FUNDUSZ SOCJALNY

Grafika przedstawia 5 stosów monet. Na ostatnim, największym stoi dom.
 • Instrukcja przetwarzania danych osobowych w Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół i Placówek Publicznych numer 3 (PDF, 197 KB)
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (PDF, 2 MB)
 • Aneks do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół i Placówek Publicznych numer 3 (PDF, 551 KB)
 • Załącznik 2. Regulamin Komisji Socjalnej (PDF, 380 KB)
 • Załącznik 3. Oświadczenie pracownika/emeryta o dochodach (PDF, 3 MB)
 • Załącznik 3a. Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym ze świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (PDF, 2 MB)
 • Załącznik 4. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (PDF, 339 KB)
 • Załącznik 5. Decyzja pracodawcy o udzieleniu dofinansowania do wypoczynku urlopowego (PDF, 325 KB)
 • Załącznik 6. Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia dofinansowania do wypoczynku urlopowego (PDF, 498 KB)
 • Załącznik 7. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dla dziecka pracownika (PDF, 345 KB)
 • Załącznik 8. Decyzja pracodawcy o udzieleniu dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży (PDF, 320 KB)
 • Załącznik 9. Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży (PDF, 496 KB)
 • Załącznik 10. Wniosek o przyznanie karnetu (PDF, 347 KB)
 • Załącznik 11. Wniosek o przyznanie zapomogi losowej/socjalnej (PDF, 346 KB)
 • Załącznik 12. Decyzja pracodawcy o przyznaniu zapomogi losowej/socjalnej (PDF, 428 KB)
 • Załącznik 13. Decyzja pracodawcy o odmowie przyznania zapomogi losowej/socjalnej (PDF, 421 KB)
 • Załącznik 14. Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego związanego ze zwiększonymi wydatkami w okresie jesienno – zimowym – świątecznym (PDF, 428 KB)
 • Załącznik 15. Tabele wysokości świadczeń finansowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i dopłat do tych świadczeń (PDF, 1 MB)
 • Załącznik 16. Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (PDF, 351 KB)
 • Załącznik 17. Decyzja pracodawcy o przyznaniu pożyczki (PDF, 476 KB)
 • Załącznik 18. Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia pożyczki (PDF, 412 KB)
 • Załącznik 19. Umowa o przyznanie pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe.
  Umowa o przyznanie pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na modernizację lub remont mieszkania lub domu jednorodzinnego (PDF, 401 KB)
 • Załącznik 20. Oświadczenie członka Komisji Socjalnej (PDF, 601 KB)
 •  Aneks do regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (PDF, 863 KB)
Grafika przedstawia ludzika ubranego w białą koszulę, czarny krawat, który siedzi na monetach ułożonych w słupki.