Click to listen highlighted text!
Logo -czyste świetokrzyskie

CZYSTE ŚWIĘTOKRZYSKIE

Nasza szkoła wzięła udział w konkursie promowanym przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski w ramach „Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu „Czyste Świętokrzyskie”.

 

Praca przygotowana przez ucznia klasy VI b Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 Marcela Langnera ucznia została doceniona przez WFOŚIGW.

W ramach zadania pn. „Doposażenie pracowni biologicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim Gmina Ostrowiec Świętokrzyski przekazała placówce pomoce dydaktyczne w postaci komputera przenośnego i urządzenia wielofunkcyjnego.

Koszt zakupu sprzętu wyniósł 4 000,00 zł brutto i został w całości sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach „Programu z zakresu edukacji ekologicznej dla uczestników konkursu „Czyste Świętokrzyskie”.

Zakupiony sprzęt stanowi wyposażenie pracowni biologicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim i jest wykorzystywany do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji ekologicznej w placówce.

W ramach zadania w okresie wrzesień 2021 r. – październik 2022 r. przeprowadzono w placówce 23 edycje 2-h warsztatów edukacyjnych pn. “Jestem z pokolenia zero waste!” dla łącznie 400 uczniów klas IV – VIII.

W ramach zajęć uczniowie dowiedzieli się co oznacza styl życia „zero waste”, zdobyli informacje na temat wpływu odpadów na środowisko, możliwości minimalizowania wytwarzania odpadów oraz zaplanowania zakupów w stylu „zero waste”.

Skip to content Click to listen highlighted text!