Click to listen highlighted text!

PSP 5

RODO

rodo_baner

Poniżej prezentujemy informację o sposobach przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół i Placówek Publicznych dla poszczególnych kategorii osób. Jest to spełnienie tzw. obowiązku informacyjnego, do czego zobowiązują nas przepisy o ochronie danych osobowych tj. ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które dalej nazywać będziemy „RODO”.

 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów ich rodziców/opiekunów
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w systemie monitoringu
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zamówieniach publicznych
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ZFŚS
RODO_gif

Kontakt do IOD:

 • Funkcję Inspektora Ochrony Danych w ZSiPP Nr 3 pełni Michał Broda, e-mail: iod@arx.net.pl

STOWARZYSZENIE “RAZEM DLA PIĄTKI”

stowarzyszenie_baner

Zapraszamy na Facebooka:

CEL DZIAŁANIA:

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych oraz kultury fizycznej i sportu, promocji zdrowia, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

ZARZĄD:

 • Prezes zarządu – p. Ewelina Zagórna
 • Wiceprezes zarządu – p. Marta Ćwik, p. Aneta Surowiecka
 • Członkowie zarządu – p. Marta Dobrowolska-Wesołowska, p. Anna Barańska, p. Katarzyna Tomala
 • Komisja rewizyjna – p. Ewelina Baran Żelaszczyk, p. Paweł Łagoda, p. Wioletta Walerowicz
 • Organ sprawujący nadzór – Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

CZAS TRWANIA:

 • 04.01. – 08.01.2021 r. – I turnus
 • 11.01. – 15.01.2021 r. – II turnus

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie „RAZEM DLA PIĄTKI”
KRS – 0000845517, NIP – 6612379956, REGON 386297742

ODPOWIEDZIALNA: p. wicedyrektor Anna Barańska

UCZESTNICY: uczniowie klas I – IV – ZSiPP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

CZAS ZAJĘĆ: 7.30 – 15.30

CELE:

 • zorganizowanie odpoczynku dzieci podczas ferii zimowych,
 • zagospodarowanie czasu wolnego uczniów i nabywanie przez nich umiejętności jego właściwego organizowania,
 • atrakcyjne spędzanie wolnego czasu,
 • ukazywanie wartości ruchu dla zdrowia fizycznego i psychicznego,
 • nabywanie właściwych postaw i nawyków, związanych z dbaniem o zdrowie własne i innych,
 • kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych osób,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólną zabawę i sport,
 • integrowanie uczniów,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień: artystycznych, sportowych, informatycznych i społecznych,
 • nabywanie umiejętności przydatnych w grupie: porozumiewania się, radzenia sobie z trudnościami
  i współdziałania,
 • kulturalne spożywanie posiłków i uświadamianie roli posiłków dla prawidłowego rozwoju,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości i zadowolenia.

PROGRAM ZAJĘĆ

1. ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

 • gry edukacyjne, planszowe i ruchowe,
 • zabawy integrujące uczniów,
 • zajęcia plastyczne,
 • kalambury,
 • śniadanie.

2. ZAJĘCIA KREATYWNE i MULTIMEDIALNE

 • zadania i gry z wykorzystaniem bazy pracowni i tablicy multimedialnej, dywanu interaktywnego, zabawa i programowanie pracy z Robotem Cue – dostosowane do wieku uczniów i ich umiejętności,
 • nauka programowania w programie PixBlocks i kodowanie w MS Paint i MS Paint 3D,
 • tworzenie grafik, tekstów.

3. ZAJĘCIA SPORTOWE

 • gry zespołowe,
 • zabawy ruchowe z elementami rywalizacji,
 • tory przeszkód,
 • konkursy sportowe.

4. ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
W zależności od warunków pogodowych w czasie ferii zimowych:

 • zabawy na boisku szkolnym,
 • zabawy na śniegu – saneczkowanie,
 • spacery.

5. ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

 • plastyczne: malowanie, rysowanie,
 • techniczne: konstruowanie,
 • muzyczne,
 • taniec.

6. ZABAWY ZE SŁOWEM

 • małe formy teatralne,
 • bajki i przedstawienia dla dzieci.

7. ZAJĘCIA KREATYWNE – MAŁY NAUKOWIEC (realizowane poprzez: eksperymentowanie, doświadczanie, przeżywanie)
– chemiczne,
– fizyczne,
– biologiczne.

8. ZABAWY Z JĘZYKIM ANGIELSKIM

 • poszerzanie słownictwa,
 • nauka piosenek i zabawa przy nich,
 • nauka rymowanek.

ZAPISY U WYCHOWAWCÓW KLAS.

 • CENA ZA TURNUS – 150,00 zł – wpłata na konto Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim – ,,Razem dla Piątki” w terminie do 03.01 2021 r.
  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika – półkolonie turnus I / turnus II
  Nr konta – 21 1240 1385 1111 0010 9967 8884
 • Dowód wpłaty prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać za pomocą e-mail, na adres: annabar68@interia.pl
 • Koszt drugiego dania na osobę 7,00 zł
  Nr konta 95249010440000420077094308

SKRÓCONY REGULAMIN PÓŁKOLONII:

 1. Uczestnikami półkolonii są uczniowie klas I – IV ZSiPP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 2. Zajęcia odbywają się wg opracowanego programu i planu w budynku szkoły na os. Ogrody 20 (świetlica, sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, sale lekcyjne, boisko szkolne).
 3. Grupą opiekuje się kierownik, wychowawca – nauczyciele szkoły.
 4. W salach gimnastycznych, komputerowych, lekcyjnych obowiązują regulaminy tych pracowni.
 5. Uczestnicy przestrzegają czasu schodzenia się. Obowiązuje zmiana obuwia i odpowiedni ubiór.
 6. Przechodzenie do pomieszczeń na zajęcia, posiłki, wyjścia, odbywa się całą grupą, w sposób zorganizowany i pod opieką wychowawcy.

FOTORELACJA

TURNUS I

ferie_obrazek

Zabawy z językiem angielskim

TURNUS II

„Zajęcia chemiczne: Kula nie tylko śniegowa. Produkcja kul do kąpieli – pięknie pachnące, czy kwasek cytrynowy, soda, proszek do prania i mydło mają peHa. Chemia jest kolorowa”.

Integracja przez taniec

Zajęcia szachowe

Zabawy z językiem angielskim

Gry planszowe na zajęciach językowych to super zabawa!

Wspólny lunch po angielsku

„All you need is love…” – Dzień Św. Walentego nieco wcześniej niż zwykle.

Zajęcia kreatywne – karaoke

Zabawy z językiem angielskim

Zajęcia z biologii

Zajęcia z języka angielskiego- Kabum, Spin the bottle, Spider and flies oraz zajęcia plastyczne.

Zajęcia interaktywne

Zajęcia interaktywne

Zabawa na śniegu

Ulotka
stowarzyszenie_dane

BHP W CZASIE KORONAWIRUSA

Baner-koronawirus

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy Uczniowie!

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.
Od 18 stycznia 2021 r. klasy I-III wracają do nauki stacjonarnej, zaś klasy IV-VIII pozostają w trybie nauki zdalnej.
Poniżej przekazuję najważniejsze informacje dotyczące organizacji pracy od 18 stycznia br.
1. W klasach I-III obowiązuje zmodyfikowany indywidualny harmonogram zajęć wraz z grafikiem przerw dostarczony uczniom przez wychowawców.
2. Zajęcia w klasach IV-VIII odbywają się zgodnie z planem zajęć obowiązującym od 01 września 2020 r. Zmieniony plan na drugie półrocze roku szkolnego 2020/21 będzie obowiązywał od 01 lutego 2021 r. i zostanie przekazany uczniom przez wychowawców klas.
3. Świetlica zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w godzinach 6.30 – 16.30 dla uczniów klas I-III. W jednej grupie może być maksymalnie 12 osób – obowiązują maseczki u uczniów przez cały czas przebywania na świetlicy.
4. Biblioteka szkolna będzie dyżurowała dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek) od 15.00 do 16.30 celem umożliwienia wypożyczeń. Pozostałe godziny pracy biblioteki pozostają bez zmian. Obowiązuje zmieniony regulamin biblioteki dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce BHP w czasie Koronawirusa.
5. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów klas I-III odbywają się stacjonarnie, dla uczniów pozostałych klas – zdalnie.
6. Pomoc pedagogiczno – psychologiczna dostępna jest stacjonarnie na terenie szkoły po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.
7. Zaktualizowano procedury przyprowadzania, obierania dziecka ze szkoły oraz zasady przebywania na terenie szkoły. Dostępne są one na stronie internetowej szkoły w zakładce BHP w czasie Koronawirusa. Zobowiązuje się Rodziców uczniów do zapoznania się z ww. procedurami i do ich stosowania.
8. Gabinet pielęgniarki szkolnej czynny będzie codziennie w godzinach 7.30 – 15.00.
9. Opieka stomatologiczna dla uczniów naszej szkoły (profilaktyka lub kontrola) świadczona jest przez Centrum Medyczne OPIEKUN sp. z o.o. ul. J. Słowackiego 60. Wizyty należy umawiać indywidualnie pod nr telefonu 41 266 12 13 wew. 1 (do końca stycznia 2021 r.)
Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące zasad pracy w trybie zdalnym znajdują się w załączniku 2 do Zarządzenia Dyrektora nr 45/2020 „Regulamin organizacji pracy szkoły od dnia 26 października 2020 r. w systemie zdalnym”.

