Click to listen highlighted text!

PROJEKTY EDUKACYJNE

CZYSTE ŚWIĘTOKRZYSKIE

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski uczestniczyła w programie z zakresu edukacji ekologicznej poprzez udział w konkursie pt. “Czyste Świętokrzyskie”.

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

 • Podniesienie jakości edukacji ekologicznej prowadzonej w szkole podstawowej.

REALIZACJA PROGRAMU:

Praca uczennicy naszej szkoły została doceniona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

14 października 2021 r. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przekazała naszej szkole pomoce dydaktyczne. Był to komputer przenośny i urządzenie wielofunkcyjne. Nagroda została przydzielona za realizację zadania “Doposażenie pracowni biologicznej w PSP 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim w ramach programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu – Czyste Świętokrzyskie”.

Koszt zakupu sprzętu wyniósł 4 000,00 zł brutto i został sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

Sprzęt stanowi wyposażenie pracowni biologicznej w PSP nr 5. Będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej w placówce.

Zajęcia zostaną przeprowadzone 23 edycjach w formie 2 godzinnych warsztatów dla uczniów klas IV-VIII pt. “Jestem z pokolenia zero waste!”.

Uczniowie dowiedzą się, co oznacza styl życia “zero waste”. Zdobędą informacje na temat wpływu odpadów na środowisko, możliwości minimalizowania wytwarzania odpadów oraz zaplanowania zakupów w stylu “zero waste”.

ETWINNING

Logo projektu - eTwinning

ROK 2020 /2021

Od października do czerwca uczniowie klasy VI g realizowali projekt eTwinning pt. „Łączy nas Żeromski”. W ramach projektu współpracowaliśmy z Szkołą Podstawową nr 15 im. Stefana Żeromskiego w Sosnowcu, Szkołą Podstawową nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej, Zespołem Placówek Oświatowych im. Stefana Żeromskiego w Strawczynie i Szkołą Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Górzynie, z którą rok temu realizowaliśmy inny projekt eTwinning.

Połączył nas Stefan Żeromski, więc wszystkie działania obracały się wokół naszego patrona. Wymieniliśmy się pozdrowieniami, zaprezentowaliśmy też nasze regiony. W ramach projektu powstał też przewodnik po Polsce pt. „Śladem Żeromskiego, czyli niebanalny i subiektywny przewodnik po Polsce”. Musicie jeszcze chwilkę poczekać nim zobaczycie go w całości, ponieważ trwają związane z końcem projektu. Na razie prezentujemy Wam okładkę.

AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Logo Akademia Bezpiecznego Puchatka

Akademia Bezpiecznego Puchatka to ogólnopolski program edukacyjny skierowany do najmłodszych uczniów. W trakcie I semestru dzieci razem ze swoimi wychowawczyniami poznawały zasady dot. zachowania się w domu, na dworze i ulicy, w szkole i na wycieczce oraz w Internecie. Wiedzą już jak udzielić pierwszej pomocy, w jakich sytuacjach poprosić o wsparcie osobę dorosłą, ale również jak się zachować gdy jest się samemu w domu, czy podczas korzystania z Internetu.

CELE GŁÓWNE PROGRAMU:

 • edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole,
 • wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania i reagowania na zagrożenia,
 • edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • przekazanie uczniom klas I niezbędnej wiedzy o tym, jak być bezpiecznym na drodze, w szkole, w domu i w czasie zabawy,
 • kształtowanie odpowiedniej reakcji na zaistniałe zagrożenia,
 • wyrobienie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów.

KOORDYNATOR:

 • p. wicedyrektor Anna Barańska

REALIZATORZY:

 • wychowawczynie klas I

WSPÓŁREALIZATORZY:

 • Rodzice uczniów klas I
 • Funkcjonariusz Policji
 • Przedstawiciele Straży Miejskiej
 • Pedagog szkolny

OKRES TRWANIA PROGRAMU:

 • od roku rok szkolny 2012

ZASADY PROGRAMU:

 • Nauczyciele klas I realizują program poprzez przeprowadzenie zajęć dotyczących bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych.
 • Po przeprowadzeniu zajęć, nauczyciele przekazują uczniom książeczki z grami i zabawami, które pomogą utrwalić zdobytą na zajęciach wiedzę na temat bezpiecznych zachowań uczniów.
 • Uczniowie, wykonują zadania w domu, pod kierunkiem rodziców.
 • Po rozwiązaniu wszystkich zadań, uczniowie przynoszą książeczki do klasy, co jest warunkiem zdobycia Dyplomu Klubu Bezpiecznego Puchatka.
 • Na zebraniach z rodzicami, nauczyciel poinformuje o realizacji programu, a pedagog szkolny przekaże najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa ucznia w szkole i poza nią.
 • W czasie realizacji programu odbędzie się spotkanie uczniów z funkcjonariuszem Policji na temat zagrożeń podczas drogi do szkoły, w szkole, w domu.
 • W czasie realizacji programu nauczyciele w klasach przygotują gazetkę dotyczącą realizacji programu Klub Bezpiecznego Puchatka.
 • Po realizacji programu, nauczyciele złożą sprawozdanie z przeprowadzonych działań.
 • Po zakończeniu działań, szkoła nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem “Klubu Bezpiecznego Puchatka”.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:

 • Przystąpienie do realizacji programu w klasach pierwszych
 • Realizacja scenariuszy
 • Spotkanie z przedstawicielami Straży Miejskiej na temat ,, Bezpieczna droga pierwszoklasisty do szkoły”
 • Wykonanie gazetki “Klub Bezpiecznego Puchatka” w klasach
 • Poinformowanie o programie rodziców – na zebraniu z rodzicami w listopadzie
 • Przekazanie książeczek uczniom – po zebraniu z rodzicami

Uczniowie klas pierwszych przez kilka miesięcy realizowali ogólnopolski projekt edukacyjny „Akademii Bezpiecznego Puchatka”. Podczas różnorodnych zajęć zdobywali wiedzę, którą zweryfikowali podczas Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa. Poradzili sobie świetnie, o czym świadczy przyznany szkole certyfikat.

ASY INTERNETU

Grafika "Asy Internetu".

Asy Internetu to program edukacyjny, który pomaga w poznawaniu podstaw bezpieczeństwa i udziału w społeczności internetowej, by bez obaw poruszać się po świecie online.

Program Asy Internetu jest skorelowany z polską podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej – na etapie edukacji wczesnoszkolnej realizowanej w formie kształcenia zintegrowanego oraz na drugim etapie edukacyjnym, obejmującym klasy 4–8 szkoły podstawowej, Program zawiera treści odpowiadające standardom edukacji: polonistycznej, społecznej, technicznej, informatycznej oraz etyki. Ponadto kształtuje kompetencje zawarte w Katalogu kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych w kategoriach:

 • etyka i wartości w komunikacji i mediach,
 • bezpieczeństwo w komunikacji i mediach,
 • prawo w komunikacji i mediach,
 • kompetencje cyfrowe,
 • mobilne bezpieczeństwo,
 • korzystanie z informacji,
 • relacje w środowisku medialnym,
 • język mediów.

