BAZA

Baner - korytarz szkoły

Przekraczamy progi PSP nr 5. Liczy ona obecnie ponad 800 uczniów, kształcących się w 38 oddziałach. Przyjemną atmosferę naszej placówki tworzą liczne, zadbane i dobrze wyposażone pomieszczenia, w których pracujemy i uczymy się. Oto niektóre z nich…

Dwanaście sal lekcyjnych przeznaczonych dla uczniów klas I-III (w tym jedna pracownia komputerowa)

Dwie pracownie komputerowe z szerokopasmowym dostępem do Internetu

Nowoczesne i dobrze wyposażone pracownie: językowe (4), przyrodnicza, biologiczna, fizyczna, chemiczna, matematyczne (3), polonistyczne (4), historyczna, geograficzna, muzyczna, plastyczna, katechetyczna.

Dwie sale gimnastyczne (duża i mała) z zapleczem

Sala rekreacyjna

Sala lustrzana

Biblioteka, czytelnia

Gabinet pedagoga, gabinet psychologa

Gabinet terapii integracji sensorycznej

Sala zajęć korekcyjno kompensacyjnych, gabinet logopedy

Kącik interaktywny i wypoczynkowy

Świetlica

Świetlica środowiskowa

Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Stołówka szkolna

Ponadto na terenie naszej szkoły znajduje się boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią