STOWARZYSZENIE “RAZEM DLA PIĄTKI”

Grafika przedstawia 7 osób.

CEL DZIAŁANIA:

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych oraz kultury fizycznej i sportu, promocji zdrowia, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

ZARZĄD:

  • Prezes zarządu – pani Ewelina Zagórna
  • Wiceprezes zarządu – pani Marta Ćwik i pani Aneta Surowiecka
  • Członkowie zarządu – pani Marta Dobrowolska-Wesołowska, pani Anna Barańska, pani Katarzyna Tomala
  • Komisja rewizyjna – pani Ewelina Baran-Żelaszczyk, pan Paweł Łagoda i pani Wioletta Walerowicz
  • Organ sprawujący nadzór – Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Logo Stowarzyszenia Razem dla Piątki
Kliknij, aby przejść na profil stowarzyszenia na focebook
stowarzyszenie_dane