OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

baner-sport

“W zdrowym ciele zdrowy duch!”

Motywujemy uczniów do aktywnego udziału w wychowaniu fizycznym, dbając w ten sposób o równowagę między sprawnością fizyczną i intelektualną. Podejmujemy także działania na rzecz aktywności ruchowej w czasie wolnym dziecka.

Grafika przedstawiająca ludzika ze złotym pucharem i piłką nożną

ZAWODY MIĘDZYNARODOWE

ZAWODY OGÓLNOPOLSKIE

ZAWODY WOJEWÓDZKIE, REGIONALNE

ZAWODY MIEJSKIE