Click to listen highlighted text!

CERTYFIKATY

LEPSZA SZKOŁA

logo lepsza szkoła

Nauczyciele języka polskiego oraz matematyki uczestniczą w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA, który został przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.

Z języka polskiego uczniowie rozwiązują testy w ramach Wielkiego sprawdzianu – na wejście, po kolejnych partiach materiału, a także całoroczne. Z matematyki są to Sesje z plusem – na początku, w połowie i na koniec roku szkolnego.

Standaryzowane testy to bardzo dobre narzędzie do diagnozy wstępnej, systematycznego sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów, monitorowania i analizy ich postępów w nauce podczas całego roku.

Nauczyciele po każdym teście mają możliwość porównania wyników poszczególnych uczniów i danej klasy z wynikami szkoły, województwa oraz całej Polski. Raporty cykliczne zawierają analizę wyników po każdym teście (wyniki każdego ucznia oraz całej klasy na tle rezultatów szkolnych i ogólnopolskich, informacje, które z typów zadań sprawiają uczniom najwięcej trudności, miarodajne dane do analizy dotychczasowych metod pracy). Raporty progresywne natomiast pokazują dynamikę postępów w nauce po kolejnych testach dla poszczególnych uczniów i dla całej klasy.

Po wpisaniu wyników wszystkich sesji nauczyciele otrzymują zaświadczenie o udziale w programie, a szkoła, w której uczą – certyfikat udziału w projekcie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA.

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

logo Szkoły Bez Przemocy

Dbamy o higienę pracy, bezpieczeństwo fizyczne dziecka podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych, w czasie przerw. Stwarzamy przyjazny klimat, przeciwdziałamy dyskryminacji i przemocy, promujemy zdrowie pojmowane w sposób holistyczny. Działania opieramy na wartościach i normach dotyczących relacji międzyludzkich.

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii społecznej “Szkoła bez przemocy”. Program, prowadzony jest pod honorowym patronatem prezydenta RP. Jego głównym celem jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach poprzez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom wsparcia i konkretnych narzędzi, które skutecznie zwalczały by to zjawisko. Organizatorzy kampanii stworzyli Kodeks Szkoły bez przemocy do którego przestrzegania pisemnie zobowiązać musiała się każda szkoła przystępująca do programu. Podstawową zasadą Kodeksu jest konieczność budowania wspólnoty szkolnej, której członkami są wszyscy uczestnicy szkolnego życia. W myśl najważniejszego punktu Kodeksu – Wspólnie działamy przeciw przemocy w działania naszej szkolnej kampanii angażowani byli uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Jednym z ważnych zadań kampanii było systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w naszej szkole na podstawie którego można było podjąć działania adekwatne do poziomu problemu. Wyniki naszych badań a także zewnętrznych prowadzonych przez organizatorów programu oraz uzyskany certyfikat potwierdzają zasadność i skuteczność podejmowanych działań. Uczniowie, nauczyciele i rodzice czują się bezpiecznie. Wśród uczniów zauważa się większą świadomość problemu a także zmianę postawy wobec przejawów przemocy. Cała społeczność szkolna jest świadoma wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo.

Kodeks naszej szkoły

KODEKS SZKOŁY BEZ PRZEMOCY - KOMIKS

1. W mojej szkole nauczyciele, rodzice i uczniowie dbają o dobry klimat. Wszystkim nam zależy, żeby czuć się w niej bezpiecznie.

Rysunek przedstawia szkołę. Przed szkołą stoi nauczyciel, dziewczynka i jej rodzice. Fruwają też dwa białę ptaki i śieci uśmiechnięte słońce.

2. Wszyscy się szanujemy. Staramy się na siebie nie krzyczeć i rozumieć innych.

Grafika_chłopiec odsuwający krzesło, aby dziewczynka mogła na nim usiąść.

3. W mojej szkole szanuje się uczniów.

Rysunek przedstawia zgodę - chłopiec i mężczyzna podają sobie ręce.

4. Wszyscy staramy się, żeby w naszej szkole nie było przemocy.

Grafika złożona jest z 2 rysunków: po lewej widzimy bójkę. Obrazek ten jest przekreślony na czerwono. Po prawej widzimy dorosłych i chłopca, którzy grożą palcem.

5. Gdy dzieje się coś złego, to moja szkoła tego nie ukrywa.

Rysunek przedstawia dwa obrazy - dwa okna. Po lewej widać kłótnię i bójkę oraz zamknięte okno. Po prawej rodziny i godzących się chłopców.

6. Jeśli moja szkoła nie radzi sobie z problemami, prosi innych o pomoc.

Rysunek - Starażacy pomagają zejść z drzewa kotu.

7. Wiem, do kogo mogę się zwrócić o pomoc, gdy spotyka mnie krzywda lub widzę krzywdę innych.

Rysunek- Chłopiec puka do drzwi.

8. W mojej szkole uczę się, co robić, gdy mam problemy albo jestem zezłoszczony.

Rysunek przedstawia złość.

9. W mojej szkole rodzice i nauczyciele działają wspólnie, szczególnie wtedy, gdy dzieje się coś złego.

Rysunek - Przeciąganie liny.

10. W mojej szkole nagradza się dobre zachowania.

Grafika przedstawia dwa obrazki, po lewej stronie chłopie pomaga wiązać sznurówki, a z prawej odbiera nagrodę.

 Rys: Hubert Ronek

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

Szkoła odkrywców talentów-baner

W roku szkolnym 2012/2013 uzyskaliśmy tytuł Szkoły Odkrywcy Talentów. Jest on nadawany przez Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji szkołom, „które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży”.
Nasza placówka została umieszczona na polskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów (strona internetowa; http://www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty). W woj. świętokrzyskim taki tytuł uzyskało 40 szkół, w Polsce zaś – 1774.

 • prowadzić systematyczną pracę z uczniami uzdolnionymi (co najmniej trzech nauczycieli, którzy mają konkretne osiągnięcia, dokonania w danym obszarze działalności pedagogicznej),
 • wspierać różnorodne uzdolnienia dzieci i młodzieży, np. przedmiotowe, sportowe, artystyczne, techniczne, a także społeczne lub obywatelskie,
 • opisać co najmniej trzy rodzaje zajęć, które rozwijają zainteresowania, uzdolnienia uczniów i są prowadzone w szkole przez różnych nauczycieli.
 • przygotowuje i przeprowadza systemowe działania na rzecz uczniów zdolnych oraz projekty związane z obchodami Dnia Talentów (promowanie działalności uczniów: naukowej, artystycznej, społecznej, sportowej lub innej),
 • udostępnia dokumentację dotyczącą uzdolnień dzieci i młodzieży na życzenie Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji,
 • przysyła co najmniej raz w roku materiały na stronę internetową www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty,
 • przygotowuje formatkę dobrych praktyk zawierającą opis działań/aktywności szkoły na rzecz uczniów w danym roku.

DZIEŃ ODKRYWANIA TALENTÓW

Praca w naszej szkole od wielu lat ukierunkowana jest na rozwijanie zdolności i talentów każdego ucznia. Efektem tego są osiągane przez uczniów sukcesy w konkursach przedmiotowych, sportowych i występach artystycznych. David Lewis stwierdził: „Dziecko rodzi się wszechstronnie uzdolnione, z pełną możliwością rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencją i zadatkami na rozwijanie wielkiej twórczości oraz dużym talentem społecznym. Trzeba stworzyć mu możliwości ich maksymalnego rozwoju”.

Kierując się tym stwierdzeniem dążymy do tego, aby wszystkie dzieci, miały możliwość rozwijania zainteresowań i odkrywania swoich pasji.

Dzień Odkrywania Talentów w klasach I-III

W tym roku Dzień Odkrywania Talentów obchodziliśmy 9 maja. Tego dnia odbył się w naszej szkole Pokaz Talentów. Uczniowie klas 1-3 prezentowali m.in. swoje zdolności i pasje muzyczne, wokalne i taneczne, taneczno – gimnastyczne, recytatorskie, plastyczne.

