Click to listen highlighted text!
Baner - EKO-SZKOŁA 2022.

EKO-SZKOŁA

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego, rocznego projektu edukacyjnego „EKO – SZKOŁA 2022” autorstwa p. Joanny Gadomskiej, powstał on w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę i dzielenie się pomysłami, będą kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia.

CELE PROJEKTU:

 1. Nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi w odbiorze społecznym oraz wywołanie dyskusji na temat jej skutków dla przyszłych pokoleń;
 2. Uświadomienie każdej osobie, że jej mądre decyzje i działania w życiu codziennym, mają wpływ na stan środowiska przyrodniczego;
 3. Poszerzanie wiedzy uczniów/przedszkolaków o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia organizmów, które w nim występują;
 4. Pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska, dzięki udziałowi w akcjach, imprezach i innych działaniach proekologicznych, co daje im poczucie posiadania osobistego wpływu na zmiany w stanie środowiska;
 5. Kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmiany własnych nawyków, przeciwdziałać degradacji środowiska w środowisku lokalnym, kraju, a także i na świecie;
 6. Poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz lokalizację pomników przyrody w najbliższej okolicy, co pozwala uczniowi zachwycić się pięknem otaczającej przyrody, a także wyzwolić refleksję o konieczności jej ochrony;
 7. Nawiązanie współpracy z uczniami i nauczycielami z całej Polski, w celu promowaniu postaw proekologicznych;
 8. Przygotowanie e-booka zwiększającego wiedzę uczniów o ważne zagadnienia związane z edukacją ekologiczną;
 9. Poszerzenie zagadnień z podstawy programowej z przyrody, biologii, geografii i chemii;
 10. Realizacja punktu 6 „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.”, zawartego w Podstawowych kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 ogłoszonych przez MEiN.

KOORDYNATOR:

 • p. Agata Róg

REALIZATORZY:

 • p. Ewelina Baran-Żelaszczyk
 • p. Iwona Kara
 • p. Wioletta Szymańska

ZASADY PROGRAMU:

Po rocznej współpracy zgłoszeni nauczyciele, który zrealizowali działania z zakresu ekologii i ochrony środowiska, przysłali „Eko-Raport” ze zrealizowanych zadań projektowych oraz przysłali wymagane załączniki – strony do e-booka (przysłanie Eko-Raportu i stron do e-booka to wymóg konieczny) otrzymają tytuł „PROMOTOR EKOLOGII 2022”. Każdej placówce, w której realizowane były akcje i działania przygotowane przez grupę projektową przyznany zostanie tytuł „EKO-SZKOŁA 2022”.

FOTORELACJA:

Eko-Placówka 2022

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu ekologicznego. Podjęte przez nas działania sprawiły że możemy pochwalić się tytułem Eko-Placówka 2022. Natomiast nauczycielki: Agata Róg, Iwona Kara, Ewelina Baran – Żelaszyk, Marta Ćwik, Anna Wesołowska oraz Iwona Stańczak otrzymały tytuł promotora ekologii.

Na zdjęciu dyplom za uzyskanie tytułu Eko-Placówka 2022
Kwiaty za elektrograty

Uczniowie klasy III a i VI a wraz z wychowawcami p. Anną Wesołowską i p. Agatą Róg wzięli udział w akcji ekologicznej organizowanej przez Castoramę “Kwiaty za elektrograty”. Za zużyty sprzęt elektroniczny otrzymali piękne wrzosy.

Eko-ozdoby świąteczne

Skip to content Click to listen highlighted text!