Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  Sukcesy uczniów kl. I-III

  sukcesy1 3

  "Niech każde dziecko wyniesie ze szkoły tyle, na ile je stać".
                                                                                                          /Jadwiga Hanisz/

  W zmodernizowanym procesie kształcenia zintegrowanego, zmierzającego do zapewnienia wszystkim uczniom klas I-III optymalnych warunków dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, mocno akcentowana jest rola różnorodnej aktywności uczniów.
  Realizując cele i treści obowiązujących programów, koncentrujemy się przede wszystkim na potrzebach i możliwościach uczniów, preferujemy cele twórcze, zwłaszcza problemy otwarte, stwarzamy sytuacje do przejawiania twórczych zachowań uczniów w procesie uczenia się i zapewniamy warunki sprzyjające wyzwalaniu ich aktywności.
  Za niezwykle istotne uważamy: stworzenie klimatu zaufania poprzez otwarty styl stosunków między nauczycielami i dziećmi, zapewnienie poczucia swobody i bezpieczeństwa, przeżywanie uczucia radości i zadowolenia prowadzącego do samoakceptacji.
  Doskonaląc własny warsztat pracy, korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań metodycznych pobudzających aktywność uczniów, jak również poszukujemy nowych form.
  Sprawdzoną i bardzo ciekawą formą dla uczniów naszej szkoły są różnorodne konkursy, które prowadzone są etapami przez cały rok szkolny.
  W roku szkolnym 2017 / 2018 uczniowie kształcenia zintegrowanego mogli skorzystać z bogatej oferty konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

  KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

  KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

  KONKURSY WOJEWÓDZKIE, REGIONALNE I DIECEZJALNE

  XLIV Konkurs Rysunkowy Dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej Województwa Świętokrzyskiego pn."Bezpieczny wypoczynek nad wodą"

  • Wyróżnienie - Wiktoria Sierpień, kl.I a, ucz. p. Joanny Zagozdon

  Oddziałowy konkurs „Moja Ojczyzna w Dolinie Kamiennej” oraz wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu "Poznajemy Ojcowiznę"

  • I miejsce – Adam Czuba, kl. III a, ucz. p. Jolanty Luzak
  • III miejsce – Julia Sabat, kl. II a, ucz. p. Bożeny Nizielskiej
  • Wyróżnienie – Kacper Głowacz, kl. III a, ucz. p. Jolanty Luzak

  Oddziałowy konkurs „Moja Ojczyzna w Dolinie Kamiennej” oraz wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu "Poznajemy Ojcowiznę"

  • I miejsce – Adam Czuba, kl. III a, ucz. p. Jolanty Luzak
  • III miejsce – Julia Sabat, kl. II a, ucz. p. Bożeny Nizielskiej
  • Wyróżnienie – Kacper Głowacz, kl. III a, ucz. p. Jolanty Luzak

  KONKURSY REJONOWE, POWIATOWE I DEKANALNE

  Powiatowy Konkurs w ramach akcji pn. „Pierwszaki – zdrowo i bezpiecznie do szkoły”

  • III miejsce – kl. I a, ucz. p. Joanny Zagozdon

   Rejonowy konkurs recytatorski „Zdrowie w poezji dziecięcej”

  • II miejsce - Wiktor Czarnecki, kl. I d, ucz. p. Anny Gawron
  • III miejsce - Natalia Walczyk, kl. III b, ucz. p. Jadwigi Orłowskiej

   

  KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE, MIEJSKIE

  XIII Międzyszkolny Konkurs Gramatyczno – Ortograficzny dla klas III „Z gramatyka i ortografią za pan brat”

  • I miejsce - Julia Lis i Karol Osuch, kl. III a, ucz. p. Jolanty Luzak, Jan Markiewicz, kl. III h, ucz. p. Jolanty Gawron

  Miejski Konkurs "Biała Wstążka"

  • II miejsce - Wiktoria Celińska, kl. III h, ucz. p. Jolanty Gawron

  Miejski Konkurs "Cuda z odpadów’"

  • Wyróżnienie - Jakub Ziarko, kl. I d, ucz. p. Anny Gawron
  • Wyróżnienie - Oliwier Gawlik, kl. I d, ucz. p. Anny Gawron

