Sekretariat czynny:  poniedziałek - piątek: 7.30-15.30;   tel. +48-41-247-20-42

  godlo

  Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5
  im. Stefana Żeromskiego

  Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno - Kompensacyjnej

  Sukcesy uczniów kl. I-III

  22"Niech każde dziecko wyniesie ze szkoły tyle, na ile je stać".
                                                                                                          /Jadwiga Hanisz/


  W zmodernizowanym procesie kształcenia zintegrowanego, zmierzającego do zapewnienia wszystkim uczniom klas I-III optymalnych warunków dla wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, mocno akcentowana jest rola różnorodnej aktywności uczniów.
  Realizując cele i treści obowiązujących programów, koncentrujemy się przede wszystkim na potrzebach i możliwościach uczniów, preferujemy cele twórcze, zwłaszcza problemy otwarte, stwarzamy sytuacje do przejawiania twórczych zachowań uczniów w procesie uczenia się i zapewniamy warunki sprzyjające wyzwalaniu ich aktywności.
  Za niezwykle istotne uważamy: stworzenie klimatu zaufania poprzez otwarty styl stosunków między nauczycielami i dziećmi, zapewnienie poczucia swobody i bezpieczeństwa, przeżywanie uczucia radości i zadowolenia prowadzącego do samoakceptacji.
  Doskonaląc własny warsztat pracy, korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań metodycznych pobudzających aktywność uczniów, jak również poszukujemy nowych form.
  Sprawdzoną i bardzo ciekawą formą dla uczniów naszej szkoły są różnorodne konkursy, które prowadzone są etapami przez cały rok szkolny.
  W roku szkolnym 2016 / 2017 uczniowie kształcenia zintegrowanego mogli skorzystać z bogatej oferty konkursów szkolnych i pozaszkolnych.

  KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

  • III Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Literacki "Ścieżki życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament"

   II miejsce - Olga Zglińska, kl. II h, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Anny Barańskiej

   

  KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

  • I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Niezłomnej im. Henryka Rasiewicza Kima

  Finalista - Martyna Cieśla, kl. III a, ucz. p. Renaty Bartnik

  • XXI Ogólnopolski Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej - Lipsko 2017

  II miejsce - Martyna Cieśla, kl. III a, ucz. p. Renaty Bartnik

   

  KONKURSY WOJEWÓDZKIE, REGIONALNE I DIECEZJALNE

  • XIV Diecezjalna Olimpiada Liturgiczna "Słudzy Miłosierdzia - misja osób konsekrowanych widziana oczyma dzieci i młodzieży"

  II miejsce - Katarzyna Soboń, kl. III e, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Joanny Zagozdon
  Wyróżnienie - Olga Zglińska, kl. II h, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Anny Barańskiej

  • Wojewódzki Festiwal Piosenki Anglojęzycznej "Songowanie 2017"

  II miejsce - Martyna Cieśla, kl. III a, ucz. p. Renaty Bartnik

  • Wojewódzki Konkurs Wokalny i Wokalno – Instrumentalny "Pasje i talenty 2017"

  Wyróżnienie - Martyna Cieśla, kl. III a, ucz. p. Renaty Bartnik

   

  KONKURSY REJONOWE, POWIATOWE I DEKANALNE

  • II Powiatowy Rodzinny Turniej Szachowy

  Kategoria drużynowa
  III miejsce - Kacper Kaczor, Adam Rutkowski, Aleksander Wejman, Mateusz Kowalski, Marcel Antonkiewicz, Martyna Cieśla, kl. III a, ucz. p. Renaty Bartnik; Mikołaj Polak, Michał Donda, Aleksander Gajek, Oliwia Osojca, Julia Dziewiecka, kl. IV a, ucz. p. Renaty Bartnik; Michał Ostatek, Jakub Załużny, kl. IV c, ucz. p. Renaty Bartnik; Antoni Jedlikowski, Wiktor Pietrzyk, kl. II a, ucz. p. Jolanty Luzak; Jan Markiewicz, Wiktoria Celińska, Maciej Kateusz, kl. II h, ucz. p. Anny Barańskiej; Alan Nowocień, kl. IV c, ucz. p. Beaty Tracz; Konrad Nowocień, kl. III d ucz. p. Joanny Zubrzyckiej

  • XIII edycja Rejonowego Konkursu Recytatorskiego "Zdrowie w Poezji Dziecięcej"

