Kategoria: <span>CERTYFIKATY</span>

LEPSZA SZKOŁA

15/03/2020

Nauczyciele języka polskiego oraz matematyki uczestniczą w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA, który został przygotowany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Z języka polskiego uczniowie rozwiązują testy w ramach Wielkiego sprawdzianu – na wejście, po kolejnych partiach materiału, a także całoroczne. Z matematyki są to Sesje z plusem – na początku, w połowie i na koniec roku […]

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

15/03/2020

Dbamy o higienę pracy, bezpieczeństwo fizyczne dziecka podczas zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych, w czasie przerw. Stwarzamy przyjazny klimat, przeciwdziałamy dyskryminacji i przemocy, promujemy zdrowie pojmowane w sposób holistyczny. Działania opieramy na wartościach i normach dotyczących relacji międzyludzkich. Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii społecznej “Szkoła bez przemocy”. Program, prowadzony jest pod honorowym patronatem prezydenta RP. Jego […]

SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

15/03/2020

W roku szkolnym 2012/2013 uzyskaliśmy tytuł Szkoły Odkrywcy Talentów. Jest on nadawany przez Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji szkołom, „które w istotny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży”.Nasza placówka została umieszczona na polskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów (strona internetowa; http://www.ore.edu.pl/odkrywamytalenty). W woj. świętokrzyskim taki tytuł uzyskało 40 szkół, w […]

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

15/03/2020

Naszym głównym celem jest stworzyć szkołę promującą zdrowie, nowoczesną, ograniczającą stres, przyjazną dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lepiej i skuteczniej przygotowywać młode pokolenie do ochrony zdrowia i mądrego współdziałania ze środowiskiem. NASZE HASŁO “Zdrowie jest podstawową wartością, dzięki której możemy zaspokajać swoje potrzeby i aspiracje”. CECHY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Akceptuje fakt, że zdrowie społeczności szkolnej […]

SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

15/03/2020

W październiku 2018 roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu “Szkoła z klasą 2.0”. Do głównych zadań akcji należy wspieranie edukacji na miarę wyzwań współczesnego świata, wzmacnianie rozwoju kompetencji XXI wieku, doskonalenie pracy nauczycieli i budowanie prestiżu ich pracy, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzież oraz wzmacnianie obywatelskiej misji szkoły. Akcję prowadzą Fundacja Centrum Edukacji […]