W układach tanecznych i taneczno-gimnastycznych zaprezentowali się: Livia Lampredi , Oliwia Boleń, Blanka Tofil, Blanka Pietrasik, Alicja Gębka, Maja Bogdańska, Julia Masternak, Wiktoria Lis, Iga Ścibor, Liliana Pypeć, Pola Młynarczyk, Nikola Mikołajek. Uzdolnione wokalnie uczennice Amelia Gawęcka, Iga Starba, Maja Waliszewska wyśpiewały swoje ulubione piosenki, również w języku francuskim. Na gitarze zagrał Marcel Langner, a wiersz wyrecytowała Samanta Arendarska. Talenty plastyczne zaprezentowali Nikola Haba, Mateusz Kubik. Mogliśmy także zobaczyć nagrodzone w konkursach „Poznajcie mój talent” oraz „Ulotka zachęcająca do rozwijania talentów” prace uzdolnionych plastycznie uczniów p. Agnieszki Brożek.
Organizatorem Pokazu Talentów w klasach 1-3 była p. Agnieszka Brożek. Dekorację na Pokazie Talentów wykonała p. Katarzyna Nowak i p. Agnieszka Brożek. Nad oprawą muzyczną czuwał p. Ryszard Góra.

Pasje, zamiłowania, hobby, koniki i febliki, czyli „Dzień Odkrywania Talentów” w kl. IV - VIII

Już po raz siódmy w naszej szkole odbył się „Dzień Odkrywania Talentów”. Od samego początku naszym działaniom skupionym wokół odkrywania i promowania uczniowskich uzdolnień przyświecają słowa Stanisława Staszica:

“Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu; dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nadaje”.

Kładziemy nacisk na indywidualne podejście do ucznia, rozwijanie jego zainteresowań, pasji, uzdolnień. Uruchamiamy potencjał tkwiący w dzieciach i wspieramy w tym, aby mogły go rozwijać, mieć możliwość odniesienia sukcesu. Podsumowaniem całorocznych działań jest właśnie „Dzień Odkrywania Talentów”.

W tym roku, wzorem lat ubiegłych, przygotowano różnorodne konkursy i rozgrywki sportowe skierowane do uczniów z różnych grup wiekowych. Nad przygotowaniem tak szerokiej oferty czuwała p. wicedyrektor M. Urban.

Odbyła się także impreza „Pokaż swój talent!” wypełniona śpiewem, tańcem, recytacją własnych utworów, grą na różnych instrumentach, pokazem taekwondo. Za tę część byli odpowiedzialni: p. Mirosława Zaremba, p. Dorota Dziubek, p. Aneta Surowiecka, p. Ryszard Góra. Zostało także zaprezentowane przedstawienie przygotowane przez p. Jolanta Kargul.
Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich mocnych stron, przeżycia sukcesu, uczestniczenia w dobrej zabawie – kolejny raz zamieniliśmy zwykły dzień w naprawdę wyjątkowy!

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

Naszym głównym celem jest stworzyć szkołę promującą zdrowie, nowoczesną, ograniczającą stres, przyjazną dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lepiej i skuteczniej przygotowywać młode pokolenie do ochrony zdrowia i mądrego współdziałania ze środowiskiem.

NASZE HASŁO

“Zdrowie jest podstawową wartością, dzięki której możemy zaspokajać swoje potrzeby i aspiracje”.

CECHY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

logo szkoły
 • Akceptuje fakt, że zdrowie społeczności szkolnej może być tworzone przez połączenie edukacji zdrowotnej i innych działań, które się w niej znajdują.
 • Troszczy się w równym stopniu o zdrowie pracowników i uczniów.
 • Uczniowie i pracownicy są świadomymi i aktywnymi uczestnikami procesu promocji zdrowia.
 • Edukacja zdrowotna ma określony czas w programie nauczania szkoły oraz w ramach nauczania poszczególnych przedmiotów.
 • Uwzględnia priorytety dotyczące zdrowia w “ukrytym programie szkoły”. Obejmuje to między innymi: nacechowane szacunkiem relacje międzyludzkie sprzyjające zdrowiu, środowisko fizyczne i wyposażenie szkoły.
 • Tworzy rzeczywiste partnerstwo między szkołą, domem i społecznością lokalną.
 • Znajduje czas na dyskusje i upowszechnianie wartości, które głosi oraz wdraża je do życia szkoły.
 • Zwraca uwagę nie tylko na treści, ale także metody pracy.
 • Akceptuje jako podstawową zasadę, potrzebę wzmacniania poczucia własnej wartości uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Dostarcza możliwości wyboru zajęć stymulujących rozwój uczniów, tak aby mogli oni doświadczać współuczestnictwa oraz sukcesu w czasie zajęć szkolnych i w czasie wolnym.
 • Zatrudnieni w szkole pracownicy służby zdrowia, pedagog, psycholog odgrywają ważną rolę w tworzeniu zdrowia przez odpowiednie świadczenia zdrowotne oraz pomoc psychologiczną i społeczną dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
 • Zwraca uwagę na objawy i skutki nadmiernego stresu oraz podejmuje działania dla jego zmniejszenia oraz zapoznaje uczniów i pracowników ze sposobami radzenia sobie ze stresem.
 • Uznaje, że posiłki szkolne i artykuły spożywcze dostępne w szkole stanowią ważną rolę w promocji zdrowia członków społeczności szkolnej.
 • Pracownicy szkoły i rodzice mają możliwość uczestniczenia w działaniach w zakresie edukacji zdrowotnej w ramach kształcenia pracowników oraz spotkań z rodzicami.

CERTYFIKAT

Certykikat Szkoły promującej zdrowie
Certykikat Szkoły promującej zdrowie

KOORDYNATOR:

 • Wioletta Szymańska

OPIEKUN:

 • Ewelina Zagórna

WYMIARY PROMOCJI ZDROWIA

 • PSP nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim ma własną wizją i misją szkoły, program rozwoju szkoły i zintegrowany program wychowawczy.
 • Ukończenie przez 90 % nauczycieli różnych form doskonalenia w zakresie rozwoju osobistego, programów prozdrowotnych, ekologii, regionalizmu i pracy wychowawczej.
 • Główne priorytety: wychowanie i wspieranie rozwoju dziecka, uczenie przez doświadczanie, stosowanie aktywnych metod nauczania, planowanie wspólnie z uczniami i rodzicami oraz dokonywanie ewaluacji.
 • Ścisła współpraca ze społecznością lokalną m.in. z Samorządową Radą Osiedla Ogrody, Domem Pomocy Społecznej, Domami Dziecka, Komendą Policji, BWA, MCK, PPP i in.
 • Uaktywnienie rad klasowych w pracach na rzecz szkoły, różne formy szkoleń dla rodziców.
 • Demokratyzacja życia społeczności szkolnej. Duża aktywność Samorządu Uczniowskiego i Małego Samorządziku.
 • Duża poprawa warunków fizycznych.
 • Wprowadzenie wspólnego II śniadania w kl. I-III.
 • Wprowadzenie Dnia Zdrowej Przekąski.
 • Wprowadzenie wielu innowacji pedagogicznych, opracowanie i wdrażanie programów innowacyjnych i nowatorskich spójnych z programem wychowawczym szkoły.
 • Sukcesy uczniów w olimpiadach przedmiotowych.
 • Udział w programie “Warzywa i owoce w szkole”
 • Dobre przygotowanie szkoły do wdrożenia reformy systemu edukacji:
  – Dostosowanie szkoły do potrzeb i oczekiwań klientów (szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, uczeń jest podmiotem, przestrzegane są prawa dziecka)
  – Sprawnie funkcjonuje WDN, ciągłe doskonalimy WSO.

PROGRAM SPZ NA ROK 2020/2021

Lp.

Rodzaj przedsięwzięcia

Opis działań

Termin realizacji

1.

„Z witaminami Ci do twarzy”

Zrobienie zdjęcia promującego zdrowe odżywianie. Wystawa prac pokonkursowych.