  Grupa wiekowa 6 – 7 lat
  II miejsce – Amelia Gawęcka, kl. I a, ucz. p. Bożeny Nizielskiej

  Grupa wiekowa 8 – 10 lat
  II miejsce – Wiktoria Dzikowska, kl. III f, ucz. p. Anny Gawron

  • II Powiatowy Rodzinny Konkurs na "Najpiękniejszą Pisankę i Palmę Wielkanocną"

  III miejsce - Anna Popek, kl. III a, ucz. p. Renaty Bartnik

  • XII Powiatowy Konkurs Wokalny " Hej kolęda, kolęda"

  I miejsce - Martyna Cieśla, kl. III a, ucz. p. Renaty Bartnik

  • XII Przegląd Pieśni Patriotycznej i Legionowej

  II miejsce - Martyna Cieśla, kl. III a, ucz. p. Renaty Bartnik

   

  KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE, MIEJSKIE

  • III Festiwal Piosenki "Dziecięce marzenia”

  II miejsce - Zespół muzyczny "Wesołe nutki" – Martyna Cieśla, Julia Makowska, Antonia Nowak, Anna Popek, Maja Rębowska, Aleksandra Sady, Róża Sławińska, kl. III a, ucz.p. Renaty Bartnik

  • Miejski Konkurs dla uczniów klas I – III pn. "Drugie życie produktów - wykonanie dzieła sztuki z odzyskanych surowców"

  Wyróżnienie - Natalia Połetek, III c, ucz. p. Pauliny Jankowskiej
  Wyróżnienie - Wiktoria Celińska, kl. II h ucz. p. Anny Barańskiej
  Wyróżnienie - Oliwii Pietrzyk,kl. II h, ucz. p. Anny Barańskiej

  • Miejski Konkurs Plastyczny "Polska - moja Ojczyzna"

  III miejsce - Dominik Wnuk, kl. III e, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Joanny Zagozdon

  • Miejski Konkurs Plastyczny z okazji 420–lecia Ostrowca Świętokrzyskiego pn. "Moje miasto"

  III miejsce – Kacper Głowacz, kl. II a, ucz. p. Jolanty Luzak
  Na wystawę konkursową zakwalifikowały się prace:
  Natalii Sitnickiej, kl. II c, ucz. p. Doroty Karwat
  Oliwii Zglińskiej,kl. II h, ucz. p. Anny Barańskiej

  • Miejski Konkurs "Ulubiony bajkowy miś w naszej rodzinie"

  Nagroda główna – Dominik Wnuk, kl. III e, ucz. p. Joanny Zagozdon
  II miejsce - Adrian Charembski, kl. 2h, Jan Markiewicz, kl. 2h, ucz. p. Anny Barańskiej
  Specjalne wyróżnienie - Adrian Lenart, kl. 3c, ucz. p. Pauliny Jankowskiej

  • IX Międzyszkolny Konkurs Literacki "Mały Mistrz Pióra"

  Wyróżnienie - Katarzyna Soboń, kl. III e, ucz. p. Joanny Zagozdon

  • XIV Międzyszkolny Konkurs Matematyczny "Jestem Mistrzem w Rozwiązywaniu Zadań Tekstowych"

  II miejsce – Norbert Czaja, kl. III f, ucz. p. Anny Gawron
  Wyróżnienie – Maciej Różański, kl. III f, ucz. p. Anny Gawron

  • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt."Świat wartości oczami dziecka”

  I miejsce – Zuzanna Ziarek, kl. III b, ucz. p. Jolanty Cieślak
  II miejsce – Amelia Stawińska, kl. III b, ucz. p. Jolanty Cieślak

  • Międzyszkolny Konkurs Plastyczny "Bożonarodzeniowa Kartka Świąteczna"

  III miejsce - Katarzyna Soboń, kl. III e, ucz. p. Joanny Zagozdon

  • Międzyszkolny Konkurs "Poszukiwanie zaginionego pióra Henryka Sienkiewicza" dla uczniów klas II i III szkół podstawowych

  I miejsce - Róża Sławińska, Kacper Kaczor, kl.III a, ucz. p. Renaty Bartnik i Karol Osuch, kl. II a, ucz. p. Jolanty Luzak

   

  KONKURSY SZKOLNE

  • Szkolny etap konkursu matematycznego klas trzecich

  I miejsce – Maciej Różański,kl. III f, ucz. p. Anny Gawron
  I miejsce – Norbert Czaja,kl. III f, ucz. p. Anny Gawron

