Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  Podstawowe prawa człowieka, dziecka i ucznia

  ludzik307

  POWSZECHNA DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA

  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka to dokument uchwalony 10 grudnia 1948 roku w Paryżu przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Był to pierwszy tego typu akt przyjęty przez środowisko międzynarodowe. Aktualnie stanowi podstawę prawną systemu ochrony praw człowieka ONZ, a także punkt wyjścia dla działania wielu organizacji zajmujących się ochroną wolności jednostki.

  mdcDeklaracja praw człowieka składa się ze wstępu i 30 artykułów, które określają prawa jednostki w dziedzinie cywilnej, politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej, m.in.: prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, do swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania, do pracy, nauki, wolności wyznania, wolności słowa i stowarzyszania się.

  Artykuł 1
  Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.

  Artykuł 2
  Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu.
  Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji politycznej, prawnej lub międzynarodowej kraju lub obszaru, do którego dana osoba przynależy, bez względu na to, czy dany kraj lub obszar jest niepodległy, czy też podlega systemowi powiernictwa, nie rządzi się samodzielnie lub jest w jakikolwiek sposób ograniczony w swej niepodległości.

   

  20listopadaKONWENCJA O PRAWACH DZIECKA
  W 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję o Prawach Dziecka, która weszła w życie w 1990 roku, a Polska ratyfikowała ją w 1991 roku.

  Konwencja o Prawach Dziecka powstała na podstawie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Postanowieniem Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej obchodzimy w Polsce 20 listopada Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, 7 listopada 2014 r. uchwałę w tej sprawie podjął Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

  W polskim kalendarzu jest dzień, w którym głośniej niż zwykle mówi się, że dzieci mają swoje prawa i przypomina, że są one niezbywalne i należy ich zawsze przestrzegać.

   

  daty dziecko

  Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

  – tel. 800 12 12 12
  od pn. do pt. – godz. 8.15.-20.00

  Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  – tel. 116 111
  od pn. do pt. - godz. 12.00-20.00

   

  kpd

   

   

   

  Projekty edukacyjne

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Menu boczne

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...