Kategoria: <span>REKRUTACJA</span>

REKRUTACJA

15/03/2020

Szanowni Państwo, zgodnie z nowymi zasadami rekrutacji do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. KRYTERIA NABORU Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem […]