STOWARZYSZENIE “RAZEM DLA PIĄTKI”

Grafika przedstawia 7 osób.

Zapraszamy na Facebooka:

CEL DZIAŁANIA:

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych oraz kultury fizycznej i sportu, promocji zdrowia, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

ZARZĄD:

 • Prezes zarządu – p. Ewelina Zagórna
 • Wiceprezes zarządu – p. Marta Ćwik, p. Aneta Surowiecka
 • Członkowie zarządu – p. Marta Dobrowolska-Wesołowska, p. Anna Barańska, p. Katarzyna Tomala
 • Komisja rewizyjna – p. Ewelina Baran Żelaszczyk, p. Paweł Łagoda, p. Wioletta Walerowicz
 • Organ sprawujący nadzór – Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

PÓŁKOLONIE LETNIE

CZAS TRWANIA: 12.07. – 16.07.2021 r.

ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA PIĄTKI”
KRS – 0000845517, NIP – 6612379956, REGON 386297742

ODPOWIEDZIALNA: p. wicedyrektor Anna Barańska

UCZESTNICY: uczniowie klas I – IV – ZSiPP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

CZAS ZAJĘĆ: 7.30 – 15.30

CELE:

 • zorganizowanie wypoczynku dzieci podczas wakacji letnich,
 • zagospodarowanie czasu wolnego uczniów i nabywanie przez nich umiejętności jego właściwego organizowania,
 • atrakcyjne spędzanie wolnego czasu,
 • ukazywanie wartości ruchu dla zdrowia fizycznego i psychicznego,
 • nabywanie właściwych postaw i nawyków, związanych z dbaniem o zdrowie własne i innych,
 • kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych osób,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólną zabawę i sport,
 • integrowanie uczniów,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień: artystycznych, sportowych, naukowych, językowych i społecznych,
 • nabywanie umiejętności przydatnych w grupie: porozumiewania się, radzenia sobie z trudnościami i współdziałania,
 • kulturalne spożywanie posiłków i uświadamianie roli posiłków dla prawidłowego rozwoju,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości i zadowolenia.

PROGRAM ZAJĘĆ
1. ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

 • gry edukacyjne, planszowe i ruchowe,
 • zabawy integrujące uczniów,
 • zajęcia projektowo – plastyczne,
 • kalambury,
 • śniadanie.

2. ZAJĘCIA KREATYWNE

 • zadania i gry z wykorzystaniem bazy pracowni szkolnych i tablic oraz monitorów multimedialnych, dywanu interaktywnego – dostosowane do wieku uczniów i ich umiejętności,
 • tworzenie prac przestrzennych, grafik i tekstów.

3. ZAJĘCIA SPORTOWE

 • gry zespołowe w sali gimnastycznej i na świeżym powietrzu,
 • zabawy ruchowe z elementami rywalizacji – naturalne tory przeszkód,
 • zabawy zespołowe z przyborami sportowymi i nietypowymi,
 • konkursy sportowe.

4. ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
W czasie półkolonii letniej:

 • wycieczka do Krakowa – zwiedzanie z przewodnikiem miejscowym, spacer Drogą Królewską, pomnik Smoka Wawelskiego, Wzgórze Wawelskie – dziedziniec zamkowy, Katedra na Wawelu, Wieża Zygmuntowa, Rynek Główny, Sukiennice, Bazylika Mariacka,
 • wycieczka OW Gutwin, plażowanie, spacer po lesie, spotkanie z leśnikiem, ognisko,
 • zabawy na boisku szkolnym,
 • zabawy w ogrodzie sensorycznym.

5. ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE i ZABAWY ZE SŁOWEM

 • małe formy teatralne,
 • bajki i przedstawienia dla dzieci
 • plastyczne: malowanie, rysowanie,
 • muzyczne.

6. ZAJĘCIA KREATYWNE – MAŁY NAUKOWIEC (realizowane poprzez: eksperymentowanie, doświadczanie, przeżywanie)

 • chemiczne,
 • biologiczne,
 • fizyka.

