PAMIĘTAMY O NICH

Paląca się świeca

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy ...

Czarna grafika z czerwonymi sercami, krzyżem oraz białym napisem "Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci".
Wiązanka kwiatów
Czarna wstążka

Pożegnaliśmy na zawsze spośród Grona Nauczycielskiego:

 • p. Artura Pochecia (zm.10.07.2021 r.) 
  – nauczyciela wychowania fizycznego i zawodoznawstwa
 • p. Lucynę Kowalik (zm. 21.03.2021 r.)
  – nauczycielkę biologii
 • p. Longinę Wojtkiewicz (zm. 23.01.2021 r.)
  – nauczycielkę kształcenia zintegrowanego
 • p. Krystynę Kaliszewską (zm. 16.01.2021 r.)
  – emerytowaną dyrektor szkoły i nauczycielkę języka polskiego
 • p. Iwonę Misiurę (zm. 18.01.2019 r.)
  – nauczycielkę edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej oraz przewodniczą NSZZ “Solidarność” w PSP nr 8
 • ks. Mirosława Gajewskiego (zm. 27.10.2018 r.)
  – nauczyciela religii i wikariusza parafii pw. Miłosierdzia Bożego
 • p. Elżbietę Walkowicz (zm. 13.10.2015 r.)
  – emerytowaną wicedyrektor szkoły i nauczycielkę kształcenia zintegrowanego
 • p. Barbarę Olszańską (zm. 12.10.2015 r.)
  – nauczycielkę kształcenia zintegrowanego i długoletnią nauczycielkę doradcę metodycznego dla młodych nauczycieli
 • p. Ewę Ogrodowczyk (zm. 10.06.2015 r.)
  – nauczycielkę kształcenia zintegrowanego i wychowawcę świetlicy szkolnej
 • p. Irenę Zdyb (zm. 08.06.2010 r.)
  – kierowniczkę świetlicy
 • p. Henrykę Zalewską (zm. 06.05.2008 r.)
  – nauczycielkę techniki

Pozostaną na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci…

Msze Święte za dusze zmarłych

 • 02.09.2021 r., godz. 17.30 – Msza Święta za śp. K. Kaliszewską w Kościele NMP Saletyńskiej ul. Piaski – od nauczycieli z PSP 5