Click to listen highlighted text!

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Logo Akademia Bezpiecznego Puchatka

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do najmłodszych uczniów. W trakcie I semestru dzieci razem ze swoimi wychowawczyniami poznawały zasady dot. zachowania się w domu, na dworze i ulicy, w szkole i na wycieczce oraz w Internecie. Wiedzą już jak udzielić pierwszej pomocy, w jakich sytuacjach poprosić o wsparcie osobę dorosłą, ale również jak się zachować gdy jest się samemu w domu, czy podczas korzystania z Internetu.

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

 • edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole,
 • wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia,
 • edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • przekazanie uczniom klas I niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy,
 • kształtowanie odpowiedniej reakcji na zaistniałe zagrożenia,
 • wyrobienie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów.

KOORDYNATOR:

 • p. wicedyrektor Anna Barańska

REALIZATORZY:

 • wychowawczynie klas I

WSPÓŁREALIZATORZY:

 • Rodzice uczniów klas I
 • Funkcjonariusz Policji
 • Przedstawiciele Straży Miejskiej
 • Pedagog szkolny

OKRES TRWANIA PROGRAMU:

 • od roku rok szkolny 2012

ZASADY PROGRAMU:

 • Nauczyciele klas I realizują program poprzez przeprowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych.
 • Po przeprowadzeniu zajęć, nauczyciele przekazują uczniom książeczki z grami i zabawami, które pomogą utrwalić zdobytą na zajęciach wiedzę na temat bezpiecznych zachowań uczniów.
 • Uczniowie, wykonują zadania w domu, pod kierunkiem rodziców.
 • Po rozwiązaniu wszystkich zadań, uczniowie przynoszą książeczki do klasy, co jest warunkiem zdobycia Dyplomu Klubu Bezpiecznego Puchatka.
 • Na zebraniach z rodzicami, nauczyciel poinformuje o realizacji programu, a pedagog szkolny przekaże najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa ucznia w szkole i poza nią.
 • W czasie realizacji programu odbędzie się spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Policji na temat zagrożeń podczas drogi do szkoły, w szkole, w domu.
 • W czasie realizacji programu nauczyciele w klasach przygotują gazetkę dotyczącą realizacji programu Klub Bezpiecznego Puchatka.
 • Po realizacji programu, nauczyciele złożą sprawozdanie z przeprowadzonych działań.
 • Po zakończeniu działań, szkoła nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem “Klubu Bezpiecznego Puchatka”.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

 • Przystąpienie do realizacji programu w klasach pierwszych
 • Realizacja scenariuszy
 • Spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej na temat ,, Bezpieczna droga pierwszoklasisty do szkoły”
 • Wykonanie gazetki “Klub Bezpiecznego Puchatka” w klasach
 • Poinformowanie o programie rodziców – na zebraniu z rodzicami w listopadzie
 • Przekazanie książeczek uczniom – po zebraniu z rodzicami

Uczniowie klas pierwszych przez kilka miesięcy realizowali ogólnopolski projekt edukacyjny „Akademii Bezpiecznego Puchatka”. Podczas różnorodnych zajęć zdobywali wiedzę, którą zweryfikowali podczas Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa. Poradzili sobie świetnie, o czym świadczy przyznany szkole certyfikat.

Przewiń do góry Skip to content Click to listen highlighted text!