HISTORIA

baner_historia szkoły

STĄD SIĘ WYWODZIMY! TU JESTEŚMY!

Lokalizacja Ostrowca Świętokrzyskiego na mapie Polski

 

 

 

 

 

Ostrowiec Świętokrzyski

1

Herb województwa świętokrzyskiegoHerb
województwa
świętokrzyskiego

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Stefana Żeromskiego znajduje się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Region, w którym leży nasze miasto, jest niezwykłą, magiczną krainą. “To tutaj przecież jest Łysa Góra z sabatami czarownic, tutaj nieprzebyte lasy pozwalały tubylcom żyć w izolacji od świata, czyli żyć własnym życiem, tutaj było i jest centrum polszczyzny i polskości, tutaj najwcześniej i najdłużej trwały walki powstania styczniowego, a podczas ostatniej wojny aktywna była partyzantka, tutaj jest Michniów i Wykus, tutaj działali “Hubal” i “Ponury” (..)”.2 Ziemia Świętokrzyska – nazywana archeologiczną Mekką – urzeka pięknem przyrody, potęgą i tajemniczością Gór Świętokrzyskich. Jest domem wielu wybitnych Polaków. Jedni się tu urodzili, np. Wincenty Kadłubek, ks. Stanisław Konarski, Adolf Dygasiński, Stefan Żeromski, Witold Gombrowicz, Gustaw Herling – Grudziński, Wiesław Myśliwski. Drudzy – m. in. Mikołaj Rej, ks. Stanisław Staszic, Henryk Sienkiewicz, Jarosław Iwaszkiewicz – w jakiś sposób związali się z naszym regionem.

Ostrowiec Świętokrzyski należy do większych miast regionu.3 PSP nr 5, położona w os. Ogrody, jest jedną z 11 szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta.

Lokalizacja PSP nr 5 na mapie Ostrowca Świętokrzyskiego

 

 

 

PSP nr 5

Herb Ostrowca Świętokrzyskiego

A TAKIE BYŁY POCZĄTKI...

Budowę rozpoczęto w 1981 r.

27 sierpnia 1982 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach wydało tymczasowe orzeczenie o utworzeniu w os. Ogrody Szkoły Podstawowej nr 5.

Pierwsza dyrektor PSP nr 5 - pani Krystyna Kaliszewska

Dyrektorem została p. Krystyna Kaliszewska. Do obwodu szkoły włączone zostało os. Ogrody, a także ulice: Ogrodowa, Sikorskiego, Szczygla, Wronia, Hubalczyków, Słonecznikowa.
W 1982 r. do użytku oddano jeden pawilon. 1 września naukę rozpoczęło 518 uczniów kl. I-III w 18 oddziałach. W roku szkolnym 1986/1987 szkoła funkcjonowała już jako placówka ośmioklasowa. Zajmowała pięć pawilonów.
Miasto, w którym się szkoła znajduje, i region, w którym z kolei jest położone miasto, miały (i mają) wpływ na jej klimat, charakter. Patronem szkoły został pisarz mocno związany z Kielecczyzną – Stefan Żeromski. Jego imię nadano placówce 2 czerwca 1990 r. Oto fragment artykułu, który pojawił się w lokalnej prasie 5:

Szkoła Żeromskiego

Sobota 2 czerwca stała się dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu datą przełomową. W tym dniu nadano szkole imię wielkiego pisarza i wielkiego miłośnika świętokrzyskiej Puszczy Jodłowej, Stefana Żeromskiego. 

Rano na szkolnym dziedzińcu zgromadziły się dzieci, młodzież szkolna, nauczyciele i rodzice. Tuż przed wejściem w białych, długich sukienkach i granatowych garniturkach dzieci, które w tym roku szkolnym po raz pierwszy przystąpiły do Komunii Św. Obok księża i katecheci z Parafii Miłosierdzia Bożego. Nietypowy to, jak dotąd, obrazek.
Pani dyrektor szkoły, Krystyna Kaliszewska, powitała gości, a wśród nich posła na Sejm Adama Miturę, inspektora Wydziału Oświaty Zygmunta Waszkę, jego zastępcę Teresę Żelazną Gwizd, kuratora Andrzeja Syguta, wiceprezydenta Andrzeja Bodzana, dyrektorów ostrowieckich zakładów pracy i szkół oraz wszystkich, którzy przyszli na dzisiejszą uroczystość. Wkrótce długa procesja zebranych skierowała się do kościoła na Ogrodach, gdzie proboszcz parafii ksiądz Czesław Przewłocki w intencji szkoły odprawił uroczystą Mszę Świętą.