  • Szkolny etap XIV Diecezjalnej Olimpiady Liturgicznej "Słudzy Miłosierdzia - misja osób konsekrowanych widziana oczyma dzieci i młodzieży"

  I miejsce - Olga Zglińska, kl. II h, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Anny Barańskiej
  I miejsce - Katarzyna Soboń, kl. III e, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Joanny Zagozdon
  II miejsce - Ewa Żelazowska, kl. III f, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Anny Gawron
  II miejsce - Lena Szot, kl. III e, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Joanny Zagozdon
  III miejsce - Wiktoria Celińska, kl. II h, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Anny Barańskiej
  III miejsce - Maria Kamińska, kl. II h, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Anny Barańskiej

  • Szkolny konkurs czytelniczy dla kl. III "W świecie baśni Andersena"

  I miejsce - Anna Popek, kl. III a, ucz. p. Renaty Bartnik
  II miejsce - Maja Mierzyńska, kl. III e, ucz. p. Joanny Zagozdon
  II miejsce - Maja Piwońska, kl. III e, ucz. p. Joanny Zagozdon
  II miejsce - Adam Flisek, kl. III b, ucz. p. Jolanty Cieślak
  III miejsce - Maksymilian Kumor, kl. III b, ucz. p. Jolanty Cieślak
  III miejsce - Antonina Nowak, kl. III a, ucz. p. Renaty Bartnik
  III miejsce - Wiktoria Stefańska, kl. III d, ucz. p. Joanny Zubrzyckiej
  Wyróżnienie - Natalia Połetek, kl. III c, ucz. p. Pauliny Jankowskiej
  Wyróżnienie - Jakub Strzelecki, kl. III d, ucz. p. Joanny Zubrzyckiej
  Wyróżnienie - Patryk Wiśnios, kl. III c, ucz. p. Pauliny Jankowskiej

  • Szkolny konkurs gramatyczno – ortograficzny dla uczniów klas III „Z gramatyką i ortografią za pan brat”

  I miejsce – Konrad Nowocień, kl. III d, ucz. p. Joanny Zubrzyckiej
  II miejsce – Kacper Kaczor, kl. III a, ucz. p. Renaty Bartnik
  III miejsce – Zuzanna Sowińska, kl. III b, ucz. p. Jolanty Cieślak

  • Szkolny konkurs historyczno - regionalny "Czy znam swoje miasto?"

  I miejsce – Zuzanna Sowińska, kl. III b, ucz. p. Jolanty Cieślak
  I miejsce – Zofia Wójcik, kl. III d, ucz. p. Joanny Zubrzyckiej
  I miejsce – Filip Rachwał, kl. III a, ucz. p. Renaty Bartnik
  I miejsce – Jan Wójcik, kl. III c, ucz. p. Pauliny Jankowskiej
  I miejsce – Julia Mroczek, kl. III a, ucz. p. Renaty Bartnik
  II miejsce – Wiktoria Dzikowska, kl. III f, ucz. p. Anny Gawron
  II miejsce – Zofia Miller, kl. III b, ucz. p. Jolanty Cieślak
  II miejsce – Norbert Czaja, kl. III f, ucz. p. Anny Gawron
  II miejsce – Konrad Nowocień, kl. III d, ucz. p. Joanny Zubrzyckiej
  III miejsce – Maja Nowak, kl. III e, ucz. p. Joanny Zagozdon
  III miejsce – Kewin Kasprowicz, kl. III e, ucz. p. Joanny Zagozdon
  III miejsce – Filip Markiewicz, kl. III c, ucz. p. Pauliny Jankowskiej

  • Szkolny konkurs "My Halloween Costume"

  Klasy I
  I miejsce – Krystian Bzymek, kl. I b, ucz. p. Alicji Musiał
  II miejsce – Emilia Skalska, kl. I b, ucz. p. Alicji Musiał
  III miejsce – Krzysztof Lenart, kl. I b, ucz. p. Alicji Musiał
  Wyróżnienie – Kamil Krawczyk, kl. I b, ucz. p. Alicji Musiał
  Wyróżnienie – Julia Sabat, kl. I a, ucz. p. Alicji Musiał
  Klasy II
  I miejsce – Julia Masternak, kl. II a, ucz. p. Alicji Musiał
  I miejsce – Stefania Jędrych, kl. II f, ucz. p. Alicji Musiał
  II miejsce – Maciej Kateusz, kl. II h, ucz. p. Małgorzaty Czai
  III miejsce – Natalia Frankiewicz, kl. II c, ucz. p. Alicji Musiał
  Wyróżnienie – Marika Wnuk, kl. II d, ucz. p. Alicji Musiał
  Klasy III
  I miejsce – Dominik Wnuk, kl. III e, ucz. p. Anny Rożek
  II miejsce – Wiktoria Dzikowska, kl. III f, ucz. p. Anny Rożek
  III miejsce – Martyna Cieśla, kl. III a, ucz. p. Alicji Musiał
  Wyróżnienie – Ewa Żelazowska, kl. III f, Krystian Pająk, kl. ..., ucz. p. Anny Rożek