Wrzesień 2020

2.

„Zdrowy tydzień”

•           Poniedziałek – Dzień Jogurtu

•           Wtorek – Dzień Zbożowego Batonika

•           Środa – Dzień Zdrowego Soku

•           Czwartek – Dzień suszonych owoców

•           Piątek – Dzień Mleka

Październik 2020

3.

Współpraca z Sanepidem

Udział w programie  edukacji antynikotynowej ,,Znajdź właściwe rozwiązanie”

Listopad 2020

4.

„Moja książka kucharska”

Wykonanie książki kucharskiej ze zdrowymi przepisami. Wystawa prac.

Grudzień 2020

5.

„Ile soli…?Ile cukru…?”

Wystawa plakatów, informujących o zawartości cukru oraz soli w produktach i napojach często spożywanych przez dzieci.

Styczeń 2021

6.

„Zdrowy oddech”

Pogadanka przez pielęgniarką w szkole, wystawa plakatów, happening.

Luty 2021

7.

„Aktywna rodzina”

 

Konkurs fotograficzny ,,Postaw na rodzinę”, promocja racjonalnego odżywianie i aktywności fizycznej.

Marzec 2021

8.

„Zdrowe drugie śniadanie”

 

Przygotowanie  drugiego śniadania w klasach w ramach godziny wychowawczej. Dokumentacja fotograficzna

Kwiecień 2021

9.

,,Ruch to zdrowie”

Gry i zabawy sprawnościowe- rywalizacja klas VII

Maj 2021

REALIZACJA PROJEKTU

"Zdrowy tydzień"

W ramach Szkoły Promującej Zdrowie uczniowie klas młodszych 1b, 1d, 2e, 3b, 3d, 3e oraz starszych 6d, 6h, 7c, 7e pod okiem wychowawców prezentowali zdrowy styl życia. Uczniowie pokazywali zdrowe odżywianie przygotowując różnorodne posiłki. W ramach ,,zdrowego tygodnia” spożywali jogurty, soki owocowe, mleko oraz zbożowe batoniki i suszone owoce. Działania naszych uczniów miały na celu przekazanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania i jego uwarunkowań profilaktycznych. Ponadto zachęcały wszystkich do kształtowania prawidłowych postaw i zachowań zdrowotnych, tak ważnych w okresie pandemii.

Wirtualna książka kucharska pt. "Świątecznie znaczy zdrowo"

POMOCE DO LEKCJI WYCHOWAWCZEJ

Promocja zdrowia - prezentacja multimedialna dla kl. I-II

Promocja zdrowia - prezentacja multimedialna dla kl. III-IV

Promocja zdrowia - prezentacja multimedialna dla kl. V-VI

Promocja zdrowia - prezentacja multimedialna dla kl. VII-VIII

SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

logo Szkoła z klasą
ceo_logo
logo Gazeta Wyborcza
logo Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
logo Fundacja Agory

W październiku 2018 roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu “Szkoła z klasą 2.0”. Do głównych zadań akcji należy wspieranie edukacji na miarę wyzwań współczesnego świata, wzmacnianie rozwoju kompetencji XXI wieku, doskonalenie pracy nauczycieli i budowanie prestiżu ich pracy, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzież oraz wzmacnianie obywatelskiej misji szkoły.

Akcję prowadzą Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), “Gazeta Wyborcza” w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i Fundacją Agory.

W bieżącym roku szkolnym chcemy położyć akcent na poczucie odpowiedzialności za proces zmiany w funkcjonowaniu szkoły. Dlatego tegoroczne hasło brzmi: “Weź szkołę w swoje ręce”. To nasz uniwersalny przekaz, który kierujemy do nauczycieli, dyrektorów, innych pracowników szkoły i rodziców, ale przede wszystkim do uczniów. Zachęcamy Was, żebyście włączyli dzieci i młodzież na każdym etapie działań, oddali im głos i się w niego wsłuchali, pozwolili im współdecydować i wziąć odpowiedzialność za zmianę i szkołę.

ODPOWIEDZIALNA ZA PROJEKT:

 • p. Marta Dobrowolska-Wesołowska – Dyrektor Szkoły

KOORDYNATOR PROJEKTU:

 • p. Danuta Wiśniewska – nauczyciel religii i informatyki

TERMIN REALIZACJI:

 • od października 2018 r. do czerwca 2019 r.

DZIAŁANIA:

Pierwszym zadaniem szkolnego zespołu „Szkoła z klasą 2.0” był wybór głównego obszaru działania na ten rok szkolny.

Wybraliśmy obszar „Obywatelstwo”, ponieważ naszym priorytetowym działaniem jest zaangażowanie uczniów w proces podejmowania decyzji oraz kształtowanie w nich postawy odpowiedzialności za siebie i innych.

O przystąpieniu do projektu zostało poinformowane grono pedagogiczne na radzie pedagogicznej. Wychowawcy klas przekazali informacje rodzicom na wywiadówce, a uczniowie dowiedzieli się o programie „Szkoła z klasą 2.0” na lekcji z wychowawcą.

Ponadto informacja o programie umieszczona została na stronie internetowej szkoły oraz była podawana podczas różnych imprez kulturalnych, w których brała udział społeczność lokalna oraz przedstawiciele władz.

Kolejnym działaniem było dokonanie analizy zasobów i braków szkoły pod kątem wybranego obszaru.

WARSZTATY W LUBLINIE

27 listopada 2019 r. wzięliśmy udział w warsztatach dla zespołów „Szkół z klasą 2.0” w Lublinie. Podczas spotkania dzieliliśmy się pomysłami, dobrymi praktykami, i doświadczeniami. Pracowaliśmy metodę design thinking, oraz omawialiśmy poszczególne elementy kolejnych etapów programu.

Zespół projektu „Szkoła z klasą 2.0” odbył spotkanie pod kierunkiem dyrekcji szkoły oraz koordynatora. W wyniku dyskusji podjęto decyzję o przeprowadzeniu ankiety diagnozującej potrzeby wśród rodziców.

W grupie klas I-III nauczyciele przeprowadzili rozmowę z wybranymi przedstawicielami wyjaśniając cel spotkania. Uczniowie za pomocą emotikonków (w trzech kolorach) wyrażali aprobatę dla wymienionych działań przedstawiających propozycje aktywności uczniów na terenie naszej szkoły i w środowisku lokalnym..

Przedstawiciele klas IV – VI wzięli udział w panelu dyskusyjnym i udzielili odpowiedzi na zadane pytania. Rezultat powyższych działań przybrał formę „Pytania na sznurku”. Zgodnie z planem „rozwieszono pranie”, aby wyniki badań były widoczne dla całej społeczności szkolnej.

Uczniowie kl. VII – VIII brali udział w burzy mózgów. Najważniejsze przemyślenia zapisali na ścianie myśli, która znajduje się na szkolnym korytarzu, gdzie każdy ma do niej dostęp i może coś dopisać.

Uczniowie poczuli się docenieni i dumni z faktu, że mogli współdecydować o zmianach dotyczących szkoły.

Potrzeby uczniów pokryły się z realizowanymi w szkole zadaniami, a także pokazały drogę do zmian, które są konieczne, aby wszyscy dobrze czuli się w naszej placówce. Społeczność szkolna napisała, że czuje potrzebę integracji z kolegami i nauczycielami. Zwróciła uwagę, że w realizacji podstawy programowej może wyjść poza mury naszej szkoły, choćby na lekcje w plenerze. Uczestnicy burzy mózgów odczuwają też potrzebę działania i chcą angażować się w różne akcje na rzecz środowiska lokalnego.

Podczas spotkań uczniowie zaprojektowali i wykonali plakaty “Szkoły z klasą 2.0”

Po przeanalizowaniu potrzeb uczniów i rodziców oraz własnych zasobów sprecyzowaliśmy ostatecznie cel dla szkoły, który brzmi:

“Szkoła efektywnie angażuje uczniów i pracowników w życie placówki i społeczności lokalnej poprzez stwarzanie warunków do kreatywnej pracy podczas przygotowania i realizacji “Festiwalu Talentów”.