7. ZABAWY Z JĘZYKIM ANGIELSKIM

 • poszerzanie słownictwa,
 • nauka piosenek i zabawa,
 • nauka rymowanek.

ZAPISY U WYCHOWAWCÓW KLAS
CENA ZA TURNUS – 260,00 zł; cena obejmuje: całodzienną opiekę oraz zajęcia tematyczne i językowe, materiały do zajęć kreatywnych, naukowych i plastycznych, wycieczka do Krakowa z przewodnikiem, przejazd, wejście do Katedry na Wawelu, Smoczej Jamy, przejazd wynajętym autokarem do Ośrodka Wypoczynkowego Gutwin, herbata do drugiego śniadania oraz woda mineralna – wpłata na konto Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim – ,,Razem dla Piątki” w terminie do 25.06. 2021 r.

Uwaga! Obiad – drugie danie 8,00 zł. (8,00 zł x 3 dni = 24,00 zł)
wersja z obiadem 260,00 zł + 24, 00 zł = 284,00 zł

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika – półkolonie turnus I

Nr konta – 21 1240 1385 1111 0010 9967 8884

Dowód wpłaty prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać za pomocą e-mail, na adres: annabar68@interia.pl 

SKRÓCONY REGULAMIN PÓŁKOLONII:
1. Uczestnikami półkolonii są uczniowie klas I – IV ZSiPP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

2. Zajęcia odbywają się wg opracowanego programu i planu w budynku szkoły na os. Ogrody 20 (świetlica, sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, sale lekcyjne, boisko szkolne).
3. Grupą opiekuje się kierownik, wychowawca – nauczyciele szkoły.
4. W salach gimnastycznych, komputerowych, lekcyjnych obowiązują regulaminy tych pracowni.
5. Uczestnicy przestrzegają czasu schodzenia się. Obowiązuje zmiana obuwia i odpowiedni ubiór.
6. Przechodzenie do pomieszczeń na zajęcia, posiłki, wyjścia, odbywa się całą grupą, w sposób zorganizowany i pod opieką wychowawcy.

FOTORELACJA

Półkolonie letnie 🌞🌞🌞. Ruszyliśmy z impetem. 🏃🏼‍♀️🏃.

Angielski latem jest jeszcze fajniejszy 👍🌞

Wspominamy wyjazd do Krakowa. Było suuuper!!!

U nas nie ma nudy!!!

Odkrywamy świat - chemicznie, fizycznie i biologicznie - a ten świat jest baaaaardzo ciekawy!!!!

PÓŁKOLONIE ZIMOWE

CZAS TRWANIA:

 • 04.01. – 08.01.2021 r. – I turnus
 • 11.01. – 15.01.2021 r. – II turnus

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie „RAZEM DLA PIĄTKI”
KRS – 0000845517, NIP – 6612379956, REGON 386297742

ODPOWIEDZIALNA: p. wicedyrektor Anna Barańska

UCZESTNICY: uczniowie klas I – IV – ZSiPP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

CZAS ZAJĘĆ: 7.30 – 15.30

CELE:

 • zorganizowanie odpoczynku dzieci podczas ferii zimowych,
 • zagospodarowanie czasu wolnego uczniów i nabywanie przez nich umiejętności jego właściwego organizowania,
 • atrakcyjne spędzanie wolnego czasu,
 • ukazywanie wartości ruchu dla zdrowia fizycznego i psychicznego,
 • nabywanie właściwych postaw i nawyków, związanych z dbaniem o zdrowie własne i innych,
 • kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych osób,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólną zabawę i sport,
 • integrowanie uczniów,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień: artystycznych, sportowych, informatycznych i społecznych,
 • nabywanie umiejętności przydatnych w grupie: porozumiewania się, radzenia sobie z trudnościami
  i współdziałania,
 • kulturalne spożywanie posiłków i uświadamianie roli posiłków dla prawidłowego rozwoju,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości i zadowolenia.

PROGRAM ZAJĘĆ

1. ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

 • gry edukacyjne, planszowe i ruchowe,
 • zabawy integrujące uczniów,
 • zajęcia plastyczne,
 • kalambury,
 • śniadanie.

