DOKUMENTY

Rysunek przedstawia 7 kolorowych segregatorów: pomarańczowy, czerwony, niebieski, żółty, zielony, morski, fioletowy.

DOKUMENTY SZKOŁY

 • Statut Zespołu Szkół i Placówek Publicznych numer 3 (PDF, 2 MB)
 • Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2021-2022 (PDF, 998 KB)
 • Program wychowawczo – profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej numer 5 na rok szkolny 2021-2022 (PDF, 2 MB)
 • Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2021-2022 (PDF, 801 KB)
 • Dziennik elektroniczny (PDF, 350 KB)
 • Dokumenty przyznania odznaki Złota Tarcza (PDF, 230 KB; DOC, 49 KB)
 • Dokumenty przyznania odznaki Srebrna Tarcza (PDF, 232 KB; DOC, 50 KB)
Biały ludzik z wielką lupą. Przed nim leżą trzy teczki w kolorze: czerwonym, żółtym i niebieskim.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZDALNEGO NAUCZANIA

 • Zarządzenie numer 13 w sprawie zasad organizacji nauki w okresie zawieszenia zajęć (PDF, 199 KB)
 • Zarządzenie numer 15 w sprawie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia (PDF, 140 KB)

DOKUMENTY WYCIECZEK I WĘDRÓWEK

 • Karta wycieczki (DOCX, 20 KB)
 • Regulamin wycieczki (DOC, 32 KB)
 • Karta wędrówki regionalnej (DOC, 33 KB)
 • Regulamin wędrówki regionalnej (DOC, 32 KB)
 • Karta wyjścia (DOC, 31 KB)
 • Oświadczenie (DOC, 26 KB)

DOKUMENTY BIBLIOTEKI

 • Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych (PDF, 424 KB)
 • Protokół odbioru podręczników (DOC, 62 KB)