Przestrzeganie zasady ograniczania kontaktów między uczniami stanowi pierwszą i najważniejszą zasadę zapewniającą zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzenienia się wirusa COVID-19 na całą placówkę.

 1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.
 2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 3. Dzieci chore, zakatarzone, kaszlące lub z temperaturą nie będą przyjmowane.
 4. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 5. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
 6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich, poza sytuacjami wyjątkowymi (konieczny osobisty kontakt z dyrekcją, pedagogiem, psychologiem). Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 7. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, poza sytuacjami wyjątkowymi i wtedy zachowują zasady:
  – 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  – dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  -dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  – opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 8. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. wysoka temperatura) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem, zaś dyrektor zgłasza przypadek do Sanepidu. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 9. W szkole uczniów i nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi obowiązuje do odwołania nakaz noszenia maseczek. Uczniowie noszą maseczki w częściach wspólnych szkoły. Maseczki należy zdjąć po wejściu do sali lekcyjnej, włożyć do foliowej torebki z zapięciem i położyć na stoliku lub schować do plecaka.
 10. Rodzic odprowadzający dzieci oraz młodzież przychodzą w maseczce ochronnej zasłaniającej nos oraz usta. Przed wejściem do budynku każdy zobowiązany jest dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy każdym wejściu do placówki.
 11. Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.
 12. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać. Uczeń może pozostawić przybory i podręczniki w przydzielonej sali lekcyjnej.
 13. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualności.

Z poważaniem,
Marta Dobrowolska – Wesołowska
Dyrektor szkoły

1. Zaktualizowana procedura przyprowadzania i odbierania oraz pobytu uczniów na terenie szkoły

2. Procedura pobytu i zabawy w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej

3. Procedura wyjścia grupy uczniów na boiska szkolne

4. Procedura pobytu grupy w ogrodzie, na boisku szkolnym

5. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19

6. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika

7. Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5

8. Procedura przyjęcia dostaw gotowych posiłków i produktów z firmy cateringowej

9. Procedura dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych

10. Procedura postępowania z odpadami dla osób stosujących środki zapobiegawcze w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa

11. Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej\ innych

12. Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych

13. Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć wychowania fizycznego

14. Procedura prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w salach korekcyjnych ZSiPP nr 3 w związku z trwającą pandemią COVID-19

15. Procedury bhp obowiązujące w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 na czas trwania pandemii COVID – 19

koronowirus_grafika
ulotka_bezpieczny powrót do szkoły
ulotka_wskazówki dla rodziców

PROCEDURY NA WYPADEK ZAKAŻEŃ W SZKOLE

ROK SZKOLNY 2019 / 2020

Archiwum_baner

PLEBISCYT "UCZEŃ ROKU"

Julia Opałka to uczennica kl. 8 d, dla której nauka jest przygodą. Lubi odkrywać jej tajemnice, z rzeczy znanej rozwijać nieznaną, działać kreatywnie, ale też do przeżycia każdego wyzwania stara się dobrze przygotować. Interesuje się literaturą, sztuką, historią i podróżami. Sięga „dalej i wyżej”, kierując się słowami Vernona Howarda: „Zawsze idź przez życie tak, jakbyś miał coś nowego do nauczenia się, a tak się stanie”. Talent i pracowitość pozwoliły Julce odnieść wiele znaczących sukcesów. Średnia jej ocen z ostatnich 4 lat wynosi: 5,9. Dwukrotnie otrzymała „Srebrną Tarczę”.

 • zajęła III m. w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „Bóbr” (2015),
 • zakwalifikowała się do II etapu XIV Woj. Konkursu Humanistycznego (2017),
 • uzyskała tytuł finalistki VIII Ostrowieckiego Konkursu Matematycznego „Rachmistrz” (2018),
 • wzięła udział w II etapie Miejskiego Konkursu Języka Angielskiego „Yes, I Can” (2018),
 • zdobyła tytuł finalistki III etapu tego konkursu (2019),
 • została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Aby podobać się Bogu i ludziom” (2018),
 • otrzymała wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Historycznym „Polska Niepodległa w latach 1918 – 1939” (2020),
 • zakwalifikowała się do II etapu I Woj. Konkursu z Historii,
 • zakwalifikowała się do II etapu VII Woj. Konkursu z Języka Angielskiego (2020).

Wyprawy po „małej ojczyźnie” zaowocowały napisaniem ciekawej pracy literackie, w której Julka oddała niepowtarzalny klimat naszego regionu, co zostało nagrodzone I m. w Świętokrzyskim Konkursie Plastyczno-Literackim (2018). Jednak największym sukcesem Julki było uzyskanie w szóstej klasie tytuły finalistki Woj. Konkursu z Języka Polskiego, a w 2019 r. – laureatki (była jedyną siódmoklasistką wśród nagrodzonych). Uczestniczyła także w szkolnych uroczystościach, prezentując swoje umiejętności recytatorskie i muzyczne, brała także udział w wielu akcjach charytatywnych, m. in. Uczestnicząc w inscenizacjach i koncertach dla Hospicjum w Ostrowcu, zbiórce żywności w ramach akcji „Tak, pomagam!”, „Kromka chleba dla sąsiada”. Mimo wielu sukcesów Julka pozostaje sobą – jest skromna, taktowna, tolerancyjna. Lubi spędzać czas z rówieśnikami na dyskusjach, a niekiedy po prostu na beztroskiej zabawie. Umie bronić swojego zdania, ale też przyznać rację drugiej stronie. Nie traci ciekawości świata. W pełni zasługuje na zaszczytne miano Ucznia Roku 2020!

OSIĄGNIĘCIA

UCZENNICA WYRÓŻNIONA ODZNAKĄ "ZŁOTA TARCZA"

Kl. VIII b – Magdalena Oksińska

Złota tarcza

UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI ODZNAKĄ "SREBRNA TARCZA"

Tarcza.s19-20

Kl. IV a – Maja Waliszewska
Kl. IV b – Marcel Langner

Kl. V a –
Kl. V b –
Kl. V c – Jan Pietrala
Kl. V d – Gabriel Pocheć
Kl. V e – Weronika Sałek
Kl. V f – Stefania Jędrych
Kl. V g – Aleksandra Herbuś
Kl. V h – Zofia Walczak

Kl. VI a – Filip Rachwał
Kl. VI b –  Maja Rafalska
Kl. VI c –
Kl. VI d –
Kl. VI e – Maja Piwońska
Kl. VI f – Wiktoria Dzikowska

Kl. VII a – Julia Dziewiecka
Kl. VII b – Karolina Perchel
Kl. VII c – Aleksandra Maj
Kl. VII d – Maja Zawolik

Kl. VIII a – Bartosz Gomuła
Kl. VIII b – Maja Siemińska 
Kl. VIII c – Natalia Karbowniczek
Kl. VIII d – Julia Opałka

KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

II Międzynarodowy Konkurs Literacki “Jak uszczypnie, będzie znak” im. Anny Szewczyk-Konefał