Uroczystość ślubowania klas I. Kilkoro uczniów trzyma dłonie skierowane w stronę sztandaru, pozostali stoją w rzędach.

 

 

 

 

 

 

 

 

W październiku 1990 r. odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania szkole sztandaru, a także ślubowania kl. I.

Pod skrzydłami pani dyrektor – Krystyny Kaliszewskiej – szkoła szybko zyskała uznanie lokalnego środowiska i zaczęła być postrzegana jako wzorcowa placówka.

Pani dyrektor Krystyna Kaliszewska w otoczeniu uczniów podczas uroczystości szkolnej
Zdjęcie przedstawia budynek szkoły, boiska oraz plac zabaw. W tle widać bloki mieszkalne.
Zakończenie roku szkolnego 1991/1992. Uczniowie i ich rodzice przed głównym wejściem do szkoły.

Jako ciekawostkę można podać, że w maju 1986 r. w szkole uczyło się 1976 uczniów, a w roku szkolnym 1991/92 liczba uczniów wynosiła 1827.

W STRONĘ ZDROWEJ SZKOŁY

Kolejną ważną datą w jest rok 1991 r., kiedy to szkoła – na podstawie przygotowanych dokumentów i przeprowadzonej lustracji – znalazła się wśród 15 placówek zakwalifikowanych do projektu pn. “Szkoła Promująca Zdrowie”.6 W ramach jego realizacji podjęto różnorodne działania, których efektem były zmiany w organizacji i polityce szkoły, jej środowisku fizycznym i społecznym, m.in. poprawa relacji międzyludzkich, wprowadzenie aktywnych metod nauczania. Nauczyciele uczestniczyli w różnorodnych, nowatorskich warsztatach, kursach i szkoleniach, np. w warsztatach prowadzonych przez A. Kołodziejczyka (trenera Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenia “Spójrz Inaczej”, edukatora; współautora Programu Zajęć Wychowawczo-Profilaktycznych “Spójrz Inaczej”) oraz J. Soboń (trenera i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, edukatora MENiS, trenera Programu “Spójrz Inaczej”). Działania prowadzone były w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli, rodziców.
14 listopada 1994 roku szkoła otrzymała Certyfikat “European Notwork of Health Promoting School”. Został on przekazany na ręce pani dyrektor Krystyny Kaliszewskiej i pani wicedyrektor Elżbiety Walkowicz (koordynatora projektu) przez ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej prof. Tadeusza Pilcha.

Druga dyrektor szkoły - pani Izabella Płatek

Od 1 września 1997 r. funkcję dyrektora zaczęła pełnić p. Izabella Płatek, dotychczasowy wicedyrektor. Pod jej kierunkiem utrwalił się obraz szkoły jako dobrze zorganizowanej, nowatorskiej placówki.7 Poszerzanie oferty edukacyjnej, uzyskanie przez kadrę nowych kompetencji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, wdrażanie poczucia identyfikacji ze szkołą, położenie nacisku na treści regionalne – to tylko niektóre z działań podnoszących jakość pracy. Uczniowie osiągali czołowe lokaty w różnorodnych konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych. Szczególnie znaczące sukcesy zaczęli odnosić w Konkursie Humanistycznym “Na Parnasie w szóstej klasie”.8 W roku szkolnym 2003/2004 mieliśmy 3 laureatów i 3 finalistów, a w 2004/2005 – 3 laureatów oraz 2 finalistów.

Pani dyrektor Izabella Płatek w swoim gabinecie

Niezwykłym przedsięwzięciem było zorganizowanie w marcu 2000 r. spotkania z poetą ks. Janem Twardowskim, a w 2003 r. wydanie antologii zawierającej prace literackie i plastyczne naszych uczniów pt. “Dla Ciebie, Drogi Ojcze, kilka słów uplączę…” Dzieci piszą i malują dla Ojca Świętego Jana Pawła II.

Grono Pedagogiczne - rok szkolny 2005 / 2006

Budynki szkoły po remoncie, który został przeprowadzony w 2002 r.

