Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

   

  Szkolne Atelier

  atelierGłównym założeniem projektu jest rozbudzenie w uczniach wrażliwości estetycznej wraz z umiejętnościami manualnymi. Rozwój kulturalny jest elementem niezastąpionym w edukacji młodego człowieka. Stały kontakt ze sztuką, analizowanie dzieł oraz tworzenie w oparciu o nie własnych prac jest działaniem przynoszącym wiele korzyści. Zarażenie uczniów pasją tworzenia  w dobie wszechobecnych telefonów komórkowych, tabletów i gier komputerowych ma zbawienny wpływ na ich rozwój. Stworzenie niewielkich grup osób zainteresowanych sztuką pozwala przekazać więcej informacji poprzez połączenie teorii z praktyką. Powołanie do życia sekcji plastycznej jako dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla zainteresowanych oraz zorganizowanie zajęć w mniejszych grupach pozwala na poświęcenie większej uwagi jednostce i indywidualne podejście do ucznia. Rozwiązanie takie z kolei umożliwia dokładne poznanie profesjonalnych technik plastycznych, poszerza horyzonty oraz pokazuje młodym ludziom możliwości, których wcześniej nie dostrzegali. 

  Kreatywne działania prócz tych najbardziej oczywistych – czyli rozwoju zdolności manualnych oraz wiedzy z zakresu historii sztuki przynoszą także inne korzyści.

  Do najważniejszych z nich należą umiejętność twórczego myślenia, rozwój wrażliwości, umiejętności wyszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań. Aktywność artystyczna sprzyja także skupieniu uwagi, co pomocne jest nie tylko w procesach twórczych, ale także we wszystkich aspektach życia codziennego i rozwoju psychicznym.
  Wszystkie działania w ramach projektu wzbogacają wiedzę uczniów o zagadnienia związane z szeroko pojętą sztuką poprzez wskazanie wielu dróg do ich poznania.

  CELE PROJEKTU:

  • rozwijanie wiedzy na temat historii sztuki
  • nawiązywanie kontaktu z lokalnymi ośrodkami kultury w celu poszerzenia horyzontów uczestników zajęć (wystawy, warsztaty we współpracy z Biurem Wystaw Artystycznych)
  • pokazanie pełnego spektrum technik plastycznych, oraz form wyrazu artystycznego (takich jak akwarela, gwasz, monotypia, formy graficzne i przestrzenne)
  • kształtowanie umiejętności pracy w grupie
  • rozwijanie umiejętności manualnych
  • rozbudzanie wrażliwości, umiejętności wielotorowego myślenia, szukania rozwiązań problemu poprzez stosowanie różnych dróg do ich osiągnięcia
  • poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej ucznia

  KOORDYNATOR PROJEKTU:

  • mgr Marlena Kot

  CZAS TRWANIA: 

  • październik 2019 – czerwiec 2020

  PLAN DZIAŁANIA

  1. Zebranie uczniów zainteresowanych dodatkowymi zajęciami artystycznymi.
  2. Dostosowanie planu pracy do grupy wiekowej
  - w przypadku młodszych klas ( I-III) pokazanie całego spektrum możliwości oraz technik plastycznych - nauka poprzez zabawę;
  - ustalenie toku zajęć dla klas starszych, mających na celu przedstawienie szerokiego spektrum technik oraz możliwości (techniki z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki);
  3. Rozpoczęcie zajęć od podstaw rysunku zwiększając stopniowo poziom trudności oraz dodając coraz bardziej zaawansowane techniki;
  4. Włączenie do toku zajęć dodatkowych elementów takich jak:
  - pokazy artystyczne
  - wyjścia na wystawy
  - warsztaty plastyczne
  5. Nawiązanie współpracy z Ostrowieckim Browarem Kultury oraz BWA Ostrowiec.
  6. Tworzenie dokumentacji poczynionych postępów w postaci wystawy zbiorowej w BWA i kroniki ze zdjęciami z zajęć.

  SPODZIEWANE EFEKTY:

  • wystawa prac uczniów w Ostrowieckim Browarze Kultury - BWA,
  • wzmocnienie integracji w grupie,
  • zaobserwowanie rozwoju wrażliwości oraz kreatywności,
  • wzrost zainteresowania historią sztuki,
  • nabycie umiejętności związanych ze stosowaniem określonych technik,
  • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
  • pogłębienie zainteresowania uczniów,
  • stworzenie więzi rówieśniczych na podstawie wspólnych pasji i zainteresowań.

  PODSUMOWANIE

  Edukacja artystyczna przygotowuje młodego człowieka do radzenia sobie z wieloma aspektami życia. Jest jednym z najskuteczniejszych sposobów kształtujących osobowość oraz poczucie wyjątkowości osoby przygotowującej się do wejścia w życie. Pomaga wyzwalać emocje i uczy zarówno samodzielnej pracy, jak i działania w grupie, a co za tym idzie jest nie tylko nośnikiem wiedzy, ale i środkiem wychowawczym. Nie można pozwolić by sztuka jako wartość uniwersalna w starciu ze współczesnym sposobem życia została zapomniana przez jednostki, którym jest ona niezbędna do właściwego rozwoju. Wartość ta jest szczególnie ważna w dobie kryzysu emocjonalnego jaki niesie świat otaczającej nas technologii.

  Od początków ludzkości sztuka wzbogacała ludzkie istnienie oraz pomagała w kształtowaniu dojrzałości. Jako pedagodzy jesteśmy szczególnie odpowiedzialni za kontynuowanie tej misji oraz krzewienie kultury wśród następujących po nas pokoleń.

  atelier2

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Aktualności

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...