Kategoria: <span>RADA RODZICÓW</span>

RADA RODZICÓW

15/03/2020

Głównym celem współpracy szkoły z rodzicami jest tworzenie spójnych, bezpiecznych oraz przyjaznych warunków do edukacji i wychowania dziecka. PREZYDIUM Przewodnicząca – Zastępca – Skarbnik – Protokolant – KONTAKT REGULAMIN