KALENDARZ

Grafika przedstawia kalendarz - białe napisy na czarnym tle. Po prawej stronie znajduje się otworzony laptop położony na drewnianym blacie.

ROK SZKOLNY 2021 / 2022

 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09.2021 r.
 2. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I – VIII
  08.09.2021 r. klasy I – III
  09.09.2021 r. klasy IV – VIII
 3. Święto Edukacji Narodowej 14.10.2021 r.
 4. Ślubowanie klas pierwszych 14.10.2021 r.
 5. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I – VIII
  20.10.2021 r. klasy I- III
  21.10.2021 r. klasy IV- VIII
 6. Święto Niepodległości 11.11.2021 r. (czwartek) – akademia – 10.11.2021 r.
 7. Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i naganną oceną zachowania do 10.12.2021 r.
 8. Wigilie klasowe 22.12.2021 r.
 9. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2021 r. – 31.12.2021 r.
 10. Poinformowanie uczniów i rodziców o proponowanych ocenach do 10.01.2022 r.
 11. Ostateczne wystawienie ocen 14.01.2022 r.
 12. Ferie zimowe 17 – 30.01.2022 r.
 13. Rada klasyfikacyjna i podjęcie uchwały 31.01.2022 r.
 14. Wywiadówka klas I – VIII
  02.02.2022 r. – klasy I-III
  03.02.2022 r. – klasy IV-VIII
 15. Rada plenarna 08.02.2022 r.
 16. Rekolekcje – marzec 2022 r.
 17. Test kompetencji trzecioklasisty (Omnibus) kwiecień 2022 r.
 18. Wiosenna przerwa świąteczna 14.04.2022 r. – 19.04.2022 r. .
 19. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I – VIII
  20.04.2022 r. kl. I – III
  21.04.2022 r. kl. IV – VIII
 20. Egzaminy ósmoklasisty 24-26.05.2022 r.
 21. Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i naganną oceną zachowania do 13.05.2022 r.
 22. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I –III 01.06.2022 r.
 23. Spotkanie z rodzicami uczniów klas IV –VIII (poinformowanie o proponowanych ocenach) – 02.06.2022 r.
 24. Ostateczne wystawienie ocen – 10.06.2022 r.
 25. Boże Ciało (dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych) 16.06.2022 r.
 26. Rada klasyfikacyjna – 14.06.2022 r.
 27. Rada plenarna – 20.06.2022 r.
 28. Uroczyste przekazanie klas III klasom IV, zakończenie klas VIII – 23.06.2022 r.
 29. Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas I – VII – 24.06.2022 r.
 30. Ferie letnie 27.06.2022 r. – 31.08.2022 r.
 31. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
 • 12.11.2021 r.
 • 07.01.2022 r.
 • 02.05.2022 r.
 • 24-25-26.05.2022 r. – egzamin ósmoklasisty
 • 17.06.2022 r.
 • 23.06.2022 r.