Przewodnie myśli programu edukacyjnego ASY INTERNETU: Rozsądek, Uważność, Siła (Asertywność), Życzliwość i Odwaga nauczą uczniów korzystania z Internetu w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Pod każdym z haseł przewodnich kryją się interaktywne lekcje o tym jak:

 • Udostępniać z głową treści i informacje o sobie.
 • Nie dać się nabrać internetowym oszustom.
 • Chronić swoje sekrety używając silnych haseł.
 • Być życzliwym i reagować na niewłaściwe zachowania internautów.
 • Rozmawiać o wątpliwościach, gdy trafimy w internecie na coś niepokojącego.

AUTORZY PROGRAMU:

 • Google we współpracy z iKeepSafe,
 • Fundacja “Szkoła z klasą”

CEL GŁÓWNY PROGRAMU:

 • uczenie młodych ludzi bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu w oparciu o podstawowe wartości takie jak: rozsądek, uważność, siła, życzliwość i odwaga.
 • wzmacnianie w dzieciach i nastolatkach wartości, które pomogą im uniknąć zagrozeń w sieci.

KOORDYNATOR:

 • p. Danuta Wiśniewska

REALIZATORZY:

 • p. Anna Barańska
 • p. Renata Bartnik
 • p. Katarzyna Bielecka
 • p. Jolanta Gawron
 • p. Paulina Jankowska
 • p. Magdalena Jasińska
 • p. Wanda Ostatek
 • p. Anna Wesołowska
 • p. Bożena Winiarczyk
 • p. Danuta Wiśniewska
 • p. Joanna Zagozdon
 • p. Joanna Zybura

ZASADY PROGRAMU:

Grafika "Jak działa program?" ze szkolenia "Asy Internetu".

Możesz zostać Asem Internetu, graj, ucz się i zachowuj bezpiecznie

I WARSZTATY ASÓW INTERNETU

6 grudnia 2019 r. odbyły się w naszej szkole pierwsze warsztaty dla nauczycieli ostrowieckich szkół w ramach Ogólnopolskiego Programu Asów Internetu poświęcone zagadnieniem bezpieczeństwa i prywatności w sieci.
Warsztaty prowadzili trenerzy Barbara Ostrowska i Jarosław Basaj z Fundacji Szkoła z Klasą i Google.

ZAJĘCIA WG PROGRAMU

Od stycznia 2020 r. uczniowie naszej szkoły biorą udział w zajęciach w ramach programu “Asy Internetu” prowadzonych przez nauczycieli uczestniczących w projekcie. Zapoznają się z zasadami bezpiecznego poruszania się w sieci.

WNIOSKI

Rozsądek - Udostępniaj z głową

1. Informacje, które powinniśmy chronić:

 • sekrety swoje i innych,
 • adres domowy i numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • hasła,
 • nazwy użytkownika,
 • dokumenty, które tworzysz.

2. To, co widzimy w sieci, jest tylko częścią tego, kim ktoś naprawdę jest i co jest dla niego ważne. Może też być tak, że ktoś udaje kogoś innego albo czuje coś tylko w danej chwili i akurat o tym napisze. Nie wiemy, jaki ktoś naprawdę jest ani co czuje, póki nie poznamy go osobiście – i nawet wtedy nie wiemy tego od razu!

3. Różne osoby mogą zobaczyć te same informacje i wyciągnąć z nich różne wnioski. Nie zakładaj, że ludzie w sieci zobaczą Cię tak, jak Ty się widzisz.

FOTORELACJA

II WARSZTATY ASÓW INTERNETU

17 stycznia 2020 r. odbyły się kolejne warsztaty z Jarosławem Basajem z Fundacji Szkoła z Klasą i Google na temat promowania pozytywnych wartości w sieci.

EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE

Baner_Edukacja przez szachy
Baner_Edukacja przez szachy

„Szachy są grą dostępną dla dzieci z każdej grupy społecznej, mogą przyczyniać się do osiągnięcia spójności społecznej i realizacji celów politycznych takich jak integracja społeczna, zwalczanie dyskryminacji, zmniejszenie wskaźnika przestępczości czy nawet walka z różnymi rodzajami uzależnień (…), bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji; mając na uwadze, że gra w szachy uczy też determinacji, motywacji i sportowego zachowania…”

Polski Związek Szachowy rozumiejąc pozytywny wpływ gry w szachy na edukacyjny rozwój dzieci zaproponował szkołom realizację projektu pt. „Edukacja przez szachy w szkole”.

KRÓLEWSKA GRA W NASZEJ SZKOLE

Od września 2016 r nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu “Edukacja przez szachy w szkole”. Uczniowie klas I – III uczestniczą w zajęciach gry w szachy, które prowadzi przedstawiciel Klubu Szachowego ,,Hetman” w Ostrowcu Świętokrzyskim p. Jarosław Choina oraz wychowawcy klas. Mali szachiści bardzo systematycznie i chętnie biorą udział w tych zajęciach. Pilnie uczą się i czekają na pierwsze turnieje szachowe.

Często mówi się o szachach, że jest “królewską grą”. Wiele wieków temu królowie i władcy, kiedy grali w szachy, ćwiczyli praktyczne umiejętności przewidywania ruchów przeciwnika. Obecnie przeprowadzono wiele badań, które udowodniły, że szachy mają wiele walorów edukacyjnych.

Szachy


Wychowawcze wartości szachów wynikają ze struktury samej gry, której intelektualne i sportowe elementy mają pozytywny wpływ na charakter i umysł dziecka. Granie w szachy sprzyja wzmacnianiu takich cech osobowości jak: zdolność koncentracji uwagi, pobudzanie wyobraźni, umiejętność analizy i dedukcji złożonej sytuacji. Szachy uczą cierpliwości, samodzielności w podejmowaniu decyzji, podnoszą sprawność w planowaniu i realizacji operacji wymagających stosowania strategii i taktyki, to najlepszy trening dla doskonałej pamięci.

Korzyści wynikające z umiejętności gry w szachy to: rozwój zdolności matematycznych, myślenia logicznego, umiejętności podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów. Kształtują komunikację, kreują intelekt, wyrabiają zmysł obserwacji i pamięć. Uczą systematyczności, pilności i szacunku do przeciwnika. Dają pewność siebie, uczą odpowiedzialności, rozwijają kreatywność, wyobraźnię, koncentrację i skupienie. Kształtują poczucie dyscypliny, uczciwego współzawodnictwa, wyrabiają umiejętność osiągania wyznaczonych celów. Rozwijają umiejętność nauki na własnych błędach. Uczą myślenia strategicznego, determinacji, cierpliwości, zaangażowania, konsekwencji, planowania (strategicznego), prawidłowego oceniania sytuacji, radzenia sobie z niepowodzeniami i dodają odwagi. Rozwijają umiejętność czytania ze zrozumieniem.

PROGRAM DLA SZKÓŁ

Grafika z "Programu dla szkół"
Grafika "Programu dla szkół"

„Program dla szkół” to unijny projekt koordynowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który polega na dostarczaniu dzieciom owoców, warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych.