  Miejski Konkurs "Drugie życie produktów"

  • Wyróżnienie - Patryk Mikos, kl. I d, ucz. p. Anny Gawron
  • Wyróżnienie - Oliwia Pietrzyk, kl. III h, ucz. p. Jolanty Gawron

   Miejski Konkurs „Ostrowiecka bombka choinkowa”

  • Wyróżnienie - Maja Waliszewska, kl. II a, ucz. p. Bożeny Nizielskiej

   X Międzyszkolny Konkurs Literacki "Maje największe marzenia"

  • I miejsce – Maja Waliszewska, kl. II a, ucz. p. Bożeny Nizielskiej,
  • Wyróżnienie – Ksawery Bieniek, kl. III c, ucz. p. Doroty Karwat

   

  KONKURSY SZKOLNE

  Etap szkolny 44 konkursu rysunkowego dla dzieci i młodzieży szkolnej województwa świętokrzyskiego pn. "Bezpieczny wypoczynek nad wodą"

  • I miejsce – Anna Michalczyk, kl. I a, ucz. p. Joanny Zagozdon
  • I miejsce – Wojciech Budzeń, kl. I b, ucz. p. Renaty Bartnik
  • I miejsce – Wiktoria Celińska, kl. III h, ucz. p. Jolanty Gawron
  • II miejsce – Wiktoria Sierpień, kl. I a, ucz. p. Joanny Zagozdon
  • II miejsce – Julia Kisiel, kl. III h, ucz. p. Jolanty Gawron
  • III miejsce – Krystian Lis, kl. I a, ucz. p. Joanny Zagozdon
  • III miejsce – Anna Kotowska, kl. I a, ucz. p. Joanny Zagozdon
  • Wyróżnienie – Filip Gębusia, kl. I a, ucz. p. Joanny Zagozdon
  • Wyróżnienie – Gabriela Kisiel, kl. I a, ucz. p. Joanny Zagozdon

  Szkolny konkurs czytelniczy "W świecie baśni Andersena" dla uczniów klas III

  • I miejsce – Jan Markiewicz, kl.III h, ucz. p. Jolanty Gawron
  • I miejsce – Nicola Suchojad, kl.III b, ucz. p. Jadwigi Orłowskiej
  • I miejsce – Blanka Walczyk, kl.III g, ucz. p. Iwony Misiury
  • II miejsce – Oliwia Dziekańska, kl.III d, ucz. p. Joanny Zybury
  • II miejsce –Zuzanna Winiarczyk, kl.III a, ucz. p. Jolanty Luzak
  • III miejsce – Zuzanna Polak, kl. III e, ucz. p. Lucyny Wiśniewskiej
  • Wyróżnienie – Amelia Markiewicz, kl.III f, ucz. p. Katarzyny Nowak
  • Wyróżnienie – Nadia Sitnicka, kl. III c, ucz. p. Doroty Karwat

  Szkolny konkurs dla klas III "Grzeczność na co dzień"

  • I miejsce – Natalia Czuba, Aleksandra Herbuś, Gabriela Madejska, kl. III g, ucz. p. Iwona Misiura.
  • II miejsce – Nadia Kmiotek, Julia Lis, Julia Masternak, kl. III a, ucz. p. Jolanta Luzak.
  • II miejsce – Maja Majewska, Oliwia Pietrzyk, Oliwia Zglińska, kl. III h, ucz. p. Jolanta Gawron.
  • III miejsce – Nikola Biernacka, Krzysztof Kijak, Jan Pietrala, kl. III c, ucz. p. Dorota Karwat.
  • III miejsce – Katarzyna Kot, Dominika Mąciwoda, Gabryś Pocheć, kl. III d, ucz. p. Joanna Zybura.
  • IV miejsce – Mikołaj Jedlikowski, Zuzanna Polak, Weronika Sałek, kl. III e, ucz. p. Lucyna Wiśniewska.
  • V miejsce – Amelia Markiewicz, Nikola Pela, Jakub Sepioło, kl. III f, ucz. p. Katarzyna Nowak.
  • VI miejsce – Natalia Walczyk, Natalia Stańczyk, Adaś Gocel, kl. III b, ucz. p. Jadwiga Orłowska

