DOKUMENTY

Rysunek przedstawia 7 kolorowych segregatorów: pomarańczowy, czerwony, niebieski, żółty, zielony, morski, fioletowy.

DOKUMENTY SZKOŁY

 • Statut ZSiPP nr3
 • Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2020-2021
 • Program wychowawczo – profilaktyczny PSP nr 5
 • Szkolny zestaw programów nauczania 2020-2021
 • Dziennik elektroniczny
 • Srebrna tarcza
Biały ludzik z wielką lupą. Przed nim leżą trzy teczki w kolorze: czerwonym, żółtym i niebieskim.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZDALNEGO NAUCZANIA

 • Zarządzenie nr 13 w sprawie zasad organizacji nauki w okresie zawieszenia zajęć
 • Zarządzenie nr 15 w sprawie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia

DOKUMENTY WYCIECZEK I WĘDRÓWEK

 • Karta wycieczki
 • Regulamin wycieczki
 • Karta wędrówki regionalnej
 • Regulamin wędrówki regionalnej
 • Karta wyjścia
 • Oświadczenie

DOKUMENTY BIBLIOTEKI

 • Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych
 • Protokół odbioru podręczników