Trzeci dyrektor szkoły - pan Janusz Ozdoba

Tradycje szkoły i jej sukcesy były kontynuowane pod kierownictwem kolejnego dyrektora – p. Janusza Ozdoby, m. in. bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, udział uczniów w różnorodnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych, uzyskiwanie czołowych lokat, kolejni laureaci i finaliści Konkursu Humanistycznego (2005 / 2006 – 4 laureatów i 2 finalistów, 2006 / 2007 – 4 laureatów, 1 finalista) 9, organizacja imprez ważnych dla szkolnej społeczności. Z nowych przedsięwzięć na szczególna uwagę zasługuje powstanie profesjonalnej strony internetowej, przystąpienie do programu “Bezpieczna Szkoła”, przygotowanie projektu mającego na celu poprawę środowiska fizycznego uczniów czy chociażby podjęcie działań, których uwieńczeniem było zdobycie przez szkołę w roku szkolnym 2006 / 2007 tytułu “Najlepszego Organizatora Rekreacji” (najbardziej usportowiona szkoła podstawowa w mieście).

POWSTANIE ZESPOŁU

Dyrektor szkoły - pan Wojciech Serwin.

W związku z połączeniem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 i Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno – Kompensacyjnej w Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 został przeprowadzony konkurs na dyrektora Zespołu. Został nim p. Wojciech Serwin, który objął tę funkcję 1 listopada 2007 r.

Dyrektor szkoły - pan Wojciech Serwin.

Lata 2008 - 2010

Przede wszystkim został położony nacisk na poprawę bezpieczeństwa placówki – zainstalowano monitoring, poprawiono stan oświetlenia wokół budynku oraz otaczającego go terenu. Na szkolnych korytarzach pojawiły się nowe tablice informacyjne, a sale lekcyjne zostały doposażone w sprzęt audiowizualny i zyskały jednolite oznaczenia.

b1aW ramach ogólnopolskiego programu „Szkoła bez przemocy” nauczyciele opracowali projekt „Poznajemy Małą Ojczyznę oraz siebie i innych” (w kategorii „Mój region”). Nadesłano 900 prac, spośród których nagrodzono 80, w tym i nasz projekt. Jego celem było wzmocnienie więzi ucznia z jego małą ojczyzną, uwrażliwienie na jej piękno i niepowtarzalność, a także wskazanie atrakcyjnego i bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu.

W 2008 r., w ramach współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, w murach naszej szkoły gościli przedstawiciele Unii Europejskiej (z Anglii, Belgii, Hiszpanii, Holandii i Niemiec). Zapoznali się z historią placówki, jej dorobkiem, różnorodnymi działaniami dotyczącymi promocji zdrowia.

Prezentacje multimedialne, które obejrzeli nasi goście:

Wybierz język/ Choose language

W sierpniu 2009 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Prawdziwe i fantastyczne podróże po parkach i ogrodach Europy”, którego koordynatorem została p. Bożena Winiarczyk (realizację zakończono w 2011 r.). Naszymi partnerami były szkoły z Włoch, Francji, Turcji i Rumunii.
Już w grudniu grupa nauczycieli i uczniów z PSP nr 5 wyjechała do Portugalii. Przebywali w Colegio Guadalupe – prywatnej placówce znajdującej się w miejscowości Pinhal da Aroreira w pobliżu Lizbony. W maju 2010 r. został zorganizowany kolejny wyjazd. Jego uczestnicy odwiedzili francuskie szkoły biorące udział w projekcie – College Victor Hugo w Noisy le Grand pod Paryżem oraz College Andre Malraux Granville w miejscowości Granville.

W październiku 2010 r. odbyła się wizyta robocza w Polsce. Uczniowie i nauczyciele z krajów partnerskich przebywali w naszym mieście, mieli też okazję poznać ciekawe zakątki ziemi świętokrzyskiej. Wzięli udział w wycieczce w Góry Świętokrzyskie, zwiedzili Jaskinię Raj, Krzemionki, Bałtów, Fabrykę Porcelany „Ćmielów”. Odwiedzili również Kazimierz Dolny nad Wisłą i Nałęczów. Oczywiście gościli i w naszej placówce – poznali jej historię, tradycję, organizację pracy w polskiej szkole. Wizyty dostarczyły nie tylko wiadomości na temat szkół, systemu edukacyjnego, ale stanowiły również okazję do poznania krajów biorących udział w programie, przyczyniły się do zacieśnienia współpracy, stworzyły okazję do wymiany doświadczeń, zawarcia przyjaźni.

Warto też wspomnieć o spotkaniu, które odbyło się w naszej szkole 14 grudnia 2010 r. Było związanie z zakończeniem realizacji projektu „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski”. Wzięli w nim udział: prezydent miasta Jarosław Wilczyński, radni, koordynatorzy projektu, dyrektorzy szkół, nauczyciele. W ramach projektu wybudowano boiska przy PSP nr 1, 3, 5, 7 oraz PG nr 3. Zakupiono również sprzęt sportowy, a także aparaturę do komputerowej oceny postawy ciała oraz gadżety promocyjne i materiały informacyjne. Uroczystość urozmaiciły występy artystyczne naszych uczniów oraz zespół taneczny – Studio Tańca “Twist”.

