Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  Organizacje szkolne

  ludzik419SAMORZĄD UCZNIOWSKI KLAS IV - VIII
  Opiekunki: p. Małgorzata Czaja, p.

  Anna Rożek, p. Edyta Rutkowska

  Przewodnicząca:   Roksana Kamińska  kl. VII a
  Z-ca    Daniel Chamera  kl. VII d
  Z-ca    Zuzanna Jedlikowska  kl. VI a

  Cel główny:
  Wdrażanie się do demokracji poprzez korzystanie z wolności w połączeniu z odpowiedzialnością

   

   

   

  ludzik190
  Opiekun: p. Lucyna Wiśniewska, 

  Przewodnicząca:  Zofia Walczak  kl. III e 
  Z-ca I  Natalia Walczyk  kl. III b
  Z-ca II  Kaja Potrzyszcz  kl. III a
  Członkowie:  Amelia Gawęcka  kl. II a
   Nadia Wikiera  kl. II b
   Nadia Sitnicka  kl. III c
   Aleksandra Herbuś  kl. III g
   Alicja Misztal  kl. III h
   Dominika Męciwoda  kl. III d

  Cel główny:

  • Rozwijamy samorządność w szkole.

  Cele szczegółowe:

  • rozwijać samorządność i aktywność na forum klasy i szkoły od najmłodszych lat,
  • kultywować tradycje szkoły,
  • zapewnić każdemu uczniowi wychowanie obywatelskie i patriotyczne,
  • kształtować postawy prozdrowotne wśród uczniów klas I – III,
  • rozwijać różnorodne zainteresowania uczniów klas I – III.

  ludzik109
  Opiekunki: p. Jolanta Chobot, p. Iwona Kara

  Działaniami ekologicznymi objęci są wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły, którzy rozumieją rolę przyrody, cenią jej wartość, podziwiają jej piękno i pragną, by została niezniszczona dla następnych pokoleń. Istnieje nierozerwalny związek pomiędzy stanem środowiska a stanem zdrowotnym społeczeństwa. Jesteśmy szkołą promującą zdrowie, więc ochrona środowiska leży nam także na sercu. Myśląc i działając ekologicznie, nie tylko chronimy przyrodę, ale też czujemy się jej częścią!
  Cel główny:

  • propagowanie akcji ekologicznych światowych i krajowych,
  • kształtowanie świadomości ekologicznej,
  • kształtowanie właściwych zachowań i nawyków wobec przyrody,
  • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości uczniów.

  ludzik57
  Opiekun: p. Wioletta Szymańska

  Skład Szkolnego Koła PCK
   Przewodniczący:  Gabriela Niewadzi  kl. VII b
   Zastępca  Weronika Gajek  kl. VII b
   Skarbnik  Julia Czech  kl. VII b
   Sekretarz  Wiktoria Szemraj  kl. VII b

  Cel główny:

  • Działalność opiekuńcza i pomoc potrzebującym.

  Cele szczegółowe:

  • uwrażliwienie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego,
  • kształtowanie własnej osobowości poprzez wymagania i pracę nad sobą,
  • poznanie prawnych reguł działalności w zakresie pomocy społecznej oraz roli SK PCK,
  • rozeznanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku: w szkole, w domu, sąsiedztwie i organizowaniu pomocy na miarę posiadanych możliwości,
  • szerzenie oświaty zdrowotnej,
  • propagowanie honorowego krwiodawstwa,
  • szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy przed- lekarskiej,
  • pogłębianie wiary uczniów na temat zagrożeń zdrowotnych oraz sposobów ochrony zdrowia i dbałości o zdrowie,
  • kształtowanie wśród uczniów postaw i zachowań prozdrowotnych.

  ludzik213
  Opiekunk: p. Bogusław Wojtkiewicz
  SKKT zrzesza uczniów zainteresowanych krajoznawstwem i turystyką, zajmuje się też propagowaniem tych działań w szkole. Uczniowie zbierając i gromadząc materiały krajoznawcze upowszechniają wiedzę o kraju i regionie.
  Cel główny:

  • rozwijanie wśród uczniów zainteresowań krajoznawstwem i turystyką,
  • kształtowanie nawyków uprawiania turystyki,
  • ułatwienie poznania regionu, jego tradycji, kultury, przyrody i historii,
  • propagowanie turystyki kwalifikowanej i rozbudzanie pasji krajoznawczych.

  Projekty edukacyjne

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Menu boczne

  Ta strona używa plików Cookies. Czytaj więcej...