 • Wyróżnienie – Wiktor Jachimczyk, kl. VI f, ucz. p. Iwony Pater

III Międzynarodowy Andrzejkowy Klasycznym Turnieju Szachowym

 • I miejsce – Bartosz Pietruszka, kl. II d

III Międzynarodowy Andrzejkowy Turniej Szachów Losowych

 • VII miejsce – Bartosz Pietruszka, kl. II d

III Międzynarodowy Andrzejkowy Błyskawiczny Turniej Szachowy

 • VIII miejsce – Bartosz Pietruszka, kl. II d

XLVI Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej

Kategoria – jodła wychowawcza

 • II miejsce – srebrna jodła – Martyna Cieśla, kl. VI a

Kategoria – soliści 10 – 13 lat

 • Wyróżnienie – Martyna Cieśla, kl. VI a

Kategoria jodła harcerska – wokaliści

 • Wyróżnienie – Martyna Cieśla, kl. VI a

KONKURSY OGÓLNOPOLSKI

I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Fundacji RED IS BAD pt. „POLSKA MOJA OJCZYZNA” kl. I – III

 • Wyróżnienie – Ksenia Matracka, kl. II a, ucz. p. Joanna Zybura
 • Wyróżnienie – Wiktoria Starzomska, kl. II a, ucz. p. Joanna Zybura
 • Wyróżnienie – Igor Zając, kl. II a, ucz. p. Joanna Zybura
 • Wyróżnienie – Filip Kamiński, kl. III a, ucz. p. Joanna Zagozdon
 • Wyróżnienie – Krystian Lis, kl. III a, ucz. p. Joanna Zagozdon 
 • Wyróżnienie – Maja Dymanowska, kl. III a, ucz. p. Joanna Zagozdon 
 • Wyróżnienie – Anna Michalczyk, kl. III a, ucz. p. Joanna Zagozdon 
 • Wyróżnienie – Maria Kabała, kl. III b , ucz. p. Renata Bartnik
 • Wyróżnienie – Szymon Kwiatkowski, kl. III b , ucz. p. Renata Bartnik
 • Wyróżnienie – Olaf Rogowski, kl. III b , ucz. p. Renata Bartnik

I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Fundacji RED IS BAD pt. „POLSKA MOJA OJCZYZNA” kl. IV – VIII

 • Wyróżnienie – Julia Walkiewicz, kl. IV a, ucz. p. Bożeny Nizielskiej
 • Wyróżnienie – Amelia Gawęcka, kl. IV a, ucz. p. Bożeny Nizielskiej 
 • Wyróżnienie – Wojciech Skowron, kl. IV a, ucz. p. Bożeny Nizielskiej
 • Wyróżnienie – Paweł Michalski, kl. IV a, ucz. p. Bożeny Nizielskiej
 • Wyróżnienie – Maja Waliszewska, kl. IV a, ucz. p. Bożeny Nizielskiej
 • \Wyróżnienie – Zofia Szot, kl. IV b , ucz. p. Wandy Ostatek
 • Wyróżnienie – Marcel Langner, kl. IV b, ucz. p. Wandy Ostatek
 • Wyróżnienie – Emilia Stachowicz, kl. IV b, ucz. p. Wandy Ostatek
 • Wyróżnienie – Natalia Frankiewicz, kl. V c, ucz. p. Marzena Szymczyk
 • Wyróżnienie – Natalia Frankiewicz, kl. V c, ucz. p. Marzena Szymczyk
 • Wyróżnienie – Bartosz Sadowski, kl. V d, ucz. p. Marzena Szymczyk
 • Wyróżnienie – Dominika Krawczyk, kl. V g, ucz. p. Marzena Szymczyk
 • Wyróżnienie – Maria Kamińska, kl. V h, ucz. p. Marzena Szymczyk
 • Wyróżnienie – Maja Majewska, kl. V h, ucz. p. Marzena Szymczyk
 • Wyróżnienie – Filip Rachwał, kl. VI a, ucz. p. Marzena Szymczyk
 • Wyróżnienie – Julia Makowska, kl. VI a, ucz. p. Marzena Szymczyk
 • Wyróżnienie – Mateusz Gromski, kl. VI e, ucz. p. Marzena Szymczyk
 • Wyróżnienie – Lena Szot, kl. VI e, ucz. p. Marzena Szymczyk
 • Wyróżnienie – Wiktoria Dzikowska, kl. VI e, ucz. p. Marzena Szymczyk
 • Wyróżnienie – Maja Mierzyńska, kl. VI e, ucz. p. Marzena Szymczyk
 • Wyróżnienie – Zuzanna Ziarek, kl. VI e, ucz. p. Marzena Szymczyk
 • Wyróżnienie – Natalia Połetek, kl. VI f, ucz. p. Marzena Szymczyk
 • Wyróżnienie – Julia Norowska, kl. VI e, ucz. p. Marzena Szymczyk
 • Wyróżnienie – Mikołaj Polak, kl. VII a, ucz. p. Marzena Szymczyk
 • Wyróżnienie – Emilia Zwolińska, kl. VII b, ucz. p. Marzena Szymczyk
 • Wyróżnienie – Mikołaj Paluch, kl. VII d, ucz. p. Marzena Szymczyk
 • Wyróżnienie – Maja Rola, kl. VIII b, ucz. p. Marzena Szymczyk

II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Mój ulubiony polski sportowiec 2019”

 • II miejsce – Magdalena Oksińska, kl. VIII b, ucz. p. Doroty Dziubek

V Ogólnopolski Frankofoński Konkurs Fotograficzny „Bleu Blanc Rouge 2019”

 • II miejsce – Kamila Rycombel, kl. VII a, ucz. p. Kariny Kateusz-Dominik i Doroty Barańskiej-Balin 

XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pocztówka z wakacji”

 • Wyróżnienie – Magdalena Oksińska, kl. VIII b, ucz. p. Doroty Dziubek

XVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Ten magiczny czas”

 • II miejsce – Magdalena Oksińska, kl. VIII b, ucz. p. Doroty Dziubek

XXIII Ogólnopolski Konkurs Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2019”

 • Laureatka – Magdalena Oksińska, kl. VIII b, ucz. p. Doroty Dziubek
 • Laureatka – Natalia Majewska, kl. VII a, ucz. p. Mirosławy Zaremby

XXV Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”

 • III miejsce – Magdalena Oksińska, kl. VIII b, ucz. p. Doroty Dziubek

XXIX Ogólnopolski Konkurs Literacki „Młodzi Twórcy Literatury”

 • Laureatka – Magdalena Oksińska, kl. VIII b, ucz. p. Doroty Dziubek

KONKURSY WOJEWÓDZKIE, REGIONALNE I DIECEZJALNE

Diecezjalna Olimpiada Wiedzy Liturgicznej „Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego – Eucharystia”

 • Finalista – Zuzanna Jedlikowska, kl. VIII a, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej
 • Finalista – Adam Michalczyk, kl. VIII a, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej
 • Finalista – Karol Sierpień, kl. VIII a, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej

I Wojewódzki Konkurs z Języka Francuskiego

 • Laureatka – Amélia Gawęcką, kl. IV a, ucz. p. Kariny Kateusz-Dominik

III Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

 • Finalistka – Julia Dziewiecka, kl. VII a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
 • Finalistka – Milena Kabat, kl. VII a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
 • Finalistka – Maja Siemińska, kl. VIII b, ucz. p. Doroty Dziubek

IV Wojewódzki Konkurs z Matematyki dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

 • Finalista – Julia Dziewiecka – kl. VII a, ucz. p. Magdaleny Jasińskiej

VII Wojewódzki Konkursu z Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

 • Laureat –  Bartosz Gomuła, kl. VIII a, ucz. p. Małgorzaty Czaja

IV Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej i Religijnej “W pieśni historia zaklęta”

 • I miejsce, Złota Nutka – Martyna Cieśla, kl. VI a

Wojewódzki etap Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej

 • III miejsce – Martyna Cieśla, kl. VI a

Wojewódzki etap XXVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”

 • I miejsce – Zuzanna Makarska, Emilia Zwolińska, kl. VII b, ucz. p. Bogusława Wojtkiewicza
 • II miejsce – Mikołaj Polak, kl. VII a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
 • II miejsce – Zofia Walczak, kl. V h, ucz. p. Doroty Dziubek, p. Danuty Wiśniewskiej, p. Bogusława Wojtkiewicza
 • III miejsce – Oliwia Zglińska, kl. V h, ucz. p. Bogusława Wojtkiewicza
 • Wyróżnienie – Karolina Perchel, kl. VII b, ucz. p. Bogusława Wojtkiewicza

NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

ZAWODY MIĘDZYNARODOWE

Międzynarodowy Grand Prix o Puchar Burmistrza Sandomierza w fitness gimnastycznym

Kategoria: solo

 • I miejsce – Pola Młynarczyk, kl. II b

Międzynarodowy Puchar Polski w Taekwondo Olimpijskim – Legionowo Cup

 • I miejsce – Julia Skrzypczyk, kl. VII b, ucz. p. Wioletty Walerowicz

ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE

Mistrzostwach Polski WFF, Debiuty, Fit Kids, Fitness Aerobic

 • II miejsce – Pola Młynarczyk, kl. II b

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Taekwondo Olimpijskim

 • II miejsce – Dominik Czaja, klasy V c, ucz p. Wioletty Walerowicz
 • III miejsce – Paweł Mikołajczyk, kl. V h ucz p. Wioletty Walerowicz

Ogólnopolskie Zawody Halowe w Lekkiej Atletyce w Toruniu

 • IV miejsce – Bartosz Kowalski kl. VI a, w biegu na 60 m, ucz. p. Janusza Ozdoby

Puchar Polski Dzieci w Fitness

 • II miejsce – Kamila Rycombel, kl. VII a

ZAWODY WOJEWÓDZKIE, REGIONALNE

Halowe Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Lekkiej Atletyce w Kielcach

 • I miejsce – Patrycja Mucha kl. VIII a, w biegu na 60 m p/pł, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • I miejsce – Bartosz Kowalski kl. VI a, w biegu na 60 m, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • I miejsce – Bartosz Kowalski kl. VI a, w skoku w dal, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • I miejsce – Alicja Mołodowiec kl. V d, w biegu na 60 m, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • I miejsce – Dominik Wnuk kl. VI e, w biegu na 60 m, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • I miejsce – Dominik Wnuk kl. VI e, w skoku w dal, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • I miejsce – Mateusz Kowalski kl. VI a, w pchnięciu kulą, ucz. p. Janusza Ozdoby

FOTORELACJA

ABSOLWENCI

WYDARZENIA I UROCZYSTOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

baner-dostępowość

Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 psp5.eu.

Data publikacji strony internetowej:2017-07-30. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-05 .

Strona internetowa Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-05. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Dobrowolska – Wesołowska, zsipp3@ostrowiec.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 247 20 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe,podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku,gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół i Placówek Publicznych Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Opis dostępności wejścia do budynku.

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście od osiedla Ogrody, prowadzą do niego schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze dwa wejścia boczne. Jedno od strony ulicy Dziewulskiego oraz jedno od strony boiska szkolnego. Szkoła nie posiada podjazdu do wejścia głównego szkoły przystosowanego dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

Brak równi pochyłej przy wejściu oraz brak pochylni wewnętrznej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Na terenie szkoły znajdują się 2 parkingi dla samochodów osobowych.

Opis dostępności korytarzy i schodów.

Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń. Na parterze znajdują się gabinety: dyrektora i wicedyrektorów, sekretariat, pokój nauczycielski, sale lekcyjne oraz toalety. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Hol główny jest przestronny i posiada odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się.

W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, a tym samym także do budynku Zespołu Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku placówki z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

ROK SZKOLNY 2018 / 2019

Archiwum_baner

PLEBISCYT "UCZEŃ ROKU"

Magdalena Oksińska – jest uczennicą klasy VII b. Wyróżnia się wzorowym zachowaniem. Systematycznie pogłębia swoją wiedzę. Osiąga wysokie wyniki w nauce – średnia ocen 6,0. Interesuje się literaturą (pisze wiersze), malarstwem, przyrodą, muzyką. To wyjątkowa osoba, odpowiedzialna, skromna, sumienna i ambitna. Ceni tolerancję i uczciwość. Jest kreatywna, wyznacza sobie ambitne cele, podejmuje różnorodne wyzwania. Rówieśnicy zawsze mogą liczyć na jej pomoc, wsparcie. Dba o honor i tradycję szkoły. Angażuje się w organizowanie szkolnych uroczystości oraz tych, które są adresowane dla środowiska. Jest autorką logo Festiwalu Talentów 2019. 
Zgadza się ze słowami Paulo Coelho: „Nikt nie może tracić z oczu tego, czego pragnie. Nawet kiedy przychodzą chwile, gdy zdaje się, że świat i inni są silniejsi. Sekret tkwi w tym, by się nie poddawać”. Jej pracowitość i wytrwałość gwarantują sukcesy w licznych konkursach.

 • laureatka Międzynarodowego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży (2016, 2018) oraz wyróżnienie (2017), 
 • laureatka Międzynarodowego Konkursu „ Inne spojrzenie” (2017, 2018, 2019),
 • laureatka Międzynarodowego Konkursu “Wesołego Alleluja” (2017, 2018),
 • laureatka Ogólnopolskich Przeglądów Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2016”, „Lipa 2017”, „Lipa 2018”,
 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie ”Czas Bożego Narodzenia” (2019), 
 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Wolność kocham i rozumiem”(2018), 
 • laureatka X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Przecież każdy pisze wiersze” (2018),
 • laureatka I Ogólnopolskiego Konkursu ”Pamięć jest wielką siłą” (2018),
 • I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Moja Mała Ojczyzna” (2017),
 • laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Gustawa Zielińskiego (2017) oraz wyróżnienie (2018),
 • nagroda główna w Ogólnopolskim Konkursie „Malowane poezją” (2018), wyróżnienie (2019),
 • laureatka Ogólnopolskiego Konkursu „Pastuszkowie z Fatimy” (2018),
 • wyróżnienie w XX Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Pudełko moich marzeń” (2019),
 • wyróżnienie w XXIV Ogólnopolskim Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło” (2019),
 • wyróżnienie w XXV Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka (2019),
 • nagroda Grand Prix w V Wojewódzkim Konkursie „Nasze świętokrzyskie za 50 lat” (2018).

Ta przesympatyczna dziewczyna o nietuzinkowej osobowości w pełni zasługuje na tytuł Ucznia Roku 2019!

OSIĄGNIĘCIA

UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI ODZNAKĄ "SREBRNA TARCZA"

Tarcza.s19-20

Kl. IV a – Julia Lis
Kl. IV b – Natalia Walczyk
Kl. IV c – Jan Pietrala
Kl. IV d – Mateusz Dyka
Kl. IV e – Weronika Sałek
Kl. IV f – Stefania Jędrych
Kl. IV g – Blanka Walczyk
Kl. IV h – Oliwia Zglińska

Kl. V a – Martyna Cieśla
Kl. V b – Zuzanna Ziarek
Kl. V c – Filip Markiewicz
Kl. V d – Konrad Nowocień
Kl. V e – Katarzyna Soboń
Kl. V f – Wiktoria Dzikowska

Kl. VI a – Julia Dziewiecka
Kl. VI b – Zuzanna Makarska
Kl. VI c – Emilia Pietrzyk
Kl. VI d – Amelia Orłowska

Kl. VII a – Zuzanna Jedlikowska
Kl. VII b – Magdalena Oksińska
Kl. VII c – Jan Wieczorek
Kl. VII d – Julia Opałka
Kl. VII e – Krystian Pająk

Kl. VIII a – Paweł Wróbel
Kl. VIII b – Kinga Choda
Kl. VIII c – Martyna Polak
Kl. VIII d – Natalia Łapińska
Kl. VIII e – Bartłomiej Żądło

KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

VII Międzynarodowy Konkurs „Wesołego Alleluja”

 • Laureatka – Maja Rola, kl. VII b, ucz. p. Doroty Dziubek

XVII Międzynarodowy Konkurs „Inne Spojrzenie”

 • Laureatka – Magdalena Oksińska, kl. VII b, ucz. p. Doroty Dziubek

XXXV Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

 • Laureatka – Julia Lis, kl. IV a, ucz. p. Doroty Dziubek
 • Wyróżnienie – Mateusz Dyka, kl. IV d, ucz. p. Doroty Dziubek
 • Wyróżnienie – Natalia Majewska, kl. VI a, ucz. p. Mirosławy Zaremby