Program obejmuje również działania o charakterze edukacyjnym i promocyjnym. Ich celem jest zwiększenie jego rozpoznawalności oraz budowanie świadomości rodziców i nauczycieli dotyczącej ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci. Działania edukacyjne, w których uczniowie uczestniczą, takie jak: wspólne przygotowywanie i spożywanie drugiego śniadania, zakładanie ogródków szkolnych czy organizowanie warsztatów kulinarnych, festynów oraz wycieczek tematycznych, poszerzają ich wiedzę na temat pochodzenia warzyw, owoców i produktów mlecznych. Ambasadorem „Programu dla szkół” jest postać Chrumasa – animowanego bohatera, który w zabawny sposób prezentuje dzieciom zasady zdrowego odżywiania. Można go zobaczyć w Internecie na www.pamietnikchrumasa.pl i na kanale YouTube „Program dla szkół”.

„Program dla szkół” to unijny projekt będący kontynuacją dwóch programów: „Mleko w szkole” oraz „Owoce i warzywa w szkole” skierowany do dzieci klas I-VI.

KOORDYNATOR:

 • p. wicedyrektor Anna Barańska

CELE KAMPANII:

 • trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci, poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych w ich codziennej diecie na etapie, na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe,
 • upowszechnianie zdrowej, zbilansowanej diety,
 • wzrost świadomości społecznej w tym zakresie wśród dzieci i rodziców.

OKRES UDOSTEPNIANIA:

 • 12 wybranych tygodni rozpoczynających się i kończących w danym semestrze danego roku szkolnego, podczas których owoce i warzywa lub mleko i przetwory mleczne udostępniane są dzieciom z klas I-VI.

WARZYWA I OWOCE W SZKOLE

PORCJA OWOCOWA – WARZYWNA – składa się z jednego produktu owocowo-warzywnego (tj. jednego owocu albo jednego warzywa albo jednego soku określonego w rozporządzeniu MRiRW), które jednorazowo w dniu szkolnym otrzymuje dziecko biorące udział w „Programie dla szkół”.

Ulotka informacyjna "Programu dla szkół"

MLEKO W SZKOLE

PORCJA MLECZNA – składa się z jednego produktu mlecznego (tj. mleka albo przetworu mlecznego określonego w rozporządzeniu MRiRW), które jednorazowo w dniu szkolnym otrzymuje dziecko biorące udział w „Programie dla szkół”.

Ulotka informacyjna "Programu dla szkół"

ZADANIA DLA SZKOŁY BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROGRAMIE

 • Realizacja 4 scenariuszy lekcyjnych, zgodnych z podstawą programową dla klas I-III, z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych programu.
 • Przeprowadzenie z uczniami opracowanego mini quizu z wiedzy o zdrowym odżywianiu w dwóch etapach: wstępnego badania przed przeprowadzeniem pierwszej lekcji programu oraz końcowego badania po przeprowadzeniu czwartej, ostatniej lekcji programu (wraz z krótkim raportem). Mini quiz pozwoli pokazać stan wiedzy dzieci na temat zdrowego odżywiania się oraz efekty programu w budowaniu świadomości prawidłowej diety.
 • Wspólne spożywanie drugiego śniadania połączone z degustacją owoców i warzyw oraz mleka i ich przetworów (w tym produktów ekologicznych i regionalnych),
 • Organizowanie wycieczek do gospodarstw rolnych, gospodarstw ogrodniczych, zakładów przetwórstwa owoców i warzyw (w tym ekologicznych), zakładów mleczarskich oraz na lokalne rynki,
 • Stosowanie innych sposobów upowszechniania informacji o korzyściach płynących ze spożywania owoców i warzyw oraz mleka i ich przetworów, w szczególności przez organizowanie wystaw, przygotowywanie prezentacji oraz wydawanie gazetek.

SZKOLNE ATELIER

Kolorowa grafika - rozpryskująca się woda.

Głównym założeniem projektu jest rozbudzenie w uczniach wrażliwości estetycznej wraz z umiejętnościami manualnymi. Rozwój kulturalny jest elementem niezastąpionym w edukacji młodego człowieka. Stały kontakt ze sztuką, analizowanie dzieł oraz tworzenie w oparciu o nie własnych prac jest działaniem przynoszącym wiele korzyści. Zarażenie uczniów pasją tworzenia w dobie wszechobecnych telefonów komórkowych, tabletów i gier komputerowych ma zbawienny wpływ na ich rozwój. Stworzenie niewielkich grup osób zainteresowanych sztuką pozwala przekazać więcej informacji poprzez połączenie teorii z praktyką. Powołanie do życia sekcji plastycznej jako dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla zainteresowanych oraz zorganizowanie zajęć w mniejszych grupach pozwala na poświęcenie większej uwagi jednostce i indywidualne podejście do ucznia. Rozwiązanie takie z kolei umożliwia dokładne poznanie profesjonalnych technik plastycznych, poszerza horyzonty oraz pokazuje młodym ludziom możliwości, których wcześniej nie dostrzegali.

Kreatywne działania prócz tych najbardziej oczywistych – czyli rozwoju zdolności manualnych oraz wiedzy z zakresu historii sztuki przynoszą także inne korzyści.

Do najważniejszych z nich należą umiejętność twórczego myślenia, rozwój wrażliwości, umiejętności wyszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań. Aktywność artystyczna sprzyja także skupieniu uwagi, co pomocne jest nie tylko w procesach twórczych, ale także we wszystkich aspektach życia codziennego i rozwoju psychicznym.
Wszystkie działania w ramach projektu wzbogacają wiedzę uczniów o zagadnienia związane z szeroko pojętą sztuką poprzez wskazanie wielu dróg do ich poznania.

Logo projektu - Szkolne Atelier

CELE PROJEKTU:

 • rozwijanie wiedzy na temat historii sztuki
 • nawiązywanie kontaktu z lokalnymi ośrodkami kultury w celu poszerzenia horyzontów uczestników zajęć (wystawy, warsztaty we współpracy z Biurem Wystaw Artystycznych)
 • pokazanie pełnego spektrum technik plastycznych, oraz form wyrazu artystycznego (takich jak akwarela, gwasz, monotypia, formy graficzne i przestrzenne)
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie
 • rozwijanie umiejętności manualnych
 • rozbudzanie wrażliwości, umiejętności wielotorowego myślenia, szukania rozwiązań problemu poprzez stosowanie różnych dróg do ich osiągnięcia
 • poszerzenie zainteresowań i wyobraźni twórczej ucznia

KOORDYNATOR PROJEKTU:

 • p. Marlena Kot

CZAS TRWANIA:

 • od październik 2019

PLAN DZIAŁANIA

 1. Zebranie uczniów zainteresowanych dodatkowymi zajęciami artystycznymi.
 2. Dostosowanie planu pracy do grupy wiekowej
  – w przypadku młodszych klas ( I-III) pokazanie całego spektrum możliwości oraz technik plastycznych – nauka poprzez zabawę;
  ustalenie toku zajęć dla klas starszych, mających na celu przedstawienie szerokiego spektrum technik oraz możliwości (techniki z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki);
 3. Rozpoczęcie zajęć od podstaw rysunku zwiększając stopniowo poziom trudności oraz dodając coraz bardziej zaawansowane techniki;
 4. Włączenie do toku zajęć dodatkowych elementów takich jak:
  – pokazy artystyczne
  – wyjścia na wystawy
  – warsztaty plastyczne
 5. Nawiązanie współpracy z Ostrowieckim Browarem Kultury oraz BWA Ostrowiec.
 6. Tworzenie dokumentacji poczynionych postępów w postaci wystawy zbiorowej w BWA i kroniki ze zdjęciami z zajęć.