2. ZAJĘCIA KREATYWNE i MULTIMEDIALNE

 • zadania i gry z wykorzystaniem bazy pracowni i tablicy multimedialnej, dywanu interaktywnego, zabawa i programowanie pracy z Robotem Cue – dostosowane do wieku uczniów i ich umiejętności,
 • nauka programowania w programie PixBlocks i kodowanie w MS Paint i MS Paint 3D,
 • tworzenie grafik, tekstów.

3. ZAJĘCIA SPORTOWE

 • gry zespołowe,
 • zabawy ruchowe z elementami rywalizacji,
 • tory przeszkód,
 • konkursy sportowe.

4. ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
W zależności od warunków pogodowych w czasie ferii zimowych:

 • zabawy na boisku szkolnym,
 • zabawy na śniegu – saneczkowanie,
 • spacery.

5. ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

 • plastyczne: malowanie, rysowanie,
 • techniczne: konstruowanie,
 • muzyczne,
 • taniec.

6. ZABAWY ZE SŁOWEM

 • małe formy teatralne,
 • bajki i przedstawienia dla dzieci.

7. ZAJĘCIA KREATYWNE – MAŁY NAUKOWIEC (realizowane poprzez: eksperymentowanie, doświadczanie, przeżywanie)
– chemiczne,
– fizyczne,
– biologiczne.

8. ZABAWY Z JĘZYKIM ANGIELSKIM

 • poszerzanie słownictwa,
 • nauka piosenek i zabawa przy nich,
 • nauka rymowanek.

ZAPISY U WYCHOWAWCÓW KLAS.

 • CENA ZA TURNUS – 150,00 zł – wpłata na konto Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim – ,,Razem dla Piątki” w terminie do 03.01 2021 r.
  W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika – półkolonie turnus I / turnus II
  Nr konta – 21 1240 1385 1111 0010 9967 8884
 • Dowód wpłaty prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać za pomocą e-mail, na adres: annabar68@interia.pl
 • Koszt drugiego dania na osobę 7,00 zł
  Nr konta 95249010440000420077094308

SKRÓCONY REGULAMIN PÓŁKOLONII:

 1. Uczestnikami półkolonii są uczniowie klas I – IV ZSiPP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 2. Zajęcia odbywają się wg opracowanego programu i planu w budynku szkoły na os. Ogrody 20 (świetlica, sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, sale lekcyjne, boisko szkolne).
 3. Grupą opiekuje się kierownik, wychowawca – nauczyciele szkoły.
 4. W salach gimnastycznych, komputerowych, lekcyjnych obowiązują regulaminy tych pracowni.
 5. Uczestnicy przestrzegają czasu schodzenia się. Obowiązuje zmiana obuwia i odpowiedni ubiór.
 6. Przechodzenie do pomieszczeń na zajęcia, posiłki, wyjścia, odbywa się całą grupą, w sposób zorganizowany i pod opieką wychowawcy.

FOTORELACJA

TURNUS I

ferie_obrazek przedstawia dzieci bawiące się razem. Niebieska książka ustawiona jest tak, że przypomina szałas. W środku siedzi dziewczynka. Na książce jest chłopiec. Drugi chłopiec wychyla się zza książki.

Zabawy z językiem angielskim

TURNUS II

„Zajęcia chemiczne: Kula nie tylko śniegowa. Produkcja kul do kąpieli – pięknie pachnące, czy kwasek cytrynowy, soda, proszek do prania i mydło mają peHa. Chemia jest kolorowa”.

Integracja przez taniec

Zajęcia szachowe

Zabawy z językiem angielskim

Gry planszowe na zajęciach językowych to super zabawa!

Wspólny lunch po angielsku

„All you need is love…” – Dzień Św. Walentego nieco wcześniej niż zwykle.

Zajęcia kreatywne – karaoke

Zabawy z językiem angielskim

Zajęcia z biologii

Zajęcia z języka angielskiego- Kabum, Spin the bottle, Spider and flies oraz zajęcia plastyczne.

Zajęcia interaktywne

Zajęcia interaktywne

Zabawa na śniegu

Ulotka
stowarzyszenie_dane