XXXXV Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej

Soliści 10-13 lat:

 • II miejsce – srebrna jodła – Martyna Cieśla, kl. V a

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

II Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki “Tomaszowskie lato 2019”

 • Wyróżnienie – Martyna Cieśla, kl. V a

IV Ogólnopolski Konkurs Literacki “Aby podobać się Bogu i ludziom – Święty Mikołaj i Święty Stanisław w oczach dzieci i młodzieży”

 • Laureatka – Julia Opałka, kl. VII d, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Mirosławy Zaremby

IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki “Najpiękniejsze są polskie piosenki”

Kategoria: klasy IV- VI

 • Wyróżnienie – Martyna Cieśla, kl. V a

XII Ogólnopolski Konkurs „Malowane poezją”

 • Wyróżnienie – Magdalena Oksińska, kl. VII b, ucz. p. Doroty Dziubek

XX Ogólnopolski Konkurs Literacki „Pudełko moich marzeń”

 • Wyróżnienie – Magdalena Oksińska, kl. VII b, ucz. p. Doroty Dziubek

XXII Ogólnopolski Konkurs Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2018”

 • Laureatka – Magdalena Oksińska, kl. VII b, ucz. p. Doroty Dziubek
 • Laureatka – Natalia Majewska, kl. VI a, ucz. p. Mirosławy Zaremby

XIII Ogólnopolski Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży „Słowo i Piosenka”

 • III miejsce – Martyna Cieśla, kl. V a

XXIV Ogólnopolski Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”

 • Wyróżnienie – Magdalena Oksińska, kl. VII b, ucz. p. Doroty Dziubek

XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka

 • Wyróżnienie – Magdalena Oksińska, kl. VII b, ucz. p. Doroty Dziubek

XXIII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Lipsko 2019

 • Wyróżnienie – Martyna Cieśla, kl. V a

X Ogólnopolski Konkurs Historyczno – Literacki „II wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach”

 • Laureatka – Kinga Choda, kl. VIII b, ucz. p. Doroty Dziubek

Ogólnopolski Konkurs „Czas Bożego Narodzenia”

 • I miejsce – Magdalena Oksińska, kl. VII b, ucz. p. Doroty Dziubek
 • Wyróżnienie – Maja Rola, kl. VII b, ucz. p. Doroty Dziubek

Ogólnopolski Konkurs Literacki „Wolność kocham i rozumiem”

 • I miejsce – Magdalena Oksińska, kl. VII b, ucz. p. Doroty Dziubek

Ogólnopolski Konkurs „Nasi sąsiedzi – Żydzi”

 • II miejsce – Julia Grudzień, kl. VI a, ucz. p. Mirosławy Zaremby

Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny dla uczniów Szkół Muzycznych I Stopnia “Polska z Chaczaturianem-3”

 • II miejsce w grupie I – Olaf Jurkowski, kl. IV e

Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Moja Ojcowizna”

 • Finalista – Adam Czuba, kl. IV a, ucz. p. Doroty Dziubek
 • Finalistka – Martyna Polak, kl. VIII c, ucz p. Mirosławy Zaremby

Ogólnopolskie Szkolne Mistrzostwa w Programowaniu – Pix2019

 • I miejsce – Paweł Wróbel, kl. VIII a, ucz. p. Dariusza Mruk

KONKURSY WOJEWÓDZKIE, REGIONALNE I DIECEZJALNE

II Turniej Szachowo-Rowerowy

 • III miejsce – Jan Markiewicz, kl. IV h

II Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

 • Laureatka – Julia Opałka, kl. VII d, ucz. p. Mirosławy Zaremby
 • Finalistka – Gabriela Niewadzi, kl. VIII b, ucz. p. Doroty Dziubek

IV Wojewódzki Festiwal Piosenki Anglojęzycznej “Songowanie 2019”

 • I miejsce – “Złota Nutka” – Martyna Cieśla, kl. V a

VI Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego

 • Finalista – Mateusz Guliński, kl. VIII b, ucz. p. Małgorzaty Czaja

XII Międzyregionalny Przegląd Fortepianowy Uczniów Szkół Muzycznych I Stopnia”Lubaczowskie Impresje Muzyczne”

 • III miejsce – Gabriel Pocheć, kl. IV d

XXII Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej “Z Pismem Świętym w trzecie tysiąclecie” – Ewangelia wg św. Jana

Kategoria: klasy VII – VIII

 • Finalista – Adam Michalczyk, kl. VII a, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej

Kategoria: klasy IV – VI

 • Finalista – Mikołaj Polak, kl. VI a, ucz. p. Barbary Gadkowskiej

XXX Edycja Konkursu „Matematyka bez granic” – Junior

 • IV miejsce w regionie – 35 miejsce w kraju, kl. VI a, ucz. p. Magdaleny Jasińskiej
 • V miejsce w regionie – 50 miejsce w kraju, kl. V e, ucz. p. Magdaleny Jasińskiej
 • VI miejsce w regionie – 54 miejsce w kraju, kl. V a, ucz. p. Magdaleny Jasińskiej
 • VII miejsce w regionie – 53 miejsce w kraju, kl. V b, ucz. p. Agnieszki Mazur

Błyskawiczny Turniej Szachowy podczas I edycji “Świętokrzyskich Gier bez prądu”

 • III miejsce – Jan Markiewicz, kl. IV h

Drużynowe Szachowe Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego
Liga młodzików

 • II miejsce – Jan Markiewicz, kl. IV h

Wojewódzki etap Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Moja Ojcowizna”

 • I miejsce – Martyna Polak, kl. VIII c, ucz p. Mirosławy Zaremby
 • I miejsce – Adam Czuba, kl. IV a , ucz. p. Doroty Dziubek
 • II miejsce – Kamila Rycombel, kl. VI a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
 • II miejsce – Mikołaj Polak, kl. VI a, ucz. p. Bogusława Wojtkiewicza i p. Mirosławy Zaremby
 • III miejsce – Bartosz Król, kl. VI a, ucz. p. Bogusława Wojtkiewicza i p. Mirosławy Zaremby
 • Wyróżnienie – Oliwia Zglińska, kl. IV h, ucz p. Bogusława Wojtkiewicza
 • Wyróżnienie – Wiktor Przepiórka, kl. VII b, ucz. p. Doroty Dziubek

Wojewódzki Konkurs Plastyczny “Jestem dzielny – badam się z uśmiechem”

 • Wyróżnienie – Oliwia Pietrzyk, kl. IV h, ucz. p. Jolanty Gawron

Wojewódzki Konkurs Plastyczny “Mój Kosmos”

 • Wyróżnienie – Wiktoria Gawlik, kl. I d, ucz. p. Lucyny Wiśniewskiej
 • Wyróżnienie – Amelia Pucułek, kl. I d, ucz. p. Lucyny Wiśniewskiej
 • Wyróżnienie – Gabriela Petrykowska, kl. II a, ucz. p. Joanny Zagozdon

Wojewódzki Przegląd Zespołów Wokalnych, Wokalno-Instrumentalnych oraz Wokalistów “Harcerska Wiosna Kulturalna 2019”

 • III miejsce – Martyna Cieśla, kl. V a

NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych

 • I miejsce – Julia Skrzypczyk, kl. VI b, ucz. p. Wioletty Walerowicz

Puchar Polski w Taekwondo Olimpijskim — Swarzędz Cup 2019
Konkurencja: walki sportowe
Kategoria: kadetki

 • III miejsce – Julia Skrzypczyk, kl. VI b, ucz. p. Wioletty Walerowicz

ZAWODY WOJEWÓDZKIE, REGIONALNE

Finał Wojewódzki V Świętokrzyskiej Miniolimpiady w Turnieju Gier i Zabaw Szkół Podstawowych klas I – IV dziewcząt i chłopców

