PAMIĘTAMY O NICH

Paląca się świeca

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy ...

Czarna grafika z czerwonymi sercami, krzyżem oraz białym napisem "Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci".
Wiązanka kwiatów
Czarna wstążka

Pożegnaliśmy na zawsze spośród Grona Nauczycielskiego:

 • p. Artura Pochecia (zm.10.07.2021 r.) 
  – nauczyciela wychowania fizycznego i zawodoznawstwa
 • p. Lucynę Kowalik (zm. 21.03.2021 r.)
  – nauczycielkę biologii
 • p. Longinę Wojtkiewicz (zm. 23.01.2021 r.)
  – nauczycielkę kształcenia zintegrowanego
 • p. Krystynę Kaliszewską (zm. 16.01.2021 r.)
  – emerytowaną dyrektor szkoły i nauczycielkę języka polskiego
 • Maria Wójcik (zm. 22.08.2019 r.)
  – nauczycielka języka francuskiego
 • Maria Kędziora (zm. 13.03.2019 r.)
  – nauczycielka nauczania początkowego
 • p. Iwonę Misiurę (zm. 18.01.2019 r.)
  – nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej oraz przewodniczą NSZZ “Solidarność” w PSP nr 8
 • ks. Mirosława Gajewskiego (zm. 27.10.2018 r.)
  – nauczyciela religii i wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego
 • p. Halina Kubalska (zm. 19.07.2018 r.)
  – nauczycielka nauczania początkowego
 • p. Elżbietę Walkowicz (zm. 13.10.2015 r.)
  – emerytowaną wicedyrektor szkoły i nauczycielkę kształcenia zintegrowanego
 • p. Barbarę Olszańską (zm. 12.10.2015 r.)
  – nauczycielkę kształcenia zintegrowanego i długoletnią nauczycielkę doradcę metodycznego dla młodych nauczycieli
 • p. Ewę Ogrodowczyk (zm. 10.06.2015 r.)
  – nauczycielkę kształcenia zintegrowanego i wychowawcę świetlicy szkolnej
 • p. Krystyna Szczygieł (zm. 22.08.2013 r.)
  – nauczycielka języka polskiego
 • p. Waldemar Uryś (zm. 14.08.2010 r.)
  – nauczycieli świetlicy, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
 • p. Irenę Zdyb (zm. 08.06.2010 r.)
  – kierowniczkę świetlicy
 • p. Henrykę Zalewską (zm. 06.05.2008 r.)
  – nauczycielkę techniki
 • p. Alicja Chmielewska (zm.6.04.1996 r.)
  – nauczycielka nauczania początkowego,
 • p. Ewa Kowalska (zm. 12.03.1989 r.)
  – nauczycielka języka polskiego

Pozostaną na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci…

Msze Święte za dusze zmarłych

 • 2 marca 2022 r. (Środa Popielcowa) o godz. 18.00. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Polna 3