ORGANIZACJE SZKOLNE

organizacje_baner

SAMORZĄD UCZNIOWSKI KLAS IV-VIII

Opiekun: pani  Małgorzata Czaja,  pani  Anna Rożek, pani Edyta Walas 

Przewodnicząca: Igor Zięba, klasa VIII a
Z-ca przewodniczącego: Mateusz Dyka, klasa VII d
Członkowie Samorządu Uczniowskiego: 

 • Gaia Rokita, klasa VIII b
 • Alicja Misztal, klasa VII h
 • Maja Wojton, klasa VII
 • Antoni Jedlikowski, klasa VII a
 • Dominika Męciwoda, klasa VII d
 • Dominik Pękacki, klasa VII
 • Marcel Langner, klasa VI b
 • Nikola Kassaraba, klasa VI a
Grafika przedstawiająca grupę ludzików siedzącą przy stole

MAŁY SAMORZĄDZIK UCZNIOWSKI KLAS I - III

Opiekun: pani Marta Ćwik, pani Ilona Kucharska i pani Paulina Jankowska

Przewodnicząca: Paula Jurczyk z klasy III e
Z-ca przewodniczącego: Karol Nowocień z klasy II c

Członkowie Małego Samorządu Uczniowskiego

 • Klasa II a – Nicola Byba
 • Klasa II b – Milena Kapsiak
 • Klasa II c – Karol Nowocień
 • Klasa II d – Julia Gawlak
 • Klasa II a – Wojciech Rachwał
 • Klasa II b – Maja Gutorska
 • Klasa II c – Gabriela Rogowska
 • Klasa II d – Lena Rudnicka
 • Klasa II e – Paula Jurczyk
Grafika przedstawiająca grupę ludzików siedzącą przy stole i układającą puzzle.

KLUB MAŁEGO EKOLOGA

Opiekun: pani  Iwona Kara

Działaniami ekologicznymi objęci są wszyscy chętni uczniowie naszej szkoły, którzy rozumieją rolę przyrody, cenią jej wartość, podziwiają jej piękno i pragną, by została niezniszczona dla następnych pokoleń. Istnieje nierozerwalny związek pomiędzy stanem środowiska a stanem zdrowotnym społeczeństwa. Jesteśmy szkołą promującą zdrowie, więc ochrona środowiska leży nam także na sercu. Myśląc i działając ekologicznie, nie tylko chronimy przyrodę, ale też czujemy się jej częścią!

Grafika przedstawiająca ludzika z lupą i napis CO2.

SZKOLNE KOŁO PCK

Opiekun: pani Anna Chamera i pani Wioletta Szymańska

Przewodnicząca:
Z-ca przewodniczącego:
Skarbnik:

W ramach obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa członkowie Szkolnego Koła PCK pragną zachęcić wszystkich dorosłych do oddawania krwi. Jest to wspaniała idea i niezastąpiona metoda leczenia, która może uratować komuś życie. Wspieramy i dziękujemy Honorowym Dawcom Krwi za chęć niesienia pomocy potrzebującym.

Grafika przedstawiająca ludzika udzielającego pierwszą pomoc.

SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO - TURYSTYCZNE

Opiekun: pan Bogusław Wojtkiewicz

SKKT zrzesza uczniów zainteresowanych krajoznawstwem i turystyką, zajmuje się też propagowaniem tych działań w szkole. Uczniowie zbierając i gromadząc materiały krajoznawcze upowszechniają wiedzę o kraju i regionie.

Grafika przedstawiająca ludzika, który w prawej ręce trzyma lupę

SZKOLNE KOŁO LIGI OCHRONY PRZYRODY

Opiekun: pani Anna Chamera

Przewodnicząca: Zofia Walczak, klasa VII h
Z-ca przewodniczącego: Oliwia Zglińska, klasa VII h
Członkowie:

 • Antonina Luboch, klasa VII h
 • Maria Kamińska, klasa VII h
 • Oliwia Jedlikowska, klasa VII h
 • Michalina Murdza, klasa VII h
 • Alicja Misztal, klasa VII h
 • Maja Radowiecka, klasa VII h
 • Maja Majewska, klasa VII h

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody zrzesza uczniów, którzy pogłębiają wiedzę przyrodniczą. Poznają problemy zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Kształtują właściwy stosunek człowieka do przyrody. Ponadto zapobiegają niszczeniu środowiska oraz dbają o otaczającą zieleń.

Ludzik z kulą ziemską.