Festiwal Talentów został zaplanowany na dzień 1.06.2019 r.

Ten festiwal umożliwi prezentację talentów naszych uczniów nie tylko przed rówieśnikami, ale także przed gośćmi, rodzicami i dziadkami.

Wierzymy, że wydarzenie to będzie szansą na integrację pokoleń i zaangażuje nowe osoby do pracy na rzecz szkoły.

Tabela działań i spodziewanych rezultatów

Cel dla szkoły: „Szkoła efektywnie angażuje uczniów i pracowników w życie placówki i społeczności lokalnej poprzez stwarzanie warunków do kreatywnej pracy podczas przygotowania i realizacji „Festiwalu Talentów”.

Wybrana propozycja realizacji celu: Zorganizowanie „Festiwalu Talentów”

Główne działania zaplanowane w programie

Spodziewane rezultaty – co, w odniesieniu do celu dla szkoły, zamierzacie osiągnąć przez działanie?

 1. Przegląd poezji anglojęzycznej

Działanie pozwoli na:

– wykształcenie kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów oraz ich wszechstronny rozwój poprzez zaangażowanie w organizację i prowadzenie konkursu; uczniowie otrzymają wsparcie nauczycieli w realizacji zadań, nauczą się odpowiedzialności za własne działania w podejmowanych samodzielnie inicjatywach, co jednocześnie wpłynie na wzrost ich poczucia własnej wartości,

– integrację ze środowiskiem lokalnym poprzez zaproszenie innych szkół podstawowych do udziału
w konkursie,

– uświadomienie uczniom ich roli w procesie kształtowania wizerunku placówki poprzez stworzenie im możliwości zaprezentowania swoich talentów na forum szkoły i w mieście.

 1. Przegląd poezji autorskiej

Działanie pozwoli na:

– obrazowe operowanie słowem, działanie poprzez nastrój; wiersze przybliżą rzeczywistość, przedstawią myśli, uczucia i refleksje,

-kształtowanie wyobraźni i uczuć dziecka będące inspiracją do aktywności twórczej, zachęcą do „przygody z poezją”,

– uświadomienie różnorodnych możliwości wykorzystania języka w opisywaniu świata, w intencjonalnym przekazaniu bogatych doznań i przeżyć,

– uwrażliwienie dzieci na piękno języka, złożoność formy, wyrobienie smaku literackiego,

– odziaływanie poprzez treść na myśli, uczucia i postępowanie, rozwinięcie wrażliwości na piękno języka; nowe doświadczenia rozszerzą horyzonty, rozwiną zainteresowania, dadzą możliwość zrozumienia innych ludzi i otaczającego świata. 

 1. Ekspozycja nagrodzonych prac konkursowych:

Szkolny konkurs plastyczny „Ja i mój świat” dla kl. I-IV

Szkolny konkurs plastyczny „Ja – obywatel” dla kl. V-VII

Działanie pozwoli na:

– poszerzenie wiedzy na temat dziedzictwa kultury i historii oraz walorów przyrodniczych własnego regionu przez obejrzenie prezentacji multimedialnej i rozmowę w grupach,

– wyrażenie osobistego stosunku do otaczającej rzeczywistości poprzez wypowiedzi oraz prace plastyczne,

– przedstawienie tego, co bliskie, szczególnie interesujące (ciekawe miejsca, piękna przyroda, architektura, człowiek),

– poznanie przestrzeni, w której funkcjonują,

– zwrócenie uwagi na piękno majestatu przyrody w różnych porach roku, ukazanie bogactwa jej form
i zjawisk technikami plastycznymi,

– rozwinięcie kreatywności, wrażliwości estetycznej oraz poczucia bycia równorzędnym partnerem
w wielokulturowym świecie,

– wymianę doświadczeń w zakresie stosowania różnych technik plastycznych,

– wykorzystanie sztuki jako uniwersalnego środka porozumienia się międzypokoleniowego.

 1. Spartakiada Rodzin

Działanie pozwoli na:

– wzmocnienie poczucia współodpowiedzialności
i współdecydowania w zakresie organizacji zajęć zgodnych z zainteresowaniami i potrzebami uczniów, którzy sami wybiorą konkurencje sportowe i będą rywalizować w szkolnym turnieju klas,

– pogłębienie więzi międzypokoleniowej poprzez aktywny udział w zabawach ruchowych: młodszych dzieci i ich bliskich (rodziców, dziadków, starszego rodzeństwa), natomiast wśród uczniów klas starszych na rywalizację poprzez pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu przez nich konkurencji,

– kształtowanie nawyku aktywności ruchowej i aktywnego wypoczynku w gronie rodzinnym,

– wypromowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu wspólnej aktywności w różnych grupach wiekowych i środowiskowych wśród społeczności lokalnej oraz wzmacnianie poczucia solidarności społecznej,

– kształtowanie postaw koleżeńskich zgodnych z zasadą fair play.

 1. Koncert piosenek „Muzyką przez pokolenia”

Działanie pozwoli na:

– integrację międzypokoleniową poprzez zaproszenie do udziału w koncercie uczniów, ich rodziców, dziadków, rodzeństwo, przyjaciół, dalszych członków rodzin; pozwoli to na wzmocnienie więzi uczniów i ich rodzin ze szkołą,

– integrację ze społecznością lokalną, poprzez zaproszenie do udziału w koncercie dzieci z sąsiadujących przedszkoli oraz przedstawicieli Rady Osiedla i mieszkańców osiedla; uczuli to uczniów naszej szkoły na rolę przynależności do społeczności lokalnej, podkreśli rolę współpracy w dążeniu do wspólnego celu,

– stworzenie szansy uczniom naszej szkoły na prezentację swoich talentów wokalnych i muzycznych; umożliwi to prezentację szerszemu gronu odbiorców,

– stworzenie szansy uczniom i pracownikom szkoły na współdziałanie w ramach organizacji koncertu: wspólny dobór repertuaru, wspólne tworzenie zaproszeń, wspólne próby; pozwoli to na podkreślenie roli współpracy, nauczy dzielenia zadań i odpowiedzialności, dostarczy sposobności do aktywnego włączenia się w życie szkoły,

– stworzenie szansy na promocję lokalnego zespołu rodzinnego, który będzie gwiazdą festiwalu.

 1. Pokazy indywidualne i grupowe „Taniec dobry na wszystko”

Działanie pozwoli na:

– popularyzację tańca jako formy aktywności muzycznej oraz zainteresowania uczniów różnymi formami tanecznymi,

– promocję alternatywnych form spędzania wolnego czasu,

– rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży,

– prezentację pasji uczestników pokazu, co wzbogaci ofertę kulturalną osiedla Ogrody,

– integrację przedszkolaków, tancerzy ze Szkoły Tańca „Twist” oraz uczniów z naszej szkoły,

– wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami pokazu,

– odkrycie nowych osobowości twórczych, co spowoduje u obserwatorów pokazu większe zainteresowanie tańcem,

– rozwój u uczniów umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością,

– umożliwienie przeżywania sukcesu i satysfakcji z własnej pracy.

 1. Kiermasz rękodzieła „Zręczne ręce”

Działanie pozwoli na:

– podziwianie różnych prac, których autorami będą uczniowie klas I-VIII,

– poznanie nowych technik pracy poprzez udział w konkursach,

– rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej, nauczenie się planowania pracy i doprowadzania do jej zakończenia,

– wyłonienie uczniów uzdolnionych manualnie – prezentacja prac wykonanych sztuką orgiami, kartek ozdobnych, kwiatów, haftowanych obrazów i innych drobiazgów dekoracyjnych,

– poznanie uczniów zainteresowanych naukami przyrodniczymi – wśród zebranych prac pojawią się modele fizyczne, modele budowy komórkowej organizmów,

– integrację międzypokoleniową poprzez zaproszenie do udziału w wystawie prac i w kiermaszu,

– uwrażliwienie społeczności szkolnej (przekazanie prac na cele charytatywne).

