Kategoria: <span>SZAFKI UCZNIOWSKIE</span>

SZAFKI UCZNIOWSKIE

15/03/2020

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SKRYTKOWYCH SZAFEK SZKOLNYCH § 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin zwany w dalszej treści „Regulaminem użytkowania szafek” określa szczegółowe zasady oraz organizację użytkowania majątku ruchomego w postaci szafek szkolnych przez uczniów. 2. Ilekroć w dalszej części będzie mowa o „szkole” należy rozumieć, że mowa jest o Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3 […]