SPODZIEWANE EFEKTY:

 • wystawa prac uczniów w Ostrowieckim Browarze Kultury – BWA,
 • wzmocnienie integracji w grupie,
 • zaobserwowanie rozwoju wrażliwości oraz kreatywności,
 • wzrost zainteresowania historią sztuki,
 • nabycie umiejętności związanych ze stosowaniem określonych technik,
 • przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 • pogłębienie zainteresowania uczniów,
 • stworzenie więzi rówieśniczych na podstawie wspólnych pasji i zainteresowań.

PODSUMOWANIE

Edukacja artystyczna przygotowuje młodego człowieka do radzenia sobie z wieloma aspektami życia. Jest jednym z najskuteczniejszych sposobów kształtujących osobowość oraz poczucie wyjątkowości osoby przygotowującej się do wejścia w życie. Pomaga wyzwalać emocje i uczy zarówno samodzielnej pracy, jak i działania w grupie, a co za tym idzie jest nie tylko nośnikiem wiedzy, ale i środkiem wychowawczym. Nie można pozwolić by sztuka jako wartość uniwersalna w starciu ze współczesnym sposobem życia została zapomniana przez jednostki, którym jest ona niezbędna do właściwego rozwoju. Wartość ta jest szczególnie ważna w dobie kryzysu emocjonalnego jaki niesie świat otaczającej nas technologii.

Od początków ludzkości sztuka wzbogacała ludzkie istnienie oraz pomagała w kształtowaniu dojrzałości. Jako pedagodzy jesteśmy szczególnie odpowiedzialni za kontynuowanie tej misji oraz krzewienie kultury wśród następujących po nas pokoleń.

Grafika dotycząca "Szkolnego Atelier"

WOKÓŁ NIEPODLEGŁOŚCI

Grafika na 100-lecie odzyskania niepodległości.

KOORDYNATOR PROJEKTU:

 • p. Renata Kudełko – nauczyciel historii
 • p. Jolanta Kargul – nauczyciel historii

TERMIN REALIZACJI:

 • od września 2018 r.
Logo projektu - Wokół Niepodległości

ROK SZKOLNY 2019 - 2020

Narodowe Święto Niepodległości jest szczególnie ważne dla nas – Polaków. Upamiętnia odzyskanie upragnionej niepodległości po 123 latach zaborów. Pamięć o tym wydarzeniu jesteśmy winni wszystkim, którzy przez długie lata walczyli o wolność Ojczyzny. Wychowanie młodego pokolenia w świadomości historycznej jest ważnym elementem edukacji patriotycznej i obywatelskiej. W bieżącym roku szkolnym proponujemy naszym uczniom różne formy świętowania 101. rocznicy odzyskania niepodległości. Naszym celem jest ukazanie roli Józefa Piłsudskiego w walce o niepodległość, dlatego postać tego wielkiego Polaka zajmuje w naszych działaniach projektowych dużo miejsca. Natomiast trudna droga narodu polskiego  do wolności zostanie przedstawiona podczas akademii  z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

DZIAŁANIA:

1. Prezentacja multimedialna na temat Józefa Piłsudskiego – nauczyciele historii

Pierwszym działaniem projektowym podjętym przez uczniów naszej szkoły było przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat życia i działalności Józefa Piłsudskiego. Zadanie to wykonały uczennice klasy 8a: Aleksandra Jakóbczak, Zuzanna Jedlikowska i Martyna Marszałek. Przygotowana przez nie prezentacja zawierała slajdy z informacjami o dzieciństwie Józefa Piłsudskiego, jego młodości, działalności wojskowej i politycznej oraz życiu osobistym. Skierowana była do uczniów klas IV – V, dlatego też autorki poziom treści  dopasowały do wieku młodego odbiorcy. Ww. uczennice wykonały prezentację pod kierunkiem nauczyciela historii – p. Renaty Kudełko

Renata Kudełko 

2. Przedstawienie prezentacji o Józefie Piłsudskim klasom IV – V – nauczyciele historii

W październiku 2019 r. uczennice klasy 8 a: Aleksandra Jakóbczak, Zuzanna Jedlikowska,  Martyna Marszałek i Zuzanna Skowierzak podjęły kolejne działanie projektowe. Na wybranych, wcześniej ustalonych lekcjach, w klasach IV i V przybliżały uczniom postać Józefa Piłsudskiego. Szczególną uwagę zwracały na dzieciństwo Józefa Piłsudskiego i jego lata szkolne, spędzone w rosyjskiej szkole. Uczniowie zostali zapoznani z patriotyczną działalnością tego wielkiego Polaka   oraz rolą jaką odegrał w odzyskaniu niepodległości przez Polskę i jej odbudowie.   

Prezentacja w wykonaniu uczennic klasy VIII podobała się młodszym odbiorcom, którzy starsze koleżanki nagradzali nawet brawami.

Renata Kudełko

3. Szkolny konkurs historyczny – nauczyciele historii, nauczyciel plastyki

 W październiku 2019 r. zostało podjęte kolejne działanie projektowe. Tym razem zaproponowaliśmy naszym uczniom konkurs historyczny na temat Józefa Piłsudskiego. Konkurs zrealizowany został w dwóch kategoriach: wiedzy i plastycznej. W konkursie plastycznym wzięło udział 30 uczniów z klas IV – VIII. 28.10.2019 r. panie: Marzena Szymczyk, Jolanta Kargul i  Renata Kudełko wyłoniły zwycięzców w kategorii plastycznej. 29.10.2019 r. odbył się konkurs wiedzy o życiu i działalności Józefa Piłsudskiego. Przystąpiło do niego 39 uczniów z klas V – VIII. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 7.11.2019 r. podczas akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Kategoria wiedza:

 • I miejsce – Rafalska Maja, kl. VI b, ucz. p. Jolanty Kargul
 • II miejsce – Moskalik Natalia, kl. VI b, ucz. p. Jolanty Kargul
 • III miejsce – Mucha Patrycja, kl.VIII a, ucz. p. Renaty Kudełko
 • Wyróżnienie – Markiewicz Jan, kl. V h, ucz. p. Jolanty Kargul

Kategoria plastyczna:

 • I miejsce – Oksińska Magdalena, kl. VIII b, ucz. p. Renaty Kudełko
 • II miejsce – Markiewicz Filip, kl. VI c, ucz. p. Jolanty Kargul
 • III miejsce – Perchel Karolina, kl.VII b, ucz. p. Jolanty Kargul
 • Wyróżnienie – Markiewicz Amelia, kl. V f, ucz. p. Jolanty Kargul