 • II miejsce – Kacper Dwojak, Ksenia Matracka, Krystian Świstak, Barbara Wejman – I a, Julia Celińska, Sebastian Dryjas, Kacper Mierzejewski, Antoni Gołąb – I b, Mateusz Kubik, Nikola Haba – I c, Alicja Drabina, Klaudia Stachowicz – I d, Vanessa Kustra – I e, Wiktoria Barańska, Oliwia Boleń, Nikola Mikołajek, Mateusz Osojca, Jakub Sejdziński – II a, Maria Kabała, Wojciech Budzeń – II b, Iga Berner, Artur Drobek, Karol Konat, Maciej Starachowski – II c, Julia Przygoda, Michał Pacocha – II d, Alicja Misztal IV h, Wiktoria Przepiórka IV g, Blanka Walczyk IV g, Maja Kaniewska IV f, Stefania Jędrych IV f, Mikołaj Bednarski IV , Piotr Czajkowski IV d, Aleksander Barański IV d, Filip Turek IV g, Gabriel Lach IV , Kacper Mierzejewski IV, ucz. p. Katarzyny Nowak, p. Ilony Kucharskiej, p. Anny Wesołowskiej, p. Lucyny Wiśniewskiej, p. Magdaleny Soboń, p. Joanny Zagozdon, p. Renaty Bartnik,p. Pauliny Jankowskiej, p. Joanny Zybury, p. Janusza Ozdoby, p. Andrzeja Waniela, p. Arkadiusza Jeruzala, p. Pawła Łagody

Halowe Mistrzostwa Województwa w lekkiej atletyce w Kielcach

 • I miejsce – Paweł Wróbel, kl. VIII a, w skoku wzwyż, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • I miejsce – Bartosz Grudniewski, kl. VIII a, w pchnięciu kulą, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • I miejsce – Alicja Mołodowiec, kl. IV d, w skoku w dal, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • II miejsce – Jasionek Mateusz, kl. V c, z w biegu na 60 m, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • II miejsce – Dominik Wnuk, kl. V e, w skoku w dal, ucz. p.Janusza Ozdoby
 • II miejsce – Alicja Mołodowiec kl. IV d, w biegu na 60 m, ucz.p. Janusza Ozdoby
 • III miejsce – Patrycja Mucha, kl. VII a, w biegu na 60 m, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • III miejsce – Patrycja Mucha, kl. VII a, w biegu na 60 m przez płotki, ucz. p. Janusza Ozdoby

Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Taekwondo Olimpijskim

 • II miejsce – Dominik Czaja, kl. IV c, ucz. p. Wioletty Walerowicz

Świętokrzyskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych chłopców

 • III miejsce – Filip Sejdziński kl. VI c, Mateusz Jesionek kl. V c, Wojciech Zięba kl. VI a, Konrad Nowocień kl. V d, Kacper Nowakowski kl. VI a, Maksymilian Krawiec kl. VI a, Olivier Nowak kl. VI b, Dominik Stachera kl. VI b, Martin Wyrzykowski VI c, ucz. p. Andrzeja Waniela, p. Arkadiusza Jeruzala, p. Janusza Ozdoby i p. Wojciecha Serwina

Wojewódzkie Igrzyska Dzieci w Lekkiej Atletyce rocznik 2006 – 2007 oraz 2008 i młodsi

 • I miejsce – Dominik Wnuk kl. V e w skoku w dal z wynikiem 4,35 m, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • II miejsce – Bartosz Kowalski kl. V a w skoku w dal z wynikiem 4,78 m, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • II miejsce – Dominik Wnuk kl. V e w biegu na 60m wynikiem 9,09 s, ucz. p. Janusza Ozdoby

Wojewódzkie Igrzyska Dzieci w Trójboju L.A. rocznik 2008 i młodsi

 • II miejsce – Dominik Wnuk kl. V e, Kamil Kubacki kl. V b, Oliwier Mazur kl. V b, Mikołaj Bednarski kl. V d, Piotr Czajkowski kl. V d. w Trójboju (bieg na 60 m, skok w dal, rzut piłeczką), ucz. p. Janusza Ozdoby

W punktacji indywidualnej

 • III miejsce – Dominik Wnuk kl. V e, ucz. p. Janusza Ozdoby

Wojewódzkie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

 • I miejsce – Paweł Wróbel, kl. VIII a, w skoku wzwyż, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • II miejsce – Patrycja Mucha kl. VII a, w biegu na 200 m przez płotki, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • III miejsce – Patrycja Mucha kl. VII a, w biegu na 80 m przez płotki, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • III miejsce – Izabella Łepecka kl. VIII c w pchnięciu kulą, ucz. p. Janusza Ozdoby

Wojewódzkie zawody LDK w Lekkiej Atletyce w Kielcach

 • I miejsce – Mateusz Kowalski, kl. V a, w rzucie piłeczką palantową, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • I miejsce – Daniel Chamera, kl. VIII d, w pchnięciu kulą, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • II miejsce – Paweł Wróbel, kl. VIII a, w skoku wzwyż, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • II miejsce – Paweł Wróbel, kl. VIII a, w skoku w dal, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • II miejsce – Alicja Mołodowiec, kl. IV d, w trójboju, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • II miejsce – Nikola Romanowska, kl. VII b, w skoku w wzwyż, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • II miejsce – Dominik Wnuk, kl. V e, w trójboju, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • II miejsce – Bartosz Kowalski, z kl. V a, w biegu na 60 m, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • II miejsce – Mateusz Jesionek, kl. V c, w biegu na 300 m, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • II miejsce – Patrycja Mucha, kl. VII a, w biegu na 80 m p/pł, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • III miejsce – Bartosz Kowalski, z kl. V a, w skoku w dal, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • III miejsce – Patrycja Mucha, kl. VII a, w biegu na 200 m p/pł, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • III miejsca – Izabella Łepecka, kl. VIII c, w pchnięciu kulą, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • III miejsca – Izabella Łepecka, kl. VIII c, w rzucie oszczepem, ucz. p. Janusza Ozdoby

FOTORELACJA

ABSOLWENCI

ROK SZKOLNY 2017 / 2018

Archiwum_baner

PLEBISCYT "UCZEŃ ROKU"

Wiktoria Masternak – jest uczennicą klasy 7 c. Lubi się uczyć, poszerzać swoje wiadomości, szczególnie z j. polskiego i matematyki. Należy do grona wzorowych uczennic.
Od czwartej klasy otrzymuje stypendium naukowe. W ostatnim półroczu uzyskała średnią ocen 5,79. Interesuje się poezją i chętnie podejmuje samodzielne próby literackie. Gra w piłkę siatkową i ręczną. Od trzech lat uczy się dodatkowo języka hiszpańskiego. Rówieśnicy zawsze mogą liczyć na jej pomoc, wsparcie. Jest kreatywna, wyznacza sobie ambitne cele, podejmuje różnorodne wyzwania, a jednocześnie cechuje ją takt, skromność i wrażliwość.
Kieruje się słowami S. Hawkinga: “Patrz w gwiazdy, a nie pod nogi. Bądź ciekawski”I jakkolwiek trudne wydaje się życie, zawsze jest coś, w czym możesz osiągnąć sukces. Wystarczy tylko, że się nie poddasz.

 • Wyróżnienie w XXI Międzynarodowym Konkursie Matematycznym – Kangur” (2013),
 • Wyróżnienie w XXXIII Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży (2017),
 • Wyróżnienie w XXXIV Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży (2018),
 • zdobycie tytułu laureata w XX Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2016”,
 • dwukrotnie I m. w XI Wojewódzkim Konkursie „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa” (2016, 2017),
 • III m. w dekanalnym etapie XX Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Z Pismem Świętym w trzecie tysiąclecie” (2017),
 • udział w powiatowym etapie XIV Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego (2016, 2017),
 • udział w powiatowym etapie I Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego (2017),
 • II m. (drużynowe) w piłce ręcznej w Mistrzostwach Ostrowca Świętokrzyskiego,
 • zakwalifikowanie się do Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego „Rachmistrz” (2017),
 • I m. w szkolnych konkursach poetyckich, m. in. „Prawa dziecka”, „Kurs na zdrowie”, „Wokół Świąt Bożego Narodzenia”, 
 • I m. konkursie o tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia, Wicemistrz Ligi Zadaniowej (kl. V, VI, VII).

Wiktorię najlepiej charakteryzują słowa napisanego przez nią wiersza: “Rozkładam skrzydła, lecę! /Przede mną tyle możliwości/Przekraczam granice i czas/Jestem tam, gdzie chcę/Docieram do nowych portów/i znowu wyruszam w kolejny rejs!”
W pełni zasługuje na tytuł Ucznia Roku 2018!