  • Szkolny konkurs plastyczno – literacki dla kl. I – III "Czuję się bezpiecznie w pracy i zabawie w Internecie"

  I miejsce - Wiktor Pietrzyk, kl. II a, ucz. p. Jolanty Luzak
  I miejsce - Jan Pietrala, kl. II c, ucz. p. Doroty Karwat
  I miejsce - Laura Błaszkiewicz, kl. III e, ucz. p. Joanny Zagozdon
  II miejsce - Emilia Pierzchalska, kl. II a, ucz. p. Jolanty Luzak
  II miejsce - Martyna Żylińska, kl. II c, ucz. p. Doroty Karwat
  II miejsce - Anna Burek, kl. III c, ucz. p. Pauliny Jankowskiej
  III miejsce - Michał Sienniak, kl. II a, ucz. p. Jolanty Luzak
  III miejsce - Paulina Śmieszek, kl. II c, ucz. p. Doroty Karwat
  III miejsce - Dominika Wnuk, kl. III e, ucz. p. Joanny Zagozdon

  • Szkolny konkurs plastyczny dla kl. I – III "Wspólne drugie śniadanie w szkole"

  I miejsce – Aleksander Maj, kl. I a, ucz. p. Bożeny Nizielskiej
  I miejsce – Gabriel Pocheć, kl. II d, ucz. p. Joanny Zybury
  I miejsce – Julia Makowska, kl. III a, ucz. p. Renaty Bartnik
  II miejsce – Krystian Bzymek, kl. I b, ucz. p. Wandy Ostatek
  II miejsce – Wiktor Pietrzyk, kl. II a, ucz. p. Jolanty Luzak
  II miejsce – Jan Pietrala, kl. II c, ucz. p. Doroty Karwat
  II miejsce – Natalia Połetek, kl. III c, ucz. p. Pauliny Jankowskiej
  II miejsce – Kaja Jurek, kl. III d, ucz. Joanny Zubrzyckiej
  III miejsce – Natalia Potrząsaj, kl. II b, ucz. p. Jadwigi Orłowskiej
  III miejsce – Oliwia Jedlikowska, kl. II h, ucz. p. Anny Barańskiej
  III miejsce – Julia Norowska, kl. III f, ucz. p. Anny Gawron
  wyróżnienie – Kamil Nowocień, kl. II f, ucz. p. Katarzyny Nowak
  wyróżnienie – Daniel Wosik, kl. II g, ucz. p. Iwony Misiury
  wyróżnienie – Aleksandra Jeruzal, kl. III b, ucz. p. Jolanty Cieślak
  wyróżnienie – Julia Wierucka, kl. III e, ucz. p. Joanny Zagozdon

  • Szkolny konkurs plastyczny "Miłosierni bądźcie..."

  I miejsce - Ewa Żelazowska, kl. III f, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Anny Gawron
  I miejsce - Katarzyna Soboń, kl. III e, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Joanny Zagozdon
  II miejsce - Olha Khamuliak, kl. III e, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Joanny Zagozdon
  II miejsce - Pola Orzechowska, kl. III e, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Joanny Zagozdon
  III miejsce - Lena Szot, kl. III e, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Joanny Zagozdon
  III miejsce - Daniela Mikos, kl. III e, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Joanny Zagozdon

  • Szkolny konkurs plastyczny "Twoja ulubiona opowieść biblijna"

