RODO

Grafika przdstawia trzy monitory, czarne sylwetki 5 osób oraz czarne cyfry 0 i 1.

Poniżej prezentujemy informację o sposobach przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół i Placówek Publicznych dla poszczególnych kategorii osób. Jest to spełnienie tzw. obowiązku informacyjnego, do czego zobowiązują nas przepisy o ochronie danych osobowych tj. ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które dalej nazywać będziemy „RODO”.

  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczniów ich rodziców/opiekunów
  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów
  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników
  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w systemie monitoringu
  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zamówieniach publicznych
  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ZFŚS
Biały ludzik siedzi przy biurku i pracuje na komputerze.

Kontakt do IOD:

  • Funkcję Inspektora Ochrony Danych w ZSiPP Nr 3 pełni Michał Broda, e-mail: iod@arx.net.pl