OSIĄGNIĘCIA

UCZNIOWIE WYRÓŻNIENI ODZNAKĄ "SREBRNA TARCZA"

Tarcza.s19-20

Kl. IV a – Martyna Cieśla
Kl. IV b – Zuzanna Ziarek
Kl. IV c – Filip Markiewicz
Kl. IV d – Konrad Nowocień
Kl. IV e – Pola Orzechowska
Kl. IV f – Wiktoria Dzikowska

Kl. V a – Kamila Rycombel
Kl. V b – Zuzanna Makarska
Kl. V c – Filip Sejdziński
Kl. V d – Maja Zawolik

Kl. VI a – Zuzanna Jedlikowska
Kl. VI b – Magdalena Oksińska
Kl. VI c – Maria Krzciuk
Kl. VI d – Julia Opałka
Kl. VI e – Bartłomiej Żądło

Kl. VII a – Paweł Wróbel
Kl. VII b – Kinga Choda
Kl. VII c – Wiktoria Masternak
Kl. VII d – Natalia Łapińska 

KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

VI Międzynarodowy Konkurs “Wesołego Alleluja”

 • Laureatka – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek

XXXXIV Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej

Soliści 10-13 lat:

 • II miejsce – srebrna jodła – Martyna Cieśla, kl. IV a

Jodła Harcerska– soliści:

 • Wyróżnienie – Martyna Cieśla, kl. IV a

XXXIV Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej

 • Laureatka – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek
 • Wyróżnienie – Natalia Majewska , kl. V a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
 • Wyróżnienie – Wiktoria Masternak , kl. VII c, ucz. p. Mirosławy Zaremby
 • Wyróżnienie – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek
 • Wyróżnienie – Maja Siemińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek

Międzynarodowy Konkurs ”Inne spojrzenie”

 • Laureatka – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny “Bóbr”

 • Wyróżnienie – Paweł Wróbel, kl. VII a – ucz. p. Dariusza Mruka

KONKURSY OGÓLNOPOLSKIE

I Ogólnopolski Konkurs Literacko – Plastyczny ”Pamięć jest wielką siłą”

 • Laureatka – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek

V Ogólnopolski Konkurs ”Praca górnika i energetyka – oczami dziecka”

 • II miejsce – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek

X Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Przecież każdy pisze wiersze”

 • Laureatka – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek
 • Wyróżnienie – Maja Siemińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek

XI Ogólnopolski Konkurs „Malowane poezją”

 • Nagroda główna – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek

XII Ogólnopolski Konkurs Festiwal Artystyczny Dzieci i Młodzieży “Słowo i Piosenka”

 • Wyróżnienie – Martyna Cieśla, kl. IV a

XII Ogólnopolski Konkurs Literacki “Okno”

 • III miejsce – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek

XXII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej – Lipsko 2018

 • Wyróżnienie – Martyna Cieśla, kl. III a

XIII Ogólnopolski Konkurs Turystyczny na „Najlepszy produkt turystyczny w regionie”

 • I miejsce – Filip Rachwał, kl. IV a, ucz. p. Mirosławy Zaremby

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego

 • Wyróżnienie – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek

XIV Ogólnopolski Konkurs ”Pocztówka z wakacji”

 • III miejsce – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Gustawa Zielińskiego

 • Wyróżnienie – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek

XXI Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej ”Lipa”

 • Laureatka – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek
 • Laureatka – Julia Serwin, kl. VII c, ucz. p. Mirosławy Zaremby
 • Laureatka – Maja Siemińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek

XXV Jubileuszowy Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”

 • Laureat – Filip Rachwał, kl. IV a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
 • Finalistka – Kamila Rycombel, kl. V a, ucz. p. Mirosławy Zaremby

XLIV Konkurs Rysunkowy Dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej Województwa Świętokrzyskiego pn. “Bezpieczny wypoczynek nad wodą”

 • Wyróżnienie – Wiktoria Sierpień, kl. I a, ucz. p. Joanny Zagozdon

Oddziałowy konkurs „Moja Ojczyzna w Dolinie Kamiennej” oraz wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu “Poznajemy Ojcowiznę”

 • I miejsce – Adam Czuba, kl. III a, ucz. p. Jolanty Luzak
 • III miejsce – Julia Sabat, kl. II a, ucz. p. Bożeny Nizielskiej
 • Wyróżnienie – Kacper Głowacz, kl. III a, ucz. p. Jolanty Luzak

Ogólnopolski Konkurs Literacko – Plastyczny “Czas Bożego Narodzenia”

 • I miejsce – Maja Siemińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek
 • Wyróżnienie – Maja Rola, kl.VI b, ucz. p. Barbary Gadkowskiej

Ogólnopolski Konkurs Historyczno – Literacki “Dziękuję Ci za Niepodległą. List do …”

KLASY III – V

 • Wyróżnienie – Jan Krysa, kl. V c, ucz. p. Dagmary Lizner
 • Wyróżnienie – Adam Walczyk, kl. IV f, ucz. p. Dagmary Lizner

KLASY VI – III gimnazja

 • Wyróżnienie – Antoni Wójcik, kl. VII c, ucz. p. Mirosławy Zaremby i p. Renaty Kudełko

KONKURSY WOJEWÓDZKIE, REGIONALNE I DIECEZJALNE

XXI Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej “Z Pismem Świętym w trzecie tysiąclecie” – Ewangelia wg św. Marka

 • I miejsce – Natalia Łapińska, kl. VII d, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej
 • Finalista – Adam Michalczyk, kl. VI a, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej

I Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

 • Finalistka – Natalia Łapińska, kl. VII d, ucz. p. Edyta Rutkowska
 • Finalistka – Wiktoria Szemraj, kl. VII b, ucz. p. Doroty Dziubek
 • Finalistka – Weronika Gajek, kl. VII b, ucz. p. Doroty Dziubek
 • Finalistka – Julia Opałka, kl. VI d, ucz. p. Mirosławy Zaremby
 • Finalista – Antoni Wójcik, kl. VII c, ucz. p. Mirosławy Zaremby
 • Finalistka – Gabriela Niewadzi, kl. VII b, ucz. p. Doroty Dziubek

II Wojewódzki Przegląd Pieśni Patriotycznej i Religijnej “W pieśni historia zaklęta”

 • Wyróżnienie – Martyna Cieśla, kl. IV a

III Wojewódzki Festiwal Piosenki Anglojęzycznej “Songowanie 2018”

 • III miejsce – Martyna Cieśla, kl. IV a, ucz. p. Alicji Musiał

IV Świętokrzyski Konkurs Plastyczno – Literacki

 • I miejsce – Julia Opałka, kl. VI d, ucz. p. Mirosława Zaremby
 • Wyróżnienie – Julia Grudzień, kl. V a, ucz. p. Mirosławy Zaremby

XII Wojewódzki Konkurs ”Moje zrastanie ku pełni człowieczeństwa”

 • I miejsce – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek
 • I miejsce – Wiktoria Masternak, kl. VII c, ucz. p. Mirosławy Zaremby

Wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu “Nasi sąsiedzi – Żydzi”

 • Laureatka – Julia Grudzień, kl. V a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
 • Laureatka – Martyna Polak, kl. VII c, ucz. p. Mirosławy Zaremby

Wojewódzki etap Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego “Poznajemy Ojcowiznę”

 • I miejsce – Kamila Rycombel, kl. V a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
 • I miejsce – Filip Rachwał, kl. IV a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
 • II miejsce – Mateusz Ryczkowski, kl. VII, ucz. p. Doroty Dziubek i p. Mirosławy Zaremby
 • Wyróżnienie – Mikołaj Polak, kl. V a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
 • Wyróżnienie – Natalia Zaręba, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek
 • Wyróżnienie – Maja Siemińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek
 • Wyróżnienie – Katarzyna Soboń, kl. IV e, ucz. p. Bogusława Wojtkiewicza

Wojewódzki Konkurs “Zapomniane akcje Armii Krajowej”

 • Wyróżnienie – Magdalena Oksińska, kl. VI b, ucz. p. Doroty Dziubek

NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE

Międzywojewódzkie Mistrzostwa w Biegach Przełajowych

 • III miejsce – Konrad Nowocień, kl. IV, ucz. p. Janusza Ozdoby

Ogólnopolskie Zawody Lekkoatletyczne w ramach programu “Lekkoatletyka dla każdego”