 1. Akcja charytatywna

Działanie pozwoli na:

– uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych,   wzmocnienie nawyku dzielenia się, empatii, dostrzeżenie, że wspólnie mogą zdziałać więcej,

– naukę pracy w zespole i odpowiedzialności za powierzone zadania, integrację środowiska, kształtowanie postawy partnerstwa w działaniu, wzbudzenie poczucia własnej wartości oraz wykształcenie postawy obywatelskiej (pomoc choremu koledze),

– naukę segregowania odpadów, szacunku dla środowiska   (zbieranie nakrętek) – uczeń naszej szkoły otrzyma pomoc materialną na specjalistyczne leczenie.

Harmonogram działań

Cel dla szkoły: „Szkoła efektywnie angażuje uczniów i pracowników w życie placówki i społeczności lokalnej poprzez stwarzanie warunków do kreatywnej pracy podczas przygotowania i realizacji „Festiwalu Talentów”.

Wybrana propozycja realizacji celu: Zorganizowanie „Festiwalu Talentów”

Główne działania zaplanowane
w programie

Zadania do wykonania
w ramach danego działania

Termin realizacji zadania

Osoba odpowiedzialna za zadanie

Organizacja festiwalu

 • Przygotowanie plakatu, rollupu reklamującego festiwal, dyplomów

1 – 7 kwietnia

Magdalena Oksińska, ucz. kl. VII b
p. Danuta Wiśniewska
p. Marta Dobrowolska – Wesołowska

 • Ustalenie listy gości honorowych

8 – 12 kwietnia

Samorząd Uczniowski
dyrekcja szkoły

 • Przygotowanie zaproszeń dla dzieci z przedszkoli, Rady Osiedla, lokalnego rodzinnego zespołu

1 – 5 kwietnia

p. Marta Dobrowolska – Wesołowska

 • Rozniesienie zaproszeń do przedszkoli, Rady Osiedla, zespołu

10 – 15 kwietnia

p. Anna Barańska
p. Marta Dobrowolska – Wesołowska
Samorząd Uczniowski 
p. Anna Rożek

 • Zebranie zgłoszeń od zaproszonych placówek i instytucji

24 – 15 kwietnia

p. Katarzyna Tomala

 • Zamówienie sceny z MCK

25 – 26 kwietnia

p. Marta Dobrowolska – Wesołowska

 • Przygotowanie sceny i nagłośnienia na koncert

14– 11 maja

ucz. kl. VII-VIII
p. Ryszard Góra

 • Przeprowadzenie festiwalu

17 – 30 kwietnia

Samorząd Uczniowski
p. Edyta Rutkowska

 • Przygotowanie identyfikatorów, smyczy

14 maja

ucz. kl. VIII
p. Joanna Zagozdon
p. Małgorzata Łojek
p. Anna Zychnowska
p. Anna Barańska
p. Marta Dobrowolska – Wesołowska

 • Przygotowanie koszulek z logo Festiwalu Talentów

15 – 15 kwietnia

p. Wioletta Walerowicz

 • Zabezpieczenie ławek i krzeseł

11 maja

chłopcy kl. VIII
nauczyciele wychowania fizycznego

 • Zaproszenie mediów: telewizja, gazeta, radio

2 maja

ucz. kl. VII b

p. Justyna Walczak

 • Napisanie artykułu do gazety i na stronę internetową szkoły

11 maja

p. Mirosława Zaremba
p. Wanda Ostatek
p. Bożena Nizielska

 • Pozyskanie sponsorów

2 maja

ucz. kl. VII b
p. Justyna Walczak
p. Iwona Zarzycka
p. Magdalena Kaczmarska

 • Dokumentacja fotograficzna
  i filmowa

11 maja

ucz. kl. IV h
p. Danuta Wiśniewska
p. Katarzyna Tomala

Przegląd poezji autorskiej

 • Zgromadzenie materiałów (autorskich tekstów literackich)

Początek kwietnia

ucz. kl. IV – VIII

 • Dobór wierszy pod kątem tematycznym

Początek kwietnia

ucz. kl. VI – VIII
p. Dorota Dziubek,
p. Mirosława Zaremba

 • Ustalenie listy wykonawców

Druga połowa kwietnia

ucz. kl. VI – VIII
p. Mirosława Zaremba
p. Dorota Dziubek

 • Próby recytatorskie (ustalenie formy przekazu, np. poezja śpiewana, recytacja)

7 maja

ucz. kl. IV – VIII
p. Dorota Dziubek
p. Mirosława Zaremba

Przegląd poezji  i piosenki anglojęzycznej

 • Przygotowanie uczniów

5 maja

Nauczyciele j. angielskiego

Ekspozycja nagrodzonych prac konkursowych:

Szkolny konkurs plastyczny
„Ja i mój świat” dla kl. I-III

Szkolny konkurs plastyczny
„Ja – obywatel” dla kl. IV-V,

VI-VIII

 • Przygotowanie prezentacjimultimedialnej przedstawiającej szkołę, miasto, region, krajdziedzictwo kultury i historii oraz walorów przyrodniczych własnego regionu i kraju

11 – 25 marca 2019 r.

ucz. kl. VI b
p. Bogusław Wojtkiewicz
ucz. kl. VII d
p. Iwona Kara

 • Opracowanie regulaminu konkursu plastycznego
 

p. Magdalena Soboń

p. Marzena Szymczyk

 • Ogłoszenie konkursu plastycznego
  i przedstawienie regulaminu

25 marca

p. Marzena Szymczyk
p. Iwona Stańczak
naucz. Kl. I – III

 • Przypomnienie i zapoznanie
  z różnymi technikami plastycznymi

25 marca – 12 kwietnia

p. Marzena Szymczyk
p. Iwona Stańczak
naucz. Kl. I – III

 • Wykonanie prac plastycznych różnymi technikami

25 marca – 30 kwietnia

ucz. kl. I – VIII

 • Podsumowanie konkursu, przygotowanie wystawy prac
  i przyznanie nagród

30 kwietnia – 5 maja

ucz. kl. I e, V f, VII e
p. Anna Barańska
p. Magdalena Soboń
p. Marzena Szymczyk
p. Iwona Stańczak

Spartakiada Rodzin

 • Przygotowanie regulaminu Spartakiady Rodzin oraz „Klasowego Turnieju Gier Zespołowych”

1 – 5 marca

p. Wioletta Walerowicz

 • Przygotowanie karty zgłoszeń Spartakiady Rodzin

1 – 5 marca

p. Wioletta Walerowicz

 • Przeprowadzenie sondażu
  w klasach IV-VIII i wybór konkurencji „Klasowego Turnieju Gier Zespołowych”

8 – 15 marca

p. Wioletta Walerowicz
p. Beata Tracz
p. Bożena Górska
p. Paweł Łagoda
p. Andrzej Waniel
p. Michał Kępczyński
p. Wojciech Serwin
p. Arkadiusz Jeruzal
p. Janusz Ozdoba
p. Rafał Barański

 • Przydzielenie zadań osobom odpowiedzialnym, przyjmowanie zgłoszeń, wybór obsady sędziowskiej

20 – 30 marca

p. Beata Tracz
p. Wioletta Walerowicz
p. Paweł Łagoda
ucz. kl. VIII c, VII

 • Przeprowadzenie „Klasowego Turnieju Gier Zespołowych”

6 – 31 kwietnia

ucz. klas IV – VIII
p. Wioletta Walerowicz
p. Beata Tracz
p. Bożena Górska
p. Paweł Łagoda
p. Andrzej Waniel
p. Michał Kępczyński
p. Wojciech Serwin
p. Arkadiusz Jeruzal
p. Janusz Ozdoba
p. Rafał Barański
p. Grażyna Brociek
p. Magdalena Kowalska
p. Beata Rzechowicz

 • Przeprowadzenie „Spartakiady Rodzin”

11 maja

ucz. kl. VII – VIII

p. Wioletta Walerowicz
p. Beata Tracz
p. Bożena Górska
p. Paweł Łagoda
p. Andrzej Waniel
p. Michał Kępczyński
p. Wojciech Serwin
p. Arkadiusz Jeruzal
p. Janusz Ozdoba
p. Rafał Barański