Jolanta Kargul 

4. Koncert „Wspólnie śpiewamy pieśni legionowe”

5 listopada 2019 r. w naszej szkole uczniowie klas IV i V uczestniczyli w koncercie pieśni patriotycznych. Koncert był kolejnym działaniem w ramach projektu „Wokół Niepodległości”. Uczniowie najpierw wysłuchali kilku pieśni patriotycznych w wykonaniu koleżanek z klas: V c, VI a  i VIII a. Następnie wspólnie zaśpiewali najbardziej znane pieśni legionowe, które towarzyszyły legionistom i ich wodzowi – Józefowi Piłsudskiemu w drodze do niepodległości. Koncert przygotowali nauczyciele muzyki – p. Iwona Stańczak i p. Ryszard Góra. Oprawę plastyczną stanowiła wystawowa prac konkursowych, które zostały zgłoszone do szkolnego konkursu historycznego „Józef Piłsudski – życie i działalność”. Uroczystość przygotowały nauczycielki historii – p. Jolanta Kargul i p. Renata Kudełko.

 5. Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości – nauczyciele historii, nauczyciele muzyki, nauczyciel plastyki

8 listopada 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku świętowaliśmy 101. rocznicę odzyskania niepodległości. Uroczystość poprzedziło wprowadzenie sztandaru szkoły i wspólne odśpiewanie hymnu państwowego.

 Akademia składała się z dwóch części. Pierwszą część stanowił montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów klas V – VIII pod kierunkiem p. Jolanty  Kargul i p. Renaty  Kudełko.  Młodzi artyści  przedstawili  społeczności szkolnej losy naszej Ojczyzny od utraty niepodległości po rok 1918 oraz zasługi największego bohatera walki o wolność Polski –  Józefa Piłsudskiego. Uzupełnieniem omawianych treści była prezentacja multimedialna oraz wypowiedzi uczniów naszej szkoły na temat patriotyzmu i form jego wyrażania. 

W drugiej części uroczystości odbył się koncert pieśni patriotycznych, głównie pieśni legionowych, przygotowany przez p. Ryszarda Górę.  Koncert ten pozwolił nam poczuć radość legionistów  z walki o niepodległość.

Patriotycznego klimatu uroczystości dodawała przepiękna dekoracja wykonana przez p. Marzenę Szymczyk, p. Danutę Wiśniewską i p. Iwonę Stańczak.

Jolanta Kargul , Renata Kudełko

ROK SZKOLNY 2018 - 2019

W ramach ogólnopolskich obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości kontynuowany jest w naszej szkole projekt „Wokół Niepodległości”. W bieżącym roku szkolnym zaproponowano kolejne działania, zmierzające do uczczenia tej wyjątkowej dla nas Polaków rocznicy. Wszystkie klasy I – VIII zostały zaangażowane w różne działania. W tym celu opracowano harmonogram działań.

1. Wykonanie tablicy i dekoracji na holu głównym – nauczyciele historii, nauczyciele plastyki, wychowawcy

Oprawa plastyczna jest ważnym elementem każdej uroczystości, nadaje jej właściwy nastrój, uwrażliwia, pozwala zachwycać się pięknem. Dlatego pierwszym działaniem w oczekiwaniu na setną rocznicę niepodległości naszej Ojczyny było udekorowanie holu głównego i sal lekcyjnych w barwach narodowych. Nad terminowym wykonaniem ww. zadania czuwali wychowawcy klas IV – VIII oraz nauczyciele plastyki. Już na przełomie września i października wykonana została pierwsza gazetka, wprowadzająca nas w tematykę niepodległości. Następnie sale lekcyjne i hol główny zostały udekorowane biało – czerwonymi chorągiewkami, wykonanymi przez uczniów. Ostatnim elementem ozdabiania holu była dekoracja wykonana na sztalugach przez p. Marzenę Szymczyk.

Renata Kudełko

2. Wykonanie gazetek nt. Józefa Piłsudskiego – wychowawcy klas I – VIII

“Tyś nas wezwał do oręża,
Tyś wzbudził rycerzy,
Przekonałeś, że zwycięża tylko ten kto wierzy”.
Jest wielu wielkich Polaków, o których mówimy przy różnych okazjach. Przygotowując się do obchodów setnej rocznicy niepodległości, koniecznie należy przypomnieć biografię Józefa Piłsudskiego. W naszej szkole każdego roku uczniowie klas VI przygotowują wiadomości na temat życia i działalności Józefa Piłsudskiego. W tym roku rozszerzyliśmy to działanie na wszystkich uczniów klas IV – VIII. Zostali oni zobowiązani do przygotowania informacji i wykonania gazetek na temat Józefa Piłsudskiego. Pod kierunkiem swoich wychowawców uczniowie wszystkich klas starszych w swoich salach wykonali gazetki poświęcone „sprawcy” niepodległej Polski.

Renata Kudełko

3. Udział w konkursach patriotycznych

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Wolność kocham i rozumiem”

 • I miejsce – Magdalena Oksińska, kl. VII b, ucz. p. Doroty Dziubek

XIV Przegląd Pieśni Patriotycznej i Legionowej

Kategoria: klasy IV – VI

 • Wyróżnienie – Martyna Cieśla, kl. V a

4. Organizacja konkursu plastycznego i historycznego o Józefie Piłsudskim – nauczyciele historii

9 listopada 2018 r. podczas uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości, odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu historyczno – plastycznego.
Organizatorkami konkursu były nauczycielki historii p. Jolanta Kargul i p. Renata Kudełko. 
Celem konkursu było :

 • pogłębienie wiedzy historycznej,
 • poznanie życia i działalności niepodległościowej Józefa Piłsudskiego,
 • upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
 • kształtowanie zdrowej rywalizacji wśród uczniów
 • wdrażanie do wyszukiwania informacji z różnych źródeł

Uczniowie z klas IV i V naszej szkoły rywalizowali w dwóch kategoriach: 
I  Kategoria plastyczna – „Józef Piłsudski w moich oczach”.
II  Kategoria – test wiedzy .
W pierwszej kategorii wzięło udział 40 uczniów, wykonując prace w formacie A3 i A4 dowolną techniką (uczniowie składali prace do 30.X.2018 r.).
W drugiej kategorii 16 uczniów przystąpiło do rozwiązania testu składającego się z 25 pytań dotyczących życia i działalności Józefa Piłsudskiego. 
Komisja konkursowa w składzie:
Pani Dyrektor – Marta Dobrowolska Wesołowska, Anna Zychnowska i Iwona Stańczak – oceniały prace w kategorii plastycznej. 
Natomiast Jolanta Kargul oraz Dawid Ćwikliński kategorię – test wiedzy.
Komisje wyłoniły zwycięzców konkursu:

Kategoria: test wiedzy

 • I miejsce – Filip Rachwał, kl.V a, ucz. p. Jolanty Kargul
 • II miejsce – Maja Rafalska, kl. V b, ucz. p. Jolanty Kargul
 • III miejsce – Jan Markiewicz, kl.IV h, ucz. p. Jolanty Kargul
 • Wyróżnienie – Martyna Cieśla, kl. V a, ucz. p. Jolanty Kargul
 • Wyróżnienie – Julia Makowska, kl. V a, ucz. p. Jolanty Kargul

