FUNDUSZ SOCJALNY

Grafika przedstawia 5 stosów monet. Na ostatnim, największym stoi dom.
 • Instrukcja przetwarzania danych osobowych w ZFŚS w ZSiPP nr 3
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – skan pdf
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – pdf
 • Aneks do regulaminu ZFŚS
 • Zał. 2. Regulamin Komisji Socjalnej
 • Zał. 3. Oświadczenie pracownika/emeryta o dochodach
 • Zał. 3a. Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym ze świadczeń finansowanych z ZFŚS
 • Zał. 4. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku urlopowego ze środków ZFŚS
 • Zał. 5. Decyzja pracodawcy o udzieleniu dofinansowania do wypoczynku urlopowego
 • Zał. 6. Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia dofinansowania do wypoczynku urlopowego
 • Zał. 7. Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku dla dziecka pracownika
 • Zał. 8. Decyzja pracodawcy o udzieleniu dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Zał. 9. Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia dofinansowania do wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Zał. 10. Wniosek o przyznanie karnetu
 • Zał. 11. Wniosek o przyznanie zapomogi losowej/socjalnej
 • Zał. 12. Decyzja pracodawcy o przyznaniu zapomogi losowej/socjalnej
 • Zał. 13. Decyzja pracodawcy o odmowie przyznania zapomogi losowej/socjalnej
 • Zał. 14. Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego związanego ze zwiększonymi wydatkami w okresie jesienno – zimowym – świątecznym
 • Zał. 15. Tabele wysokości świadczeń finansowych z ZFŚS i dopłat do tych świadczeń
 • Zał. 16. Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS
 • Zał. 17. Decyzja pracodawcy o przyznaniu pożyczki
 • Zał. 18. Decyzja pracodawcy o odmowie udzielenia pożyczki
 • Zał. 19. Umowa o przyznanie pomocy z ZFŚS na cele mieszkaniowe
  Umowa o przyznanie pomocy z ZFŚS na modernizację lub remont mieszkania lub domu jednorodzinnego
 • Zał. 20. Oświadczenie członka Komisji Socjalnej
Grafika przedstawia ludzika ubranego w białą koszulę, czarny krawat, który siedzi na monetach ułożonych w słupki.