FUNKCJONOWANIE OŚRODKA

Sprzęt gimnastyczny w sali gimnastyki korekcyjnej
Godziny pracy MOGKu.
Godziny pracy MOGKu.