Kategoria: plastyczna

 • I miejsce – Nela Perchel, kl.V c, ucz. p. Jolanty Kargul
 • II miejsce – Oliwia Zglińska, kl. IV h, ucz. p. Jolanty Kargul
 • III miejsce – Maksymilian Kumor, kl.V b, ucz. p. Jolanty Kargul
 • Wyróżnienie – Piotr Tomaszewski, kl. V b, ucz. p. Jolanty Kargul
 • Wyróżnienie – Oliwia Pietrzyk, kl. IV h, ucz. p. Jolanty Kargul
 • Wyróżnienie – Emilia Pietrzyk, kl. VI c, ucz. p. Piotra Kiljańskiego
 • Wyróżnienie – Karolina Perchel, kl. VI b, ucz. p. Piotra Kiljańskiego

Podczas akademii pani wicedyrektor Małgorzata Urban wręczyła dyplomy i nagrody finalistom konkursu.

Jolanta Kargul

5. Organizacja szkolnego konkursu piosenki patriotycznej pn. “Tobie śpiewamy Ojczyzno”

7 listopada 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z okazji Święta Niepodległości odbył się Szkolny konkurs piosenki patriotycznej pn. „Tobie śpiewamy Ojczyzno”. 

Głównym celem konkursu było rozbudzanie w sercach dzieci miłości do ojczystej ziemi. Była to również doskonała okazja dla zaprezentowania przez uczniów swoich zdolności muzycznych przed publicznością. W konkursie wzięły udział dzieci z klas I – III. Każdy uczestnik prezentował jeden utwór 
o treści patriotycznej.
Jury w składzie:
1. p. Anna Barańska – wicedyrektor szkoły
2. p. Małgorzata Łojek – nauczyciel muzyki
3. p. Iwona Stańczak – nauczyciel muzyki
przyznało nagrody następującym wykonawcom:
W kategorii „soliści”: 
I miejsce – Wiktorii Gawlik z kl. 1d /ucz. p. Lucyny Wiśniewskiej/
II miejsce – Idze Starbie z kl. 3b /ucz. p. Wandy Ostatek/
III miejsce – Mai Pietrzyk z kl. 2b /ucz. p. Renaty Bartnik/ i Mai Waliszewskiej z kl. 3a
/ucz. p. Bożeny Nizielskiej/
W kategorii „duety”:
I miejsce Marii Bąk i Nadii Sali z kl. 2c /ucz. p. Pauliny Jankowskiej/
II miejsce Mai Dymanowskiej i Oliwii Boleń z kl. 2a /ucz. p. Joanny Zagozdon/
III miejsce Wiktorowi Czarneckiemu i Martynie Czajkowskiej z kl. 2d /ucz. p. Anny Gawron/

Widzowie i jurorzy byli pod dużym wrażeniem występów uczniów. Młodzi artyści wykazali się świetnym przygotowaniem i ogromną wrażliwością. Konkurs udowodnił, że takie pojęcia jak: PATRIOTYZM, OJCZYZNA, TRADYCJA są bardzo ważne oraz bliskie sercom i umysłom dzieci.
Organizatorkami konkursu były: p. Wanda Ostatek i p. Bożena Nizielska – nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej.

Wanda Ostatek

6. Wykonanie plakatów nt. Polski i niepodległości – wychowawcy klas I – VIII

Kolejnym naszym działaniem projektowym było wykonanie plakatów tematycznych. Uczniom klas I – VIII zaproponowano wykonanie plakatów na temat Polski lub na temat niepodległości. Wybór należał do uczniów. Większość klas zdecydowała się na tematykę związaną z odzyskaniem niepodległości. Na plakatach umieszczono więc głównie informacje o dniu odzyskania niepodległości oraz jej setnej rocznicy. Do ciekawych zagadnień, po które sięgnęli uczniowie, należy temat – Kobiety w walce o niepodległość, opracowany w formie gazetki przez uczennice klasy 7 a. Wszystkie plakaty zostały umieszczone na zewnętrznych drzwiach sal, stanowiąc dekorację korytarzy.

Renata Kudełko

7. Zorganizowanie wystawy książek nt. odzyskania niepodległości – nauczyciele bibliotekarze

Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości nauczycielki biblioteki szkolnej przygotowały wystawę książek, plakatów wykonanych przez uczniów oraz gazetki tematyczne. Podjęte działania miały na celu zgłębienie wiedzy przez uczniów  na temat walki Polaków o wolną i niepodległą ojczyznę, zachęcenie ich do sięgania po literaturę fachową i wykorzystanie przez nich zdobytych wiadomości na lekcjach, np. języka polskiego, historii oraz w rozmowach z rówieśnikami.

Anna Zychnowska

9 listopada 2018 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości, w którym wzięli udział uczniowie klas I – III wraz z wychowawcami. W tym roku mija 100 rocznica tego najważniejszego dla Polaków święta.

Montaż słowno – muzyczny został przygotowany przez uczniów klas 3 a i 3 b, pod opieką p. B. Nizielskiej i p. W. Ostatek. Obejmował treści historyczne, pieśni patriotyczne i wiersze. W przystępny i obrazowy sposób uczniowie przedstawili losy naszej Ojczyzny. Dzieci z zainteresowaniem, w skupieniu oglądały i wysłuchały tej szczególnej lekcji historii. Uwagę przyciągnęła piękna dekoracja.

Bożena Nizielska

9. Zorganizowanie koncertu „Wspólnie śpiewamy pieśni patriotyczne” –  nauczyciele historii, nauczyciele muzyki

W obchodach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wzięli udział wszyscy uczniowie klas starszych. Klasy IV zostały zaproszone 7 listopada na koncert „Wspólnie śpiewamy  pieśni patriotyczne”. Koncert został zorganizowany przez p. Ryszarda Górę oraz p. Renatę Kudełko i p. Annę Zychnowską. Ideą koncertu było nie tylko wysłuchanie znanych pieśni patriotycznych, ale ich wspólne wykonanie. Uczniowie zostali na lekcjach muzyki przygotowani do takiej formy koncertu. Włączając się do wspólnego śpiewania, udowodnili, że doskonale znają pieśni patriotyczne.

