnym dziecko doświadcza pierwszych kontaktów z przeszłością, dziedzictwem kulturowym, zabytkami i ich ochroną, czyli instytucją muzeum. Aktywne poznawanie swojej małej ojczyzny to wstęp do kształtowania postaw patriotycznych, niezbędnych w aktywnym, świadomym obywatelstwie. Przyszły obywatel już dziś powinien mieć możliwość poznania kultury i historii narodowej w sposób aktywny, często osobisty. Obcowanie z kulturą lokalną otwiera człowieka na kulturę narodową. Proponowane przez nas treści będą realizowane poprzez wędrówki i wycieczki regionalne, apel o patronie, konkursy, prezentacje multimedialne, spotkania z ciekawymi ludźmi regionu. Mają one budzić również potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego, uczyć jego właściwego zagospodarowania oraz kreować samego siebie. Podczas zajęć w terenie uczniowie będą mieli możliwość poznania elementów historii i kultury miasta i najbliższej okolicy, obcowania z przyrodą oraz uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta. Uczestnictwo w wędrówkach pozwoli również zgromadzić bogaty materiał dotyczący małej ojczyzny i regionu. Uczniowie będą doskonalili więc umiejętności segregowania, porządkowania zdobytych wiadomości (notatki, raporty, fotografie, rysunki), wykorzystywania ich w różnorodny sposób, m. in. jako teksty do kroniki, artykuły do klasowej gazetki, prace konkursowe. Tego typu zajęcia wspomogą nie tylko rozwój psychofizyczny ucznia, ale także spełnią rolę profilaktyczną i terapeutyczną. Wyposażą uczniów również w kompetencje kluczowe, dadzą im w ten sposób możliwość „rozwinięcia skrzydeł”.

  Proponujemy realizację działań w trzech obszarach:

  • Wokół patrona szkoły
  • Nasze miasto
  • Udział w życiu kulturalnym miasta

  Do współpracy zapraszamy chętne osoby. Wszystkim oferujemy pomoc w realizacji zadań.

  ZESPOŁ DS. EDUKACJI REGIONALNEJ

  • mgr Iwona Kara,
  • mgr Jolanta Kargul,
  • mgr Renata Kudełko,
  • mgr Anna Zychnowska.

                                                   Harmonogram działań

  Lp.

  Działania

  Termin

  Osoby odpowiedzialne

  Obszar

  Wokół patrona szkoły

   

  Udział w Narodowym Czytaniu – nowela St. Żeromskiego „Rozdziobią nas kruki, wrony…”

  wrzesień

  nauczyciele języka polskiego

  uczniowie klas VIII

   

  Prezentacja multimedialna nt. patrona szkoły dla klas IV - V

  wrzesień - październik

  Iwona Kara

  Renata Kudełko

   

  Wycieczka regionalna – Szlakiem Stefana Żeromskiego

  cały rok

  wychowawcy klas V

   

  Apel na temat patrona szkoły

  listopad

  Edyta Rutkowska

  Aneta Surowiecka

   

  Organizacja konkursu plastycznego – „Krajobrazy Żeromskiego” i wystawy prac konkursowych – klasy VI

  październik

  Jolanta Kargul

  Marzena Szymczyk

   

  Wykonanie prezentacji multimedialnej nt. związków patrona z regionem – klasy VII

  październik - listopad

  nauczyciele uczący

  w klasach VII

  Obszar

  Poznajemy nasze miasto

  1.

  Prezentacja multimedialna nt. początków Ostrowca dla klas IV - V

  październik -

  grudzień

  Renata Kudełko

  Anna Zychnowska

  2.

  Wędrówka regionalna – Wokół Starego Miasta

  cały rok

  wychowawcy klas IV – V

  3.

  Udział w życiu kulturalnym miasta

  cały rok

  nauczyciele języka polskiego

  nauczyciele historii

  wychowawcy

  4.

  Propagowanie wiadomości o naszym mieście

  jesień

  wiosna

  Iwona Kara

  Anna Zychnowska

  5.

  Szkolny konkurs fotograficzny – Moje miasto w obiektywie

  maj

  Iwona Kara

  Renata Kudełko

  Obszar

  Atrakcje turystyczne regionu

  1.

  Wycieczki po regionie

  cały rok

  wychowawcy

  2.

  Wędrówka regionalna do Krzemionek

  cały rok

  wychowawcy klas I – III

  3.

  Rajdy w ramach SKKT

  cały rok

  Bogusław Wojtkiewicz

  miłośnicy turystyki pieszej

   

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...