Organizacja koncertu „Muzyką przez pokolenia”

 • Wyłonienie wykonawców spośród uczniów klas I-VIII

1 – 8 marca

wychowawcy

 • Ustalenie współwykonawców

8 – 15 marca

ucz. – wykonawcy
wychowawcy

 • Wybór repertuaru

15 – 20 marca

ucz. – wykonawcy
p. Iwona Stańczak
p. Ryszard Góra

 • Próby wykonawców

kwiecień – maj

uczniowie – wykonawcy
p. Iwona Stańczak
p. Ryszard Góra

Pokazy indywidualne
i grupowe „Taniec dobry na wszystko”

 • Zaproszenie do współpracy przedszkolaków z pobliskich placówek wraz z opiekunami oraz tancerzy ze Szkoły Tańca „Twist”

6 – 8 marca

p. Anna Barańska
p. Marta Dobrowolska – Wesołowska

 • Wybór uczniów z klas I – VIII do

indywidualnych i grupowych pokazów tanecznych na terenie szkoły

11 – 15 marca

wychowawcy
p. Danuta Wiśniewska

 • Próby tancerzy

cały maj

wychowawcy
uczniowie
nauczycielki przedszkoli
p. Anna i p. Grzegorz Podsiadły

Kiermasz rodzinnego rękodzieła „Zręczne ręce”

 • Opracowanie harmonogramu konkursów

25 luty – 1 marca

p. Małgorzata Urban
p. Magdalena Jasińska
p. Agnieszka Mazur
p. Wioletta Szymańska
p. Małgorzata Wójcik 
p. Magdalena Tokarska
p. Ewelina Baran – Żelaszczyk

 • Szkolny konkurs „Wiosna z origami” dla kl. IV – VIII

10 marca – 23 kwietnia

p. Małgorzata Urban
p. Magdalena Jasińska
p. Agnieszka Mazur

 • Poinformowanie społeczności szkolnej o planowanych konkursach

4 marca

p. Magdalena Jasińska

 • Szkolny konkurs na modele fizyczne „Zabawki fizyczne”

5 maja

ucz. kl. VII
p. Małgorzata Wójcik

 • Szkolny konkurs na najładniejszą wyszywaną kartkę „Nitką malowane”

5 maja

ucz. kl. V
p. Agnieszka Mazur

 • Szkolny konkurs „Moje rękodzieło dla klas I -III

21 marca

ucz. kl. III b
p. Agnieszka Brożek
p. Paulina Jankowska

 • Zebranie modeli, prac uczniów kl. I – VIII oraz rękodzieła rodzinnego

3 mara – 5 maja

opiekunowie konkursów
p. Katarzyna Nowak
p. Magdalena Tokarskia
p. Magdalena Jasińska
p. Wioletta Szymańska

 • Przygotowanie stanowiska

11 maja

ucz. kl. V e
p. Wioletta Szymańska
p. E. Baran – Żelaszyk

Akcja charytatywna

 • Ustalenie zasad przebiegu akcji charytatywnej

1 marca

ucz. kl. VIII d
p. Danuta Wiśniewska

 • Kontakt z rodzinami osób objętych akcją

20 marca

ucz. kl. VII b
p. Justyna Walczak
p. Marta Dobrowolska – Wesołowska

 • Poinformowanie społeczności szkolnej o planowanych działaniach

28 marca

ucz. kl. VIII c
p. Małgorzata Krysa

 • Przeprowadzenie spotkania
  z wolontariuszami i ustalenie przebiegu przedsięwzięcia

20 marca

wolontariusze kl. II d
p. Wesołowska, Jolanta Gawron,
wolontariusze kl. VII-VIII
p. Małgorzata Krysa

 • Przygotowanie plakatów reklamujących akcję

20 marca

ucz. kl. VII a
p. Renata Kudełko

 • „Słodki kącik”

11 maja

ucz. kl. VII c
p. Barbara Gadkowska
ucz. kl. I a
p. Joanna Zybura
ucz. kl. IV h

p. Danuta Wiśniewska
ucz. kl. VIII b
p. Małgorzata Czaja

ucz. kl. V   e

p. Wioletta Szymańska
ucz. kl. VI c
p. Anna Rożek

ucz. kl. VI d
p. Beata Dąbrowska

 • Opieka nad wolontariuszami podczas „Festiwalu Talentów”

11 maja

p. Danuta Wiśniewska
p. Justyna Walczak
p. Barbara Gadkowska
p. Lidia Tokarska
p. Małgorzata Krysa
p. Anna Wesołowska
p. Jolanta Gawron
p. Renata Kudełko

ETAP IV

„Piątka” to szkoła tętniąca życiem! Pamiętamy o zasadzie: Kto stoi w miejscu, ten się cofa. Często więc, ale w sposób zaplanowany i przemyślany, dzieje się u nas coś nowego, nie tylko w dni nauki szkolnej. Tym razem zwracam uwagę na Festiwal Talentów, który odbył się w minioną sobotę – 11 maja 2019 r. Impreza została przygotowana w ramach projektu edukacyjnego „Szkoła z klasą 2.0”. Była zwieńczeniem całorocznych działań, a ich cel stanowiło przede wszystkim pogłębienie procesu zmian w zakresie metod pracy z uczniami, współpracy z rodzicami i integracji ze społecznością lokalną. Kilkumiesięczne przygotowania zaowocowały przygotowaniem ciekawego i różnorodnego programu, w którym każdy chętny uczeń naszej szkoły mógł zaprezentować swoje umiejętności, zainteresowania, pasje – występując sam, z członkami swojej rodziny, w grupie rówieśniczej bądź z nauczycielem. Wśród nich znaleźli się także i ci, którzy rozwijają swoje zdolności w Klubie Black & White, Szkole Tańca „Twist”, a także dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli.

Sobotnie spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły – p. Marta Dobrowolska-Wesołowska, która przywitała uczestników, widzów, a także zaproszonych gości: p. Joannę Pikus – wiceprzewodniczącą Rady Miasta, p. Edytę Kowalską – dyrektor PP nr 15, p. Anetą Stachurską – dyrektor PP nr 19, p. Krystynę Gębkę – prezes NP „Pajacyk” i p. Małgorzatę Chomańską – wicedyrektor tegoż przedszkola, a także p. Hannę Wasik – przewodniczącą Rady Osiedla „Ogrody”, przedstawicieli mediów. Podzieliła się też uwagami na temat wspomnianego wyżej projektu „Szkoła z klasą”, przygotowań, podjętych prac i spodziewanych efektów, po czym zaprosiła na scenę wykonawców. Całą uroczystośc prowadzili: Kinga Choda, Daniel Chamera, Martyna Marszałek i Karol Sierpień.

Festiwal Talentów był swoistego rodzaju ucztą duchową. W koncercie „Muzyką przez pokolenia” usłyszeliśmy:
– różne piosenki zaśpiewane przez:
• Maję Waliszewską (III a) z tatą Łukaszem – „Co powie tata?”,
• Martynę Cieślę (V a) i jej siostrę Klaudię – „Byle jak”,
• Dawida Pochecia (I a) przy akompaniamencie brata Gabrysia oraz taty Szymona – „We are the champions”,
• Maję Brzeźnicką (1 a), jej mamę i kuzynkę Małgosię Sokołowską – „Góry do góry”,
• nauczycielkę p. M Łojek przy dźwiękach gitary Marleny Gębskiej (VIII d) – „Chodź, pomaluj mój świat”,
• czwartoklasistów i nauczycielkę p. M. Krysę – „Pełna chata”,
• Zuzannę Jedlikowską (VII a) z mamą Anną,

Plakat Festiwalu talentów

– utwory zagrane na różnych instrumentach przez:
• Emilię Pierzchalską (IV a) z tatą Adamem na akordeonach – „Zagraj, piękny Cyganie”,
• Olafa Jurkowskiego (IV e) z tatą Dariuszem na instrumentach klawiszowych – „Merci, merci”.