  I miejsce - Olga Zglińska, kl. II h, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Anny Barańskiej
  I miejsce - Adrian Łepecki, kl. II h ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Anny Barańskiej
  II miejsce - Katarzyna Soboń, kl. III e, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Joanny Zagozdon
  II miejsce - Róża Sławińska, kl. III a, ucz. p. Barbary Gadkowskiej i p. Renaty Bartnik
  III miejsce - Wiktoria Celińska, kl. II h ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Anny Barańskiej
  III miejsce - Mateusz Dyka, kl. II d, ucz. p. Barbary Gadkowskiej i p. Joanny Zybury
  III miejsce - Julia Makowska, kl. III , ucz. p. Barbary Gadkowskiej i p. Renaty Bartnik
  Wyróżnienie - Maja Cichocka, kl. II d, ucz. p. Barbary Gadkowskiej i p. Joanna Zybura
  Wyróżnienie - Kamil Kubacki, kl. III b, ucz. p. Barbary Gadkowskiej i p. J. Cieślak
  Wyróżnienie - Jan Markiewicz, kl. II h , ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Anny Barańskiej
  Wyróżnienie - Maja Rębowska, kl. III b, ucz. p. Barbary Gadkowskiej i p. Renaty Bartnik
  Wyróżnienie - Julia Wierucka, kl. III e, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. J. Zagozdon
  Wyróżnienie - Gabriel Dryjas, kl. II d , ucz. p. Barbary Gadkowskiej i p. Joanna Zybura
  Wyróżnienie - Oliwier Mazur, kl.

  • Szkolny konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej "Nie śmiecimy - segregujemy - odzyskujemy"

  KLASY I
  I miejsce - Marcel Langner, kl. I b, ucz. p. W. Ostatek
  II miejsce - Iga Starba, kl. I b, ucz. p. W. Ostatek
  II miejsce - Wojciech Skowron, kl. I a, ucz. p. B. Nizielska
  III miejsce - Krzysztof Lenart, kl. I b, ucz. p. W. Ostatek
  III miejsce - Paweł Michalski, kl. I a, ucz. p. B. Nizielska

  KLASY II
  I miejsce - Oliwia Pietrzyk, kl. II h, ucz. p. A. Barańska
  II miejsce - Oliwia Jedlikowska, kl. II h, ucz. p. A. Barańska
  II miejsce - Maja Majewska, kl. II h, ucz. p. A. Barańska
  III miejsce - Nikola Szpernal, kl. II g, ucz. p. I. Misiura

  KLASY III
  I miejsce - Wiktoria Stefańska, kl. III d, ucz. p. J. Zubrzycka
  I miejsce - Katarzyna Soboń, kl. III e, ucz. p. J. Zagozdon
  II miejsce - Piotr Tomaszewski, kl. III b, ucz. p. J. Cieślak
  III miejsce - Laura Błaszkiewicz, kl. III e, ucz. p. J. Zagozdon

  • Szkolny konkurs plastyczny "Polska - moja Ojczyzna"

  I miejsce - Dominik Wnuk, kl. III e, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Joanny Zagozdon
  I miejsce - Olga Zglińska, kl. II h, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Anny Barańskiej
  II miejsce - Wiktoria Celińska, kl. II h, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Anny Barańskiej
  II miejsce - Adrian Charemski, kl. II h, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Anny Barańskiej
  III miejsce - Julia Makowska, kl. III a, ucz. p. Barbary Gadkowskiej i p. Renaty Bartnik
  III miejsce - Katarzyna Soboń, kl. III e, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Joanny Zagozdon

  • Szkolny Konkurs Recytatorski "Zdrowie w poezji dziecięcej"

  Kategoria: 6 - 7 lat
  I miejsce - Aneta Gawęcka, ucz. kl. I a, ucz. p. Bożeny Nizielskiej
  II miejsce - Blanka Walczyk, ucz. kl. II g, ucz. p. Iwony Misiury
  III miejsce - Zofia Walczak, ucz. kl. II e, ucz. p. Lucyny Wiśniewskiej
  III miejsce - Iga Starba, ucz. kl. I b, ucz. p. Wandy Ostatek

  Kategoria: 8-10 lat
  I miejsce - Wiktoria Dzikowska, ucz. kl. III f, ucz. p. Anny Gawron
  II miejsce - Bartosz Garbacki, ucz. kl.II b, ucz. p. Jadwigi Orłowskiej
  II miejsce - Marcel Baka, ucz. ucz. kl. III a, ucz. p. Renaty Bartnik
  III miejsce - Lena Szot, ucz. kl. III e, ucz. p. Joanny Zagozdon
  III miejsce - Zuzanna Winiarczyk, ucz. kl. II a, ucz. p. Jolanty Luzak
  III miejsce - Oliwier Goraj, ucz. kl. II c, ucz. p. Doroty Karwat

  Projekty edukacyjne

   
  © 2017 Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Please publish modules in offcanvas position.