Renata Kudełko

10. Przygotowanie akademii z okazji Święta Niepodległości – nauczyciele historii, nauczyciele języka polskiego, nauczyciele muzyki, nauczyciele plastyki

„Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem…”
Narodowe Święto Niepodległości jest dla nas Polaków od wielu lat ważną uroczystością, jednak w tym roku było to szczególne wydarzenie. Wymagało więc od nas wszystkich szczególnego zaangażowania w działania projektowe. Najważniejszym punktem naszego projektu było przygotowanie akademii z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Tegoroczną uroczystość przygotowali uczniowie klas: 7a, 8a, 8b, 8c pod kierunkiem pań: Jolanty Kargul, Renaty Kudełko i Katarzyny Tomali. O oprawę muzyczną zadbali p. Iwona Stańczak i p. Ryszard Góra. Dekorację wykonała p. Marzena Szymczyk. W akademii wzięli udział uczniowie klas V – VIII. Na początku wszyscy wspólnie odśpiewaliśmy hymn „Mazurek Dąbrowskiego”. Następnie w klimat historii i trudów jej uczenia się wprowadził widzów dość humorystyczny monolog. Zasadniczą częścią akademii była scenka, podczas której członkowie koła historycznego wspólnie powtarzali materiał z historii z zakresu lat 1772 – 1918. Uzupełnieniem omawianych treści była prezentacja multimedialna. Scenka przeplatana była poezją i pieśniami patriotycznymi, wykonywanymi przez solistki i chór. Następnie uczniowie z dużym zainteresowaniem obejrzeli krótki filmik autorstwa p. Katarzyny Tomali, w którym dyrektor naszej szkoły – p. Marta Dobrowolska-Wesołowska oraz uczniowie wypowiadali się na temat ojczyzny i współczesnego patriotyzmu. Akademię zakończył koncert pieśni patriotycznych, natomiast jej podsumowanie nastąpiło na lekcjach historii.

Renata Kudełko

11. Udział w ogólnopolskim quizie historycznym – nauczyciele historii

Kolejnym działaniem w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości było przystąpienie do ogólnopolskiego quizu historycznego „Ojczyzna nasza”. Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Delta w Bałtowie. Do quizu mogły przystąpić trzyosobowe drużyny wraz z opiekunem. Konkurs był przeprowadzony 13 listopada w formie online. Naszą szkołę reprezentowało 5 drużyn z klas: 8 a,  8 b i 8 c. Uczniowie zaprezentowali się bardzo dobrze, uzyskując wysokie wyniki. Najlepszy wynik uzyskały dwie drużyny – 41pkt./45pkt. Członkowie wszystkich drużyn to uczniowie p. Renaty Kudełko.

Renata Kudełko

Logo MEN
Logo "niepodległej"
Logo Stowarzyszenia Delta

12. Zorganizowanie pokazów historycznych – nauczyciele historii, wychowawcy klas IV – VIII

20 listopada 2018 r. w naszej szkole z inicjatywy nauczycielek historii Renaty Kudełko i Jolanty Kargul odbyły się pokazy historyczne „Droga do niepodległości”. W pokazach uczestniczyły klasy:4a, 4c, 4d, 4e, 4g, 4h, 5a, 5b, 5d, 5e, 6a, 6d, 7a, 7c oraz 8c. Był to kolejny akcent związany z uroczystymi obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości prze naszą ojczyznę.
Uczniowie mieli możliwość prześledzić drogę walki Polaków o niepodległość swojego kraju. Prelegent rozpoczął pokazy od momentu rozbiorów Polski. Uczniowie na kolejnych slajdach prezentacji obserwowali jak zmieniały się granice naszego państwa, aż do momentu kiedy Polskę wymazano z mapy Europy. Następnie uczestnicy pokazów poznali między innymi epizody z powstań: kościuszkowskiego, listopadowego, styczniowego. Przy tej okazji mieli możliwość dowiedzieć się o znaczeniu oddziału kosynierów, wziąć do ręki kosę oprawioną na sztorc czy też obejrzeć elementy wyposażenia powstańców . Wielkie wrażenie wywołały też elementy kar stosowane przez zaborców w stosunku do uczestników powstań.

Kolejną bardzo ważną częścią pokazów, było naświetlenie sytuacji związanej z wybuchem pierwszej wojny światowej i nadziejami Polaków związanymi z rozbiciem sojuszu zaborców. Uczniowie poznali też sylwetki wybitnych działaczy niepodległościowych między innymi Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa czy gen Józefa Hallera. Istotną częścią prezentacji był również etap walk o granice odrodzonego państwa. Uczniowie poznali między innymi losy „orląt lwowskich” oraz znaczenie bitwy warszawskiej 1920r.

Nasi uczniowie zostali zaangażowani w pokazy i chętnie wcielali się w role powstańców. Pojedynki między nimi wywoływały poruszenie wśród oglądających.

Ogromne zainteresowanie wywoła również druga część pokazów, w której uczniowie mogli obejrzeć m.in.stroje powstańców oraz dotknąć elementy uzbrojenia. To zdaniem uczniów było najciekawsze.

Mamy nadzieję, że ww. działania wpłyną pozytywnie na uczniów naszej szkoły, pogłębią ich szacunek dla tradycji, kultury i historii naszego narodu oraz pozwolą na kształtowanie postaw patriotycznych.

Jolanta Kargul

 

 

13. Bicie rekordu we wspólnym śpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego”

9 listopada punktualnie o 11.11 wzięliśmy udział w biciu rekordu we wspólnym śpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” – 873 uczniów i 50 nauczycieli oraz pracowników administracyjnych szkoły to nasza cegiełka w wydarzeniu zorganizowanym przez MEN z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Zaproszenie do udziału w akcji "Rekord dla Niepodległej".

14. Organizacja koncertu “Wyśpiewajmy pamięć”

W piątkowe popołudnie 16 listopada w naszej Szkole odbył się bardzo piękny i wzruszający koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu uczniów PSP 5 oraz przyjaciół z Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Gości powitała dyrektor szkoły, p. Marta Dobrowolska – Wesołowska, podkreślając, że jest to pierwszy z cyklu kameralnych koncertów, które będą miały miejsce w naszej Szkole w bieżącym roku szkolnym. Dziękując wszystkim za przybycie, życzyła wielu wzruszeń i doznań artystycznych.

Podziękowania za zaproszenie i wyrazy uznania dla organizatorów i wykonawców w imieniu Prezydenta Miasta pana Jarosława Górczyńskiego odczytała Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – p. Joanna Pikus.

W godzinnym programie, pod kierownictwem pana Ryszarda Góry, wykonawczynie przeniosły słuchaczy w świat nostalgii i patriotycznych uniesień. Wzruszenie rzeczywiście malowało się na twarzach widowni i łzy często płynęły po policzkach.

Pieśni i piosenki wykonywały: Kinga Choda, Martyna Cieśla, Maja Waliszewska, Ola Maj, Amelia Kaczmarska, Natalia Majewska i Wiktoria Dzikowska z PSP nr 5

oraz Agata Sobólska, Małgorzata Sala, Natalia Bugajska, Ola Kostępska, Amelia Ruszkiewicz, Justyna Jedlikowska i Dominika Bugajska z Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Koncertowi towarzyszyła wystawa prac uczniów klas I-III, którzy pod kierownictwem pani Katarzyny Nowak realizowali projekt „Polska – moja Ojczyzna”.

Po zakończeniu koncertu zaproszeni goście mieli okazję do chwili rozmowy przy kawie i domowym cieście, upieczonym przez pracowników naszej Szkoły.

Niezwykłą atmosferę wieczoru tworzyła również wyjątkowa dekoracja, którą przygotowali: p. Barbara Gadkowska, p. Ryszard Góra, p. Bożena Nizielska, p. Wanda Ostatek, p. Marzena Szymczyk, p. Danuta Wiśniewska i p. Joanna Zagozdon.