Jak w poprzednich latach, uczniowie mogli uczestniczyć w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, rozwijając swoje zainteresowania, poszerzając wiedzę i doskonaląc umiejętności. Zaowocowało to kolejnymi sukcesami w różnorodnych konkursach, m. in. sięgnęli po tytuł laureata w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich i – co już stało się tradycją Szkoły – w Konkursie Humanistycznym 10 .

Nie zabrakło również sukcesów w sporcie. Nasi zawodnicy osiągnęli bardzo dobre wyniki w wielu konkurencjach.

OGÓLNOPOLSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

OGÓLNOPOLSKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015_baner

1 września 2014 roku w murach naszej szkoły znaleźli się niecodzienni goście.
W uroczystości inaugurującej rok szkolny 2014/2015 – będącej jednocześnie ogólnopolskim rozpoczęciem nowego roku szkolnego – wziął udział premier Donald Tusk, wojewoda – Bożentyna Pałka – Koruba, prezydenci Ostrowca – Jarosław Wilczyński i Paweł Górniak, starostowie – Zdzisław Kałamaga i Eligiusz Mich, posłowie – Marzena Okła – Drewnowicz, Zbigniew Pacelt, Lucjan Pietrzczyk, a także przedstawiciele Rady Miasta oraz Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Zebranych przywitał dyrektor szkoły – Wojciech Serwin. Następnie głos zabrał premier Donald Tusk. „To przede wszystkim Wasz dzień” – zwrócił się do prawie 150 pierwszoklasistów rozpoczynających naukę i pracę z bezpłatnym podręcznikiem. Zaapelował, by dbali o książki, które otrzymają. „Wpadliśmy wspólnie z rodzicami i nauczycielami na pomysł, by podręcznik był długotrwały i by dzięki waszej staranności mógł służyć też waszym koleżankom i kolegom, którzy trafią do szkoły za rok”. Mówił również o nauce jako wspaniałej przygodzie i o wsparciu, które dzieci zawsze mogą otrzymać ze strony dorosłych. Wypowiedź skierowaną do najmłodszych uczniów zakończył stwierdzeniem: „Na pewno dacie radę!”

Premier podkreślił, że „Nasz elementarz” to dopiero początek wielkich zmian w szkołach – w roku 2015 podręczniki otrzymają klasy drugie, w 2016 – trzecie, trwają równocześnie prace nad darmowymi wersjami podręczników dla całej szkoły podstawowej. Zaapelował, by dorośli pamiętali, że dzieci – wobec nowych wyzwań – szczególnie potrzebują opieki. Podziękował też polskim nauczycielom. Stwierdził, że mogą być dumni ze swej pracy i jej efektów. Nawiązał w ten sposób do wyników badań edukacyjnych PISA, według których polscy gimnazjaliści są najlepsi w Europie.
Po uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcia, a następnie premier w towarzystwie dyrektora szkoły odwiedził dzieci w ich salach lekcyjnych.

Warto dodać, że nasza szkoła znalazła się wśród 11 413 publicznych szkół podstawowych, które zamówiły „Nasz elementarz”. Podręcznik trafił też do 632 szkół niepublicznych.

1. Mapka pochodzi ze strony: http://www.planmiasta.info/mapa-polski/swietokrzyskie.html
2. Adamczyk Z. J., “Moja mała ojczyzna”, w: Mała ojczyzna. Świętokrzyskie”. Pod red. G. Okły. Kielce 2002.
3. Więcej na temat Ostrowca: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ostrowiec
4. Fragment mapy Ostrowca z: mapa.szukacz.pl
5. Autorka tekstu: K. Żak.
6. Więcej na temat projektu “Szkoła Promująca Zdrowie” można przeczytać w zakładce Promocja Zdrowia.
7. Po reformie edukacji placówka uzyskała status sześcioletniej szkoły podstawowej (1999 r.)
8. Organizatorzy: Świętokrzyski Kurator Oświaty, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
9. W sumie – po czterech latach trwania Konkursu – mamy 14 laureatów i 8 finalistów.
10. Informacje o wszystkich sukcesach uczniów i ich nauczycieli można znaleźć w zakładce Archiwum.