  Szkolny konkurs "Drugie życie produktów"

  • I miejsce - Patryk Mikos, kl. I d, ucz. p. Anny Gawron
  • II miejsce - Oliwia Zglińska, kl. III h, ucz. p. Jolanty Gawron
  • II miejsce - Damian Błaszkiewicz, kl. I b, ucz. p. Renaty Bartnik
  • II miejsce - Oliwia Dziekańska, kl. III d, ucz. p. Joanny Zybury
  • III miejsce - Natalia Potrząsaj, kl. III b, ucz. p. Jadwigi Orłowskiej
  • III miejsce - Wiktoria Celińska, kl. III h, ucz. p. Anny Gawron
  • III miejsce - Gabriel Pocheć, kl. III d, ucz. p. Joanny Zybury

  Szkolny konkurs gramatyczno-ortograficzny klas III

  Szkolny konkurs historyczno-regionalny dla klas trzecich pn. "Czy znam swoje miasto?"

  • I miejsce - Stefania Jędrych, kl. III f, ucz. p. Katarzyny Nowak
  • I miejsce - Mateusz Dyka, kl. III d, ucz. p. Joanny Zybury
  • I miejsce - Dominika Męciwoda, kl. III d, ucz. p. Joanny Zybury
  • I miejsce - Bartosz Kozak, kl. III f, ucz. p. Katarzyny Nowak
  • I miejsce - Zuzanna Winiarczyk, kl. III a, ucz. p. Jolanty Luzak
  • I miejsce - Julia Lis, kl. III a, ucz. p.Jolanty Luzak
  • I miejsce - Adam Gocel, kl. III b, ucz. p. Jadwigi Orłowskiej
  • II miejsce - Aleksandra Herbuś, kl. III g, ucz. p. Iwony Misiury
  • II miejsce - Paweł Gronkiewicz, kl. III e, ucz. p. Lucyny Wiśniewskiej
  • II miejsce - Jan Markiewicz, kl. III h, ucz. p. Jolanty Gawron
  • II miejsce - Zuzanna Polak, kl. III e, ucz. p. Lucyny Wiśniewskiej
  • II miejsce - Jan Pietrala, kl. III c, ucz. p. Doroty Karwat
  • II miejsce - Natalia Stańczyk, kl. III b, ucz. p. Jadwigi Orłowskiej
  • III miejsce - Wiktoria Przepiórka, kl. III g, ucz. p. Iwony Misiury
  • Wyróżnienie - Alicja Misztal, kl. III h, ucz. p. Jolanty Gawron
  • Wyróżnienie - Mikołaj Tobiszewski, kl. III c, ucz. p. Doroty Karwat

  Szkolny konkurs matematyczny dla klas trzecich pn. "Najlepszy matematyk"

  • I miejsce – Adam Gocel, kl. III b, ucz. p. Jadwigi Orłowskiej
  • I miejsce – Bartosz Rutkowski, kl. III d, ucz. p. Joanny Zybury
  • II miejsce – Weronika Karbowniczek, kl. III g, ucz. p. Iwony Misiury
  • II miejsce – Aleksandra Herbuś, kl. III g, ucz. p. Iwony Misiury
  • Wyróżnienie – Mikołaj Bednarski, kl. III d, ucz. p. Joanny Zybury
  • Wyróżnienie – Weronika Sałek, kl. III e, ucz. p. Lucyny Wiśniewskiej
  • Wyróżnienie – Stefan Górski, kl. III b, ucz. p. Jadwigi Orłowskiej
  • Wyróżnienie – Oliwier Goraj kl. III c, ucz. p. Doroty Karwat
  • Wyróżnienie – Julia Masternak , kl. III a, ucz. p. Jolanty Luzak
  • Wyróżnienie – Bartosz Kozak, kl. III f, ucz. p. Katarzyny Nowak
  • Wyróżnienie – Alicja Misztal, kl. III h, ucz. p. Jolanty Gawron
  • Wyróżnienie – Julia Kisiel, kl. III h, ucz. p. Jolanty Gawron
  • Wyróżnienie – Antoni Jedlikowski, kl. III a, ucz. p. Jolanty Luzak

  Szkolny konkurs "Mistrzowie tabliczki mnożenia"
  Mistrzami zostali:

  • Karol Osuch, kl. III a, ucz. p. Jolanty Luzak
  • Konrad Cieślikowski, kl. III a, ucz. p. Jolanty Luzak
  • Stefan Górski, kl. III b, ucz. p. Jadwigi Orłowskiej
  • Krystian Grad, kl. III b, ucz. p. Jadwigi Orłowskiej
  • Jan Pietrak, kl. III c, ucz. p. Doroty Karwat
  • Oliwier Goraj, kl. III c, ucz. p. Doroty Karwat
  • Oliwia Dziekańska, kl. III d, ucz. p. Joanny Zybury
  • Bartosz Rutkowski, kl. III d, ucz. p. Joanny Zybury
  • Weronika Sałek, kl. III e, ucz. p. Lucyny Wiśniewskiej
  • Zuzanna Polak, kl. III e, ucz. p. Lucyny Wiśniewskiej
  • Mateusz Podpora, kl. III f, ucz. p. Katarzyny Nowak
  • Blanka Walczyk, kl. III g, ucz. p. Iwony Misiury
  • Weronika Karbowniczak, kl. III g, ucz. p. Iwony Misiury
  • Alicja Misztal, kl. III h, ucz. P. Jolanty Gawron
  • Wiktoria Celińska, kl. III h, ucz. P. Jolanty Gawron

  Szkolny konkurs "Moja ojczyzna w Dolinie Kamiennej"

  • I miejsce – Julia Sabat, kl. II a, ucz. p. Bożeny Nizielskiej
  • I miejsce – Adrian Czuba, kl. III a, ucz. p. Jolanty Luzak
  • I miejsce – Jan Pietrala, kl. III c, ucz. p. Doroty Karwat
  • II miejsce – Wiktoria Celińska, kl. III h, ucz. p. Jolanty Gawron
  • III miejsce – Kacper Głowacz, kl. III a, ucz. p. Jolanty Luzak
  • Wyróżnienie – Julia Masternak, kl. III a, ucz. p. Jolanty Luzak
  • Wyróżnienie – Nadia Sitnicka, kl. III c, ucz. p. Doroty Karwat

  Szkolny konkurs na maskę Halloween dla kl. II

  • I miejsce - Iga Starba, kl. II b, ucz. p. Agnieszki Brożek
  • II miejsce – Oliwier Czuba, kl. II a, ucz. p. Agnieszki Brożek
  • III miejsce – Kamil Krawczyk, kl. II b, ucz. p. Agnieszki Brożek

  Szkolny konkurs plastyczno-literacki „Myślę i rachuję – matematyczne problemy z łatwością rozwiązuję”