Kapelę utworzyły uczennice: Blanka Walczyk (IV g), Maja Majewska, Antonina Luboch, Oliwia Jedlikowska (kl. IV h), Amelia Stajek, Maja Rafalska, Julia Nawodzińska (V b), Laura Błaszkiewicz, Lena Szot (kl. V e) – śpiew, Michał Sienniak (IV a) – gra na saksofonie, nauczyciel p. R. Góra, pianino – „Lipka”.

W „Tańcu dobrym na wszystko” mogliśmy obejrzeć w pokazach gimnastyki artystycznej: Blankę Walczyk (IV g), Kamilę Rycombel (VI a), Oliwię Osojcę (VI a), które należą do Klubu Black & White. Natomiast tancerze ze Studia Tańca „Twist” zaprezentowali hip – hop oraz cheerleaders.

W miniprzeglądzie poezji i piosenki anglojęzycznej wystąpiły:
• Gabriela Niewadzi (VIII b) z wierszem „The Marvelous Homework and Hausework Machine”,
• Martyna Cieśla (V a) w piosence „Skyfall”,
• Zuzanna Jedlikowska (VII a) z piosenką „Someone Like You”,
• Natalia Zaręba, Emilia Bajdo i Maja Siemińska (VI b), recytując wiersz „Poem in Englih”,
• Natalia Majewska (VI a) w piosence „Can’t help folling in love”,
• Julia Opałka (VI d) w recytacji wiersza „Arachnid Academy”.

Pełne uroku były występy przedszkolaków – grupa Smerfów z PP nr 15 zaprezentowała piosenkę „Maszeruje wiosna” i taniec Mai. Z PP nr 19 wystąpiła Jula Wiśnios, która razem z babcią zaśpiewała piosenkę „Pięknie żyć”, a sześciolatki zatańczyły tango. Trzylatki z NP „Pajacyk” zaśpiewały piosenkę „Wiosna, urodziły się motyle” i wykonały do niej układ taneczny, zaś czterolatki zaprezentowały taniec kwiatów.

Przedstawione zostały również wiersze nagrodzone w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich. Swoje utwory czytała Natalia Majewska (VI a) oraz Maja Siemińska (VII b), a teksty Magdaleny Oksińskiej (VII b), Wiktorii Masternak oraz Julii Serwin (obie z VIII c) zaprezentowały: Kinga Choda (VIII b), Julia Grudzień i Karolina Adamska (uczennice z VI a).

Uwagę przyciągały uczniowskie prace z kiermaszu „Zręczne ręce”– piękne serwetki zrobione na szydełku oraz różne figury wykonane techniką orgiami, a także plastyczne impresje na temat: „Ja i mój świat”, „Ja Obywatel” (wystawa pokonkursowa).

Programowi artystycznemu towarzyszyła bogata oferta piknikowa. Przedstawiciele Rady Osiedla „Ogrody” zaprosili na konkurs plastyczny „Kolorowe miasto”, zaś Szkolne Koło Wolontariatu PSP5 do wykonania plakatu „Moja rodzina”. Została przeprowadzona spartakiada rodzinna. Stoisko WPC PILOT pomagało rozwijać kreatywność, a harcerze przygotowali zabawy integracyjne. Dużą popularnością cieszyło się zaplatanie warkoczyków i zaproponowane przez Centrum Zabaw „Fikoland” malowanie twarzy. Nauczyciele z PP nr 19 prowadzili sprzedaż kartek okolicznościowych, które zostały wykonane przez dzieci, a przedstawiciele „Remondisu” oferowali różne gadżety. Atrakcją dla najmłodszych był miniplac zabaw z tzw. dmuchańcami. Można też było delektować się wypiekami przygotowanymi przez nauczycieli, rodziców i uczniów naszej szkoły. Miłym akcentem było nadanie dyrektor szkoły, p. Marcie Dobrowolskiej-Wesołowskiej, tytułu „Przyjaciel drużyny” przez Komendę Hufca ZHP Ostrowiec.

Uczestnicy poszczególnych konkurencji otrzymali różnorodne nagrody. W gronie sponsorów znaleźli się: p. J. Pikus, wiceprzewodnicząca Rady Miasta oraz radny Rady Miasta – p. Kamil Kutryba, AIR FUN, Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim, Biuro Ochrony Osób i Mienia „Scorpion”, Centrum Zabaw „Fikoland”, „Compensa” (ubezpieczenia szkolne), DELTA (p. Tomasz Wejman, dostawca warzyw, owoców oraz mleka), Danuta Strąk, Dyrekcja PSP nr 5, F.H.U. „OGNIOCHRONEX”, Rada Osiedla „Ogrody”, „Remondis”, WPC Pilot i ich przedstawiciel Aneta Suska.

Sobotnia impreza miała jeszcze jeden cel – udzielenie wsparcia tym, którzy go potrzebują. Dochód ze sprzedaży ciasta zostanie przekazany Fundacji „Bo w nas jest moc” – dla Oskarka. Zbiórka zaś plastikowych nakrętek to forma pomocy dla chorego ucznia naszej szkoły.

Pogoda – mimo różnych prognoz – naprawdę dopisała. Sukcesem zakończyła się realizacja przedsięwzięcia, w którym każdy mógł znaleźć swoje miejsce, zaprezentować się, sprawić sobie i innym wiele radości, spędzić ciekawie czas wśród bliskich i znajomych, a więc można powiedzieć, że dopisała i pogoda ducha. Wspólna praca, wspólny sukces. Warto więc wymienić osoby zaangażowane we wszelkie prace związane z Festiwalem Talentów i piknikiem (podaję w kolejności alfabetycznej):
p. Renata Baran, p. Ewelina Baran – Żelaszczyk, p. Anna Barańska, p. Rafał Barański, p. Renata Bartnik, p. Grażyna Brociek, p. Agnieszka Brożek, p. Bata Brzeźnicka, p. Małgorzata Czaja, p. Beata Dąbrowska, p. Dorota Dziubek, p. Barbara Gadkowska, p. Jolanta Gawron, p. Bożena Górska, p. Paulina Jankowska, p. Magdalena Jasińska, p. Arkadiusz Jeruzal, p. Magdalena Kaczmarska, p. Iwona Kara, p. Jolanta Kargul, p. Michał Kępczyński, p. Magdalena Kowalska, p. Małgorzata Krysa, p. Ilona Kucharska, p. Renata Kudełko, p. Paweł Łagoda, p. Małgorzata Łojek, p. Agnieszka Mazur, p. Alicja Musiał, p. Katarzyna Nowak, p. Bożena Nizielska, p. Wanda Ostatek, p. Janusz Ozdoba, p. Iwona Pater, p. Anna Rożek, p. Edyta Rutkowska, p. Beata Rzechowicz, p. Magdalena Soboń, p. Iwona Stańczak, p. Wioletta Szymańska, p. Marzena Szymczyk, s. Katarzyna Tokarska, p. Katarzyna Tomala, p. Beata Tracz, p. Małgorzata Urban, p. Justyna Walczak, p. Wioletta Walerowicz, p. Andrzej Waniel, p. lucyna Wiśniewska, p. Anna Wesołowska, p. Bogusław Wojtkiewicz, p. Małgorzata Wójcik, p. Joanna Zagozdon, p. Ewelina Zagórna, p. Mirosława Zaremba, p. Iwona Zarzycka, p. Joanna Zybura, p. Anna Zychnowska.

Grono pedagogiczne

Ten zespół był niczym orkiestra grająca pod batutą dyrektora szkoły – p. Marty Dobrowolskiej–Wesołowskiej i p. Danuty Wiśniewskiej – koordynatora projektu „Szkoła z klasą 2.0”.

Należy podkreślić znaczący udział uczniów, ich wpływ na wybór działań, zaangażowanie w ich realizację, gdyż hasło projektu brzmiało:”Weź szkołę w swoje ręce”.

