Kategoria: <span>STOWARZYSZENIE “RAZEM DLA PIĄTKI”</span>

STOWARZYSZENIE “RAZEM DLA PIĄTKI”

29/08/2020

CEL DZIAŁANIA: Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych oraz kultury fizycznej i sportu, promocji zdrowia, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej. ZARZĄD: Prezes zarządu – p. Ewelina Zagórna […]