START

Szkoła szykuje się na przyjęcie uczniów klas 1-3 na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, rewalidacyjne i konsultacje dla klas 8.

W hołdzie Janowi Pawłowi II w 100. rocznicę urodzin

AKTUALNOŚCI

DZWONKI

E-GIMNASTYKA

Szanowni Państwo! Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i wynikające z tego powodu obostrzenia oraz zalecenia MEN, prosimy Rodziców o zapoznanie się ze wskazówkami

Czytaj więcej »

ŚWIETLICOWY KĄCIK

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice! W związku z zaistniałą sytuacją, nasza świetlica, dostosowując się do bieżących potrzeb i możliwości, zmienia swoją formę pracy. Na stronie internetowej

Czytaj więcej »

ROK SZKOLNY 2018 / 2019

Największe sukcesy naszych uczniów PLEBISCYT “UCZEŃ ROKU”Magdalena Oksińska – jest uczennicą klasy VII b. Wyróżnia się wzorowym zachowaniem. Systematycznie pogłębia swoją wiedzę. Osiąga wysokie wyniki

Czytaj więcej »

ROK SZKOLNY 2017 / 2018

Największe sukcesy naszych uczniów PLEBISCYT “UCZEŃ ROKU”Wiktoria Masternak – jest uczennicą klasy 7 c. Lubi się uczyć, poszerzać swoje wiadomości, szczególnie z j. polskiego i

Czytaj więcej »

ROK SZKOLNY 2016 / 2017

Największe sukcesy naszych uczniów PLEBISCYT “UCZEŃ ROKU”Kinga Choda jest uczennicą klasy VI b Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest

Czytaj więcej »

0. 7.05 – 7.50
1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.45 – 11.30
5. 11.40 – 12.25
6. 12.45 – 13.30
7. 13.40 – 14.25
8. 14.35 – 15.20

ludzik-dzwonki

ZAPISY DO SZKOŁY

Szanowni Państwo,

zgodnie z nowymi zasadami rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

ludzik-zapisy

PROJEKTY EDUKACYJNE

"Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami".

ADAM MICKIEWICZ

AKCJE

CERTYFIKATY

Lepsza Szkoła

Szkoła Odkrywców Talentów

Szkoła bez przemocy

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła z klasą 2.0
Sala gimnastyki korekcyjnej

MOGK-K

Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej zaprasza na bezpłatne komputerowe badanie wad postawy

  • Wtorek 8.00 – 11.00 i 17.10 – 17.55
  • Czwartek 17.10 – 17.55

Wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na badanie. Udzielanie informacji i zapisy odbywają się w godzinach pracy MOGK-K w godz. 14.00 – 18.00 lub drogą elektroniczną email: mogkkostrowiec@gmail.com

Nasz Ośrodek współpracuje z Poradniami Wad Postawy.

Oferujemy:

  • komputerowe badanie postawy ciała,
  • naukę ćwiczeń,
  • zajęcia gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

Zapewniamy:

  • fachową opiekę,
  • skuteczną pomoc.