Kategoria: <span>WIZJA I MISJA</span>

WIZJA I MISJA

15/03/2020

WIZJA SZKOŁY Tworzyć lepszą szkołę, nowoczesną, ograniczającą stres, przyjazną dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz lepiej i skuteczniej przygotowywać młode pokolenie do ochrony zdrowia i mądrego współdziałania ze środowiskiem. MISJA SZKOŁY Jesteśmy szkołą, która w ramach programu nauczania systematycznie prowadzi edukację prozdrowotną; Naszym “ukrytym” programem jest etos zdrowia – troska o dobre samopoczucie uczniów i pracowników; […]