SUKCESY UCZNIÓW KL. I-III

baner-sukcesy1-3

 “Niech każde dziecko wyniesie ze szkoły tyle, na ile je stać”.                                                                                                                                                                            /Jadwiga Hanisz/

Realizując cele i treści obowiązujących programów, koncentrujemy się przede wszystkim na potrzebach i możliwościach uczniów, preferujemy cele twórcze, zwłaszcza problemy otwarte, stwarzamy sytuacje do przejawiania twórczych zachowań uczniów w procesie uczenia się i zapewniamy warunki sprzyjające wyzwalaniu ich aktywności.

Grafika przedstawiająca ludzika trzymającego w prawej ręce puchar

KONKURSY WOJEWÓDZKIE, REGIONALNE I DIECEZJALNE

KONKURSY MIĘDZYSZKOLNE, MIEJSKIE

Miejski konkurs plastyczny organizowany przez MZK w Ostrowcu Świętokrzyskim pn. „Korzystaj ze zrównoważonej mobilności. Dbaj o zdrowie”

 • I miejsce – klasa II b, uczniowie pani Pauliny Jankowskiej

KONKURSY SZKOLNE

Szkolny Konkurs na Mistrza i Wicemistrza Tabliczki Mnożenia klas III

 • Mistrz – Antoni Nowak, klasa III a, uczeń pani Wandy Ostatek
 • Mistrz – Dawid Kozieł, klasa III b, uczeń pani Lucyny Wiśniewskiej
 • Mistrz – Radosław Miłek, klasa III c, uczeń pani Iwony Stańczak
 • Mistrz – Lena Strojna, klasa III d, uczeń pani Pauliny Frejlich
 • Mistrz – Maja Rosiek, klasa III e, uczeń pani Jolanty Chobot
 • Wicemistrz – Dawid Kozak, klasa III a, uczeń pani Wandy Ostatek
 • Wicemistrz – Mikołaj Kieloch, klasa III b, uczeń pani Lucyny Wiśniewskiej
 • Wicemistrz – Filip Szemraj, klasa III c, uczeń pani Iwony Stańczak
 • Wicemistrz – Anita Kieloch, klasa III d, uczeń pani Pauliny Frejlich
 • Wicemistrz – Jakub Gronkiewicz, klasa III e, uczeń pani Jolanty Chobot