  • I miejsce - Anna Michalczyk, kl. I a, ucz. p. Joanny Zagozdon
  • I miejsce - Iga Berner, kl. I c, ucz., p. Pauliny Jankowskiej
  • I miejsce - Julia Lis, kl. III a, ucz. p. Jolanty Luzak
  • I miejsce - Natalia Potrząsaj, kl. II b, ucz. p. Jadwigi Orłowskiej
  • I miejsce - Jan Pietrala, kl. III c, ucz. p. Doroty Karwat
  • I miejsce - Marika Wnuk, kl. III d, ucz. p. Joanny Zybury
  • I miejsce - Zuzanna Polak, kl. III e, ucz. p. Lucyny Wiśniewskiej
  • I miejsce - Aleksandra Herbuś, kl. III g, ucz. p. Iwony Misiury
  • II miejsce - Maja Dymanowska, kl. I a, ucz. p. Joanny Zagozdon
  • II miejsce - Nadia Sala, kl. I c, ucz., p. Pauliny Jankowskiej
  • II miejsce - Julia Masternak, kl. III a, ucz. p. Jolanty Luzak
  • II miejsce - Julia Kulasiewicz, kl. III c, ucz. p. Doroty Karwat
  • II miejsce - Paweł Gronkiewicz, kl. III e, ucz. p. Lucyny Wiśniewskiej
  • II miejsce - Blanka Walczak, kl. III g, ucz. p. Iwony Misiury
  • III miejsce - Oliwia Boleń, kl. I a, ucz. p. Joanny Zagozdon
  • III miejsce - Kacper Głowacz, kl. III a, ucz. p. Jolanty Luzak
  • III miejsce - Natalia Stańczyk, kl. II b, ucz. p. Jadwigi Orłowskiej
  • III miejsce - Gabriel Reczko, kl. III d, ucz. p. Joanny Zybury
  • III miejsce - Ksawery Bieniek, kl. III c, ucz. p. Doroty Karwat
  • III miejsce - Weronika Sałek, kl. III e, ucz. p. Lucyny Wiśniewskiej
  • Wyróżnienie - Filip Gębusia, kl. I a, ucz. p. Joanny Zagozdon
  • Wyróżnienie - Emilia Pierzchalska, kl. III a, ucz. p. Jolanty Luzak
  • Wyróżnienie - Natalia Walczyk, kl. II b, ucz. p. Jadwigi Orłowskiej
  • Wyróżnienie - Gabriel Dryjas, kl. III d, ucz. p. Joanny Zybury
  • Wyróżnienie - Sandra Ofierska, kl. III e, ucz. p. Lucyny Wiśniewskiej
  • Wyróżnienie - Zofia Walczak, kl. III e, ucz. p. Lucyny Wiśniewskiej
  • Wyróżnienie - Adam Szostak, kl. III g, ucz. p. Iwony Misiury

  Szkolny konkurs plastyczny "Patuszkowie z Fatimy"
  KLASY II

  • I miejsce – Maja Waliszewska, kl. II a, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej
  • I miejsce – Oliwier Czuba, kl. II a, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej
  • II miejsce – Paweł Michalski, kl. II a, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej
  • II miejsce – Julia Sabat, kl. II a, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej
  • III miejsce – Dawid Kwiecień, kl. II a, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej
  • III miejsce – Franciszek Czubak, kl. II a, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej

  KLASY III

  • I miejsce – Maciej Kateusz, kl. III h, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej
  • I miejsce – Oliwia Pietrzyk, kl. III h, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej
  • II miejsce – Gabriel Pocheć, kl. III d, ucz. p. Barbary Gadkowsiej
  • II miejsce – Oliwia Jedlikowska, kl. III h, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej
  • III miejsce – Adrian Łepecki, kl. III h, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej
  • III miejsce – Alicja Misztal, kl. III h, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej
  • Wyróżnienie – Michalina Murdza, kl. III h, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej

  Szkolny konkurs plastyczny "Cud i tajemnica Bożego Narodzenia”

  • I miejsce – Maciej Kateusz, kl. III h, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej
  • II miejsce – Oliwia Pietrzyk, kl. III h, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej
  • III miejsce – Wiktoria Celińska, kl. III h, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej

  Szkolny komkurs plastyczny o tematyce ekologicznej "Nie śmiecimy - segregujemy - odzyskujemy"

  KLASY I

  • I miejsce - Nicole Betka kl. I c, ucz. p. Pauliny Jankowskiej
  • I miejsce - Dawid Maj kl. I a, ucz. p. Joanny Zagozdon
  • I miejsce - Anna Michalczyk kl. I a, ucz. p. Joanny Zagozdon
  • II miejsce - Iga Berner kl. I c, ucz. p. Pauliny Jankowskiej
  • II miejsce - Maja Dymanowska kl. I a, ucz. p. Joanny Zagozdon
  • II miejsce - Olaf Rogowski kl. I b, ucz. p. Renaty Bartnik
  • III miejsce - Ewa Bajerczak kl. I b, ucz. p. Renaty Bartnik
  • III miejsce - Oliwia Boleń kl. I a, ucz. p. Joanny Zagozdon
  • III miejsce - Nikola Mikołajek kl. I a, ucz. p. Joanny Zagozdon

  KLASY II

  • I miejsce - Zofia Szot kl. II b, ucz. p. Wandy Ostatek
  • I miejsce - Laura Wilk kl. II a, ucz. p. Bożeny Nizielskiej
  • II miejsce - Wojciech Skowron kl. II a, ucz. p. Bożeny Nizielskiej

