Treść artykułu

Uczniowie 1b trzymający napis „Dzień Języków Obcych w 1b”

Europejski Dzień Języków Obcych w 1 b

26 września obchodzono Europejski Dzień Języków Obcych. Z tej okazji uczniowie klasy 1b odsłuchali i powtórzyli zwrot „dzień dobry” w kilkunastu językach. Poznali symbole i potrawy kojarzące się z niektórymi krajami. Pracowali również w programie graficznym Paint, wypełniając kolorami rysunki flag i atrybutów kojarzących się z poszczególnymi państwami.
To były pouczające i ciekawe zajęcia.