Treść artykułu

Czynimy dobro, bo dobro wraca

18 czerwca pani dyrektor Marta Dobrowolska – Wesołowska przekazała na rzecz ostrowieckiego szpitala prawie 2 tyś. kartoników mleka i około 1 tyś. kartoników soków. Darowizna była możliwa dzięki wieloletniej współpracy z firmą „Delta”, dostawcą mleka i soków do szkoły.
Dziękujemy pani dyrektor i pani Wicedyrektor Anna Barańska za inicjatywę i wielkie serce. Dziękujemy Pani Katarzynie Pławiak z „Delty”, bez której wszystko to nie byłoby możliwe. Dziękujemy panu Naczelnikowi Mariuszowi Łacie z Powiatu Ostrowieckiego za pomoc logistyczną.