  KLASY III

  • I miejsce - Aleksandra Herbuś kl. III g, ucz. p. Iwony Misiury
  • I miejsce - Natalia Walczyk kl. III b, ucz. p. Jadwigi Orłowskiej
  • II miejsce - Weronika Karbowniczek kl. III g, ucz. p. Iwony Misiury
  • II miejsce - Krystian Siwiec kl. III b, ucz. p. Jadwigi Orłowskiej
  • III miejsce - Zofia Matusiewicz kl. III a, ucz. p. Jolanty Luzak
  • III miejsce - Kamila Ofierska kl. III e, ucz. p. Lucyna Wiśniewska

  Szkolny konkurs plastyczny "Świeci oczami dzieci"

  KLASY I

  • I miejsce – Anna Michalczyk, kl. I a, ucz. ks. Adama Kamińskiego, p. Joanny Zagozdon
  • II miejsce – Maja Pietrzyk, kl. I b, ucz. ks. Adama Kamińskiego, p. Renaty Bartnik
  • II miejsce – Iga Berner, kl. I c, ucz. ks. Adama Kamińskiego, p. Pauliny Jankowskiej
  • III miejsce – Wiktor Czarnecki, kl. I d, ucz. ks. Adama Kamińskiego, p. Anny Gawron

  KLASY II

  • I miejsce – Laura Wilk, kl. II a, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej, p. Bożeny Nizielskiej
  • I miejsce – Iga Starba, kl. II b, ucz. p. Barbary Gadkowskiej, p. Wandy Ostatek

  KLASY III

  • I miejsce – Maja Wojton, kl. III g, ucz. p. Barbary Gadkowskiej, p. Iwony Misiury
  • I miejsce – Natalia Kajda, kl. III b, ucz. p. Lidii Tokarskiej, p. Jadwigi Orłowskiej
  • I miejsce – Maria Kamińska, kl. III h, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej, p. Jolanty Gawron
  • II miejsce – Julia Masternak, kl. III a, ucz. p. Lidii Tokarskiej, p. Jolanty Luzak
  • II miejsce – Kamil Nowocień, kl. III f, ucz. p. Lidii Tokarskiej, p. Katarzyny Nowak
  • III miejsce – Laura Baka, kl. III d, ucz. p. Barbary Gadkowskiej, p. Joanny Zybury
  • III miejsce – Zuzanna Polak, kl. III e, ucz. p. Barbary Gadkowskiej, p. Lucyny Wiśniewskiej

  Szkolny konkurs recytatorski pt. "Zdrowie w poezji dziecięcej"

  KLASY I i II

  • I miejsce – Wiktor Czarnecki, kl. I d, ucz. p. Anny Gawron
  • II miejsce - Amelia Gawęcka, kl. II a, ucz. p. Bożeny Nizielskiej
  • III miejsce - Blanka Tofil, kl. I c, ucz. p. Pauliny Jankowskiej
  • Wyróżnienie - Oliwia Boleń, kl. I a, ucz. p. Joanny Zagozdon
  • Wyróżnienie - Olaf Rogowski, kl. I b, ucz. p. Renaty Bartnik
  • Wyróżnienie - Iga Starba, kl. II b, ucz. p. Wandy Ostatek

  KLASY III

  • I miejsce- Natalia Walczyk, kl. III b, ucz. p. Jadwigi Orłowskiej
  • II miejsce - Julia Lis, kl. III a, ucz. p. Jolanty Luzak
  • III miejsce - Blanka Walczyk, kl. III g, ucz. p. Iwony Misiury
  • Wyróżnienie - Markiewicz Amelia, kl. III f, ucz. p. Katarzyny Nowak
  • Wyróżnienie - Maria Kamińska, kl. III h, ucz. p. Jolanty Gawron
  • Wyróżnienie - Wiktoria Niewadzi, kl. III d, ucz. p. Joanny Zybury
  • Wyróżnienie - Weronika Sałek, kl. III e, ucz. p. Lucyny Wiśniewskiej
  • Wyróżnienie - Nicola Biernacka, kl. III, ucz. p. Doroty Karwat

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Menu boczne

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...