Na zakończenie przywołam cytat z bestsellerowej książki „Tao Kubusia Puchatka” B. Hoffa: Chodzi jednak o to, że jest Coś Więcej i właśnie to Coś Więcej jest tym, o co naprawdę w życiu chodzi”. W PSP nr 5 i tym razem zadziało się to Coś Więcej.

MEDIA O NAS

Zapraszamy do obejrzenia relacji z Festiwalu Talentów w Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 • Redakcja Echa Dnia – pani Anna Śledzińska
Uczennica naszej szkły ze swoją mamą podczas szkolnego pikniku.

IX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL SZKOŁY Z KLASĄ 2.0

Nasza szkoła od października 2018 roku brała udział w projekcie ,,Szkoła z Klasą 2.0”. Odnieśliśmy sukces, ponieważ zostaliśmy zaproszeni do warszawskiego Centrum Kreatywności Targowa na ewaluację tegorocznej edycji programu.

Udałyśmy się tam na dwa dni (27 i 28 maja) z Panią dyrektor Martą Dobrowolską-Wesołowską i koordynatorem programu – Panią Danutą Wiśniewską.

Pierwszego dnia IX Ogólnopolskiego Festiwalu „Szkoły z Klasą” zaprezentowałyśmy naszą szkołę oraz wzięłyśmy udział w ciekawych warsztatach. Na początku wszystkie przybyłe zespoły musiały przygotować kolorowe plakaty. Na zewnętrznych ścianach umieściłyśmy zdjęcia, rysunki, opisy lub inne informacje i spostrzeżenia. Dotyczyły one całorocznej działalności szkoły oraz zaangażowania w projekt. Po powitaniu przez organizatorów, każda grupa dostała plansze i musiała zdobyć 10 naklejek. Uczestnicy zdobywali je na poszczególnych stanowiskach szkół, wykonując proste zadania zlecone przez przedstawicieli danego zespołu.

Znalazłyśmy się w pierwszej grupie osób prezentujących zmiany, które się dokonały w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby w naszej szkole. Podołałyśmy temu zadaniu wzorcowo, zawierając przy tym nowe znajomości z rówieśnikami z całej Polski. W prosty, zrozumiały, aczkolwiek interesujący sposób, przedstawiłyśmy całą historię zmian w naszej ostrowieckiej PSP 5. Wielokrotnie wspominałyśmy o działaniach mających na celu integrację uczniów, nauczycieli, rodziców, także naszych sąsiadów. Kiedy nadszedł czas na prezentację kolejnych zespołów, niektórzy zostali przy nas, słuchali i układali w pośpiechu układankę, która była naszym zadaniem do wykonania. Byli pozytywnie zaskoczeni prezentowanymi zmianami. Udało nam się zainteresować sobą nie tylko nauczycieli lecz i organizatorów festiwalu. Wielu uczniów pochodziło do nas z ciekawością, a odchodziło z szerokim uśmiechem, gratulując nam osiągnięć i życząc dalszych sukcesów w ulepszaniu naszej szkoły.

Po krótkiej przerwie udałyśmy się na warsztaty. Pierwszym zadaniem dla uczniów było wytypowanie słowa lub wyrażenia, które kojarzy się ze zwrotem: ,,Weź szkołę w swoje ręce”, będące jednocześnie mottem festiwalu. Wspólnie uznałyśmy, że w tym wypadku najbardziej pasującym hasłem będzie „Odkryj swój talent”. Zdecydowałyśmy tak, gdyż w naszej szkole jest bardzo dużo uzdolnionych uczniów, którzy dzięki projektowi mogli pokazać się szerszej publiczności. Po tej części warsztatów zostaliśmy podzieleni na grupy. Mieliśmy odpowiedzieć, co zmieniłybyśmy w swojej szkole i czy uważamy, że zmiany wprowadzone z powodu programu, zagoszczą u nas na stałe. Podczas trwania tego zadania, oprócz udzielenia odpowiedzi, udało nam nawiązać przyjacielską relację z uczniami z Koszalina (w dalszym ciągu utrzymujemy z nimi kontakt internetowy). Po zakończonym zadaniu nauczyciele dyskutowali ze swoimi podopiecznymi na temat relacji w szkole, nauczycieli, rodziców, zaangażowania w różne sprawy, w tym w zajęcia pozalekcyjne.

Pod koniec pierwszego dnia organizatorzy podsumowali treść i znaczenie przeprowadzonych ćwiczeń, ale też zadali wszystkim uczniom „pracę domową”, gdyż następnego dnia miałyśmy się spotkać z ekspertami do spraw Unii Europejskiej. Wczesnym

Rankiem 28 maja zaczęłyśmy przygotowywać się do kolejnego dnia festiwalu. Byłyśmy ciekawe treści rozmów na temat UE. Jedno jest pewnie – nikt nie czuł się zawiedziony! W spotkaniu wzięli udział Bartłomiej Balcerzyk, szef działu informacji i komunikacji społecznej z Przedstawicielstwa KE w Polsce oraz Alicja Pacewicz, przewodnicząca Rady Fundacji „Szkoła z Klasą”. Na początku zajęć obalano mity dotyczące dekretów wydawanych przez główny zarząd Unii. Miałyśmy również okazję przećwiczenia znajomości krajów leżących na naszym kontynencie oraz tych, które należą do państw członkowskich. W trakcie trwania wykładu mogłyśmy zadawać różnorodne pytania, np. dotyczące Unii, waluty czy wyborów parlamentarnych. Po parogodzinnej dyskusji, spragnione większej ilości informacji, udałyśmy się na dodatkową rozmowę z ekspertem. Na zakończenie, po uzupełnieniu tekstu „Ody do radości” – co było jednym z zadań, wspólnie odśpiewaliśmy hymn Unii Europejskiej.

Po przerwie organizatorzy zaproponowali oddzielne warsztaty dla uczniów i nauczycieli. Nasza grupa trafiła na zajęcia o fake newsach. Nauczyłyśmy się tam lepiej odróżniać mechanizmy tworzenia nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych w sieci. Następnie miałyśmy również możliwość wymyślenia zdarzenia popartego przekonującym zdjęciem i tekstem. Przy tym zadaniu musiałyśmy wykazać się sprytem, by inne osoby nie odgadły, iż dana sytuacja nie miała miejsca. Praca w niewielkich grupach dała możliwość sprawnej, kreatywnej pracy, a także integracji z rówieśnikami. W trakcie zgadywania czy dana sprawa jest autentyczna, śmiechom nie było końca. Natomiast nasi nauczyciele brali udział w warsztatach o bezpieczeństwie w Internecie „Asy Internetu – jak poprowadzić wyjątkowe lekcje o cyberbezpieczeństwie” i spotkaniu pomagającym zrozumieć dzisiejszą młodzież „Popkultura w języku młodzieży a edukacja”.

Następnie odbyły się zajęcia nietypowej matematyki. W czasie warsztatów miałyśmy zaprojektować wnętrze, utrzymując przy tym rozmiary sali i przenieść własny projekt na kartkę z odpowiednią skalą. Wszyscy zostali podzieleni na małe zespoły, które jeszcze nie pracowały ze sobą. Byłyśmy podekscytowane zadaniem, więc dużym zaskoczeniem była informacja, iż właśnie zrealizowałyśmy projekt matematyczny o nazwie „Wartość dodana”.

Ostatni dzień warszawskiego festiwalu zakończył się oficjalną ewaluacją programu. Odebrałyśmy drobne upominki oraz pomoce dla szkoły. Zrobiłyśmy parę grupowych zdjęć i nim się obejrzałyśmy, nadszedł czas rozstania. Te dwa dni były niezwykłe – ciekawe spotkania, nowe znajomości, debaty, inspirujące warsztaty… Cieszymy się, że jesteśmy uczennicami PSP 5, szkoły, która inspiruje, nagradza, szanuje potrzeby innych. 😉

                                                                                                                                                                                                                Kinga Choda, Gabriela Niewadzi, Zuzanna Stępień z kl. VIII b

Przewiń do góry Skip to content Click to listen highlighted text!