Marta Dobrowolska – Wesołowska

15. Zwiedzenie wystawy “Biel, Czerwień, Braterstwo” w Muzeum Narodowym kl. IV d i IV h

22 listopada 2018 roku uczniowie klas: IV d i IV h wraz z wychowawcami: p. Danutą Wiśniewską i p. Beatą Adamską oraz nauczycielką biblioteki szkolnej p. Anną Zychnowską, a także pracownikiem Biura Podróży „Eurotrans” PKS uczestniczyli w wycieczce do Kielc. Uczniowie zwiedzili w Muzeum Narodowym wystawę „Biel, Czerwień, Braterstwo”, która powstała z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzieci poznały historię kształtowania się symbolu państwa, jakim są barwy biało – czerwone. Tłem dla opowieści o tych barwach była historia Polski, z akcentem położonym na walkę w okresie utraty wolności. Na wystawie znalazły się takie eksponaty, jak: sztandary, obrazy, stroje, odznaczenia, biżuteria patriotyczna, plakaty, fotografie, itp.

Anna Zychnowska

 • prezentacja multimedialna na temat Józefa Piłsudskiego – nauczyciele historii

Pierwszym działaniem projektowym podjętym przez uczniów naszej szkoły było przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat życia i działalności Józefa Piłsudskiego. Zadanie to wykonały uczennice klasy 8a: Aleksandra Jakóbczak, Zuzanna Jedlikowska i Martyna Marszałek. Przygotowana przez nie prezentacja zawierała slajdy z informacjami o dzieciństwie Józefa Piłsudskiego, jego młodości, działalności wojskowej i politycznej oraz życiu osobistym. Skierowana była do uczniów klas IV – V, dlatego też autorki poziom treści dopasowały do wieku młodego odbiorcy. Ww. uczennice wykonały prezentację pod kierunkiem nauczyciela historii – p. Renaty Kudełko

Renata Kudełko

 • przedstawienie prezentacji o Józefie Piłsudskim klasom IV – V – nauczyciele historii

październiku 2019 r. uczennice klasy 8a: Aleksandra Jakóbczak, Zuzanna Jedlikowska, Martyna Marszałek i Zuzanna Skowierzak podjęły kolejne działanie projektowe. Na wybranych, wcześniej ustalonych lekcjach, w klasach IV i V przybliżały uczniom postać Józefa Piłsudskiego. Szczególną uwagę zwracały na dzieciństwo Józefa Piłsudskiego i jego lata szkolne, spędzone w rosyjskiej szkole. Uczniowie zostali zapoznani z patriotyczną działalnością tego wielkiego Polaka oraz rolą jaką odegrał w odzyskaniu niepodległości przez Polskę i jej odbudowie.

Prezentacja w wykonaniu uczennic klasy VIII podobała się młodszym odbiorcom, którzy starsze koleżanki nagradzali nawet brawami.

Renata Kudełko

 • szkolny konkurs historyczny – nauczyciele historii, nauczyciel plastyki

październiku 2019 r. zostało podjęte kolejne działanie projektowe. Tym razem zaproponowaliśmy naszym uczniom konkurs historyczny na temat Józefa Piłsudskiego. Konkurs zrealizowany został w dwóch kategoriach: wiedzy i plastycznej. W konkursie plastycznym wzięło udział 30 uczniów z klas IV – VIII. 28.10.2019r. panie: Marzena Szymczyk, Jolanta Kargul i Renata Kudełko wyłoniły zwycięzców w kategorii plastycznej. 29.10.2019r. odbył się konkurs wiedzy o życiu i działalności Józefa Piłsudskiego. Przystąpiło do niego 39 uczniów z klas V – VIII. Wyniki konkursu zostały ogłoszone 7.11.2019r. podczas akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Kategoria wiedza:

 • I miejsce – Rafalska Maja, kl. VI b, ucz. p. Jolanty Kargul
 • II miejsce – Moskalik Natalia, kl. VI b, ucz. p. Jolanty Kargul
 • III miejsce – Mucha Patrycja, kl.VIII a, ucz. p. Renaty Kudełko
 • Wyróżnienie – Markiewicz Jan, kl. V h, ucz. p. Jolanty Kargul

Kategoria plastyczna:

 • I miejsce – Oksińska Magdalena, kl. VIIIb, ucz. p. Renaty Kudełko
 • II miejsce – Markiewicz Filip, kl. VI c, ucz. p. Jolanty Kargul
 • III miejsce – Perchel Karolina, kl.VII b, ucz. p. Jolanty Kargul
 • Wyróżnienie – Markiewicz Amelia, kl. V f, ucz. p. Jolanty Kargul

Jolanta Kargul

 • koncert „Wspólnie śpiewamy pieśni legionowe”

5 listopada 2019 r. w naszej szkole uczniowie klas IV i V uczestniczyli w koncercie pieśni patriotycznych. Koncert był kolejnym działaniem w ramach projektu „Wokół Niepodległości”. Uczniowie najpierw wysłuchali kilku pieśni patriotycznych w wykonaniu koleżanek z klas: V c, VI a i VIII a. Następnie wspólnie zaśpiewali najbardziej znane pieśni legionowe, które towarzyszyły legionistom i ich wodzowi – Józefowi Piłsudskiemu w drodze do niepodległości. Koncert przygotowali nauczyciele muzyki – p. Iwona Stańczak i p. Ryszard Góra. Oprawę plastyczną stanowiła wystawowa prac konkursowych, które zostały zgłoszone do szkolnego konkursu historycznego „Józef Piłsudski – życie i działalność”. Uroczystość przygotowały nauczycielki historii – p. Jolanta Kargul i p. Renata Kudełko.

Renata Kudełko

 • akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości – nauczyciele historii, nauczyciele muzyki, nauczyciel plastyki

8 listopada 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku świętowaliśmy 101. rocznicę odzyskania niepodległości. Uroczystość poprzedziło wprowadzenie sztandaru szkoły i wspólne odśpiewanie hymnu państwowego.

Akademia składała się z dwóch części. Pierwszą część stanowił montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów klas V – VIII pod kierunkiem p. Jolanty Kargul i p. Renaty Kudełko. Młodzi artyści przedstawili społeczności szkolnej losy naszej Ojczyzny od utraty niepodległości po rok 1918 oraz zasługi największego bohatera walki o wolność Polski – Józefa Piłsudskiego. Uzupełnieniem omawianych treści była prezentacja multimedialna oraz wypowiedzi uczniów naszej szkoły na temat patriotyzmu i form jego wyrażania.

W drugiej części uroczystości odbył się koncert pieśni patriotycznych, głównie pieśni legionowych, przygotowany przez p. Ryszarda Górę. Koncert ten pozwolił nam poczuć radość legionistów z walki o niepodległość.

Patriotycznego klimatu uroczystości dodawała przepiękna dekoracja wykonana przez p. Marzenę Szymczyk, p. Danutę Wiśniewską i p. Iwonę Stańczak.

Jolanta Kargul, Renata Kudełko

Przewiń do góry Skip to content Click to listen highlighted text!