 • II miejsce – Maksymilian Krawiec, kl. V a, w skoku w dal – 4,45 m, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • II miejsce – Igor Gierczak, kl. VI c, w rzucie 2 kg piłką lekarską – 12,60 m, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • III miejsce – Paweł Wróbel, kl. VII b, w skoku wzwyż – 150 cm, ucz. p. Janusza Ozdoby

ZAWODY WOJEWÓDZKIE, REGIONALNE

IV Świętokrzyska Miniolimpiada Gier i Zabaw klas I – III

 • II miejsce – Wiktoria Barańska I a, Nikola Mikołajek I a, Maria Kabała I b, Nicole Detka I c, Magdalena Kubacka I b, Kamil Drzazga I a, Filip Kamiński I a, Dawid Połetek I d, Karol Konat I c, Maciej Starachowski I c, Krystian Lis I a, Stefania Jędrych III f, Maja Kaniewska III f, Alicja Mołodowiec III d, Wiktoria Przepiórka III g, Blanka Walczyk III g, Alicja Misztal III h, Gabriel Lach III e, Piotr Czajkowski III d, Filip Turek III g, Mikołaj Bednarski III d, Mateusz Podpora III f, Jakub Batugowski III g, Katarzyna Soboń IV e, Olga Szafrańska IV f, Maja Nowak IV e, Julia Swat IV b, Julia Nawodzińska IV b, Maja Rafalska IV b, Krystian Stefański III a, Antoni Jedlikowski III a, Dominik Wnuk IV e, Kacper Głowacz III a, Oliwier Mazur IV b, Kamil Kubacki IV b, Bartosz Tomala III a, ucz. p. Janusza Ozdoby, p. Andrzeja Waniela, Arkadiusza Jeruzala oraz Joanny Zagozdon, Renaty Bartnik, Pauliny Jankowskiej, Anny Gawron, Jolanty Luzak, Joanny Zybury, Lucyny Wiśniewskiej, Katarzyny Nowak, Iwony Misiury, Jolanty Gawron

Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w biegach przełajowych

 • I miejsce – Konrad Nowocień, kl. IV, w biegu na 400 m, ucz. p. Janusza Ozdoby

Świętokrzyskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce w Sandomierzu

 • I miejsce – Piotr Długosz, kl. V a w rzucie piłeczką palantową wynikiem 39 m, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • I miejsce – Nicola Sadłos, kl. VI c w rzucie piłeczką palantową wynikiem 43,5 m, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • II miejsce – Patrycja Mucha, kl. VI a w biegu na 60m – 8,85 s wynikiem, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • II miejsce – Patrycja Mucha, kl. VI a w skoku w dal wynikiem 4,26m, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • II miejsce – Bartosz Kowalski, kl. VI a w biegu na 60m – 8,73 s wynikiem, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • III miejsce – Konrad Nowocień, kl. IV d w biegu na 600 m wynikiem 2:06,83 min, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • III miejsce – Oliwia Dyka, kl. VI b w rzucie piłeczką palantową wynikiem 43 m, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • III miejsce – Bartosz Kowalski, kl. IV a w skoku w dal wynikiem 4,37 m, ucz. p. Janusza Ozdoby

Wojewódzkie Halowe Zawody Lekkoatletyczne w ramach programu “Lekkoatletyka dla każdego”

 • I miejsce – Kaja Krawiec, kl. VII d, w skoku wzwyż -125 cm, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • I miejsce – Paweł Wróbel, kl. VII b, w skoku wzwyż – 150 cm, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • I miejsce – Bartłomiej Pęczkowski, kl. VII b, w pchnięciu kulą 5 kg – 7,30 m, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • I miejsce – Igor Gierczak, kl.VI c, w rzucie piłką lekarską – 11,90 m, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • I miejsce – Zuzanna Jedlikowska, kl. VI a, w rzucie piłką lekarską – 9,50 m, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • I miejsce – Maksymilian Krawiec, kl. V a, w skoku w dal – 4,44 m. ucz. p. Janusza Ozdoby
 • II miejsce – Bartosz Grudniewski, kl. VII a, w biegu na 60 m – 8,54 s, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • II miejsce – Patrycja Mucha, kl. VI a, w biegu na 60 m – 9,14 s, ucz. p. Janusza Ozdoby
 • II miejsce – Maja Arcowska, kl. VII c, w rzucie piłką lekarską – 8,60 m. ucz. p. Janusza Ozdoby
 • III miejsce – Igor Kozakiewicz, kl. VII c, w biegu na 300 m – 55,56 s. ucz. p. Janusza Ozdoby

FOTOGALERIA

WYDARZENIA

ROK SZKOLNY 2016 / 2017

Archiwum_baner

PLEBISCYT "UCZEŃ ROKU"

Kinga Choda jest uczennicą klasy VI b Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Stefana Żeromskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jest wszechstronnie uzdolniona o szerokich zainteresowaniach i kreatywności. Dzięki samodyscyplinie i pracowitości ciągle rozwija swoje predyspozycje, aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Systematycznie bierze udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, przedstawieniach teatralnych. Kieruje się słowami Phila Bosmansa: “Szczęście i przyjaźń tkwią tam, gdzie ludzie są wrażliwi, łagodni i delikatni w słowach i czynach”. W związku z tym zawsze znajduje czas dla kolegów i przyjaciół. Służy im pomocą w nauce, wspiera w trudnych sytuacjach szkolnych. Jej skromność, sumienność, pracowitość i ambicja sprawiły, iż zyskała uznanie i sympatię nie tylko wśród rówieśników ale i nauczycieli.

Kinga interesuje się przedmiotami humanistycznymi, ścisłymi, językami obcymi (j. angielskim i niemieckim). Bierze udział w licznych konkursach przedmiotowych organizowanych na terenie szkoły i poza nią. Pisze i recytuje wiersze. Interesuje się kulturami innych narodów. Uwielbia sport, a zwłaszcza piłkę siatkową i jazdę figurową na lodzie.

 • finalistka XXIII Młodzieżowego Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”,
 • wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie “A to moja bajka właśnie”,
 • finalistka XIV Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego,
 • I miejsce w wojewódzkim etapie Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”,
 • II miejsce w X Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Lutnia wiejska”,
 • I miejsce w Powiatowym Konkursie „Bóg, Honor, Ojczyzna”,
 • 70% punktów w powiatowym etapie XIII Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego,
 • szczególne wyróżnienie w XVI Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Najpiękniejsze wiersze dla dzieci”
 • finalistka VII Ostrowieckiego Konkursu Matematycznego „Rachmistrz”,
 • Mistrz Roku Ligi Zadaniowej klas IV,
 • I miejsce w Lidze Zadaniowej klas V,
 • I miejsce w szkolnym konkursie poetyckim „Wokół Świąt Bożego Narodzenia” (w kl. IV, V, VI),
 • I miejsce w szkolnym konkursie poetyckim „Wiersze z wiosną w tle”,
 • I miejsce w szkolnym konkursie poetyckim „Prawa dziecka”,
 • III miejsce w szkolnym konkursie literackim „Spotkanie z Henrykiem Sienkiewiczem”.

Kinga jest chlubą naszej szkoły, dała się poznać jako osoba o wysokiej kulturze osobistej. Jest wzorem do naśladowania. W pełni zasługuje na tytuł Ucznia Roku 2017.

OSIĄGNIĘCIA

KONKURSY MIĘDZYNARODOWE

III Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Literacki “Ścieżki życia i droga do świętości bł. Bolesławy Lament”

 • II miejsce – Olga Zglińska, kl. II h, ucz. p. Danuty Wiśniewskiej i p. Anny Barańskiej

V Międzynarodowy Konkurs “Wesołego Alleluja”

 • Laureatka – Magdalena Oksińska, kl. V b, ucz. p. Doroty Dziubek

XV Międzynarodowy Konkurs “Inne spojrzenie”

 • Laureatka – Magdalena Oksińska, kl. V b, ucz. p. Doroty Dziubek

XXXIII Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży

 • Laureatka – Natalia Majewska, kl. IV a, ucz. p. Mirosławy Zaremby
 • Laureatka – Julia Serwin, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby
 • Wyróżnienie – Wiktoria Masternak, kl. VI c, ucz. p. Mirosławy Zaremby
 • Wyróżnienie – Magdalena Oksińska, kl. V b, ucz. p. Doroty Dziubek