Article content

FUNKCJONOWANIE

SEKRETARIAT
Sekretarz – mgr Beata Tracz
Sekretarka – Justyna Kościołek
Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30

ŚWIETLICA SZKOLNA
Wychowawcy: mgr Renata Baran, mgr Magdalena Kaczmarska, mgr Marlena Kot
Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom fachowej opieki edukacyjno – wychowawczej. Świetlica szkolna w zależności od potrzeb zapewnia swoim wychowankom opiekę przed i po zajęciach szkolnych, pomoc w odrabianiu lekcji, udział w różnego rodzaju zajęciach specjalistycznych. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie karty zgłoszenia, w pierwszej kolejności uczniowie klas I -III, w tym w szczególności dzieci rodziców pracujących.
Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30 – 16.30

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
Wychowawca: mgr Teresa Rodzeń
Świetlica środowiskowa zapewnia opiekę edukacyjno – wychowawczą głównie po zajęciach szkolnych. Wspomaga dom rodzinny i stwarza możliwości uczestniczenia w różnorodnych zajęciach rozwijających uzdolnienia swoich wychowanków, a także pomaga w rozwiązywaniu ich małych i dużych problemów.
Świetlica środowiskowa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 12.00 – 16.00

BIBLIOTEKA SZKOLNA
Nauczyciele-bibliotekarze: mgr Małgorzata Łojek, mgr Anna Zychnowska
Biblioteka szkolna oferuje uczniom, nauczycielom oraz rodzicom bogaty księgozbiór: lektury, ciekawe tytuły z literatury dziecięcej i młodzieżowej, doskonałe encyklopedie, słowniki i albumy. Ponadto biblioteka nasza dysponuje wideoteką, zajmuje się także prenumeratą prasy codziennej, czasopism dla dzieci oraz dla nauczycieli. W bibliotece szkolnej znajduje się “Szkolne Centrum Informacji”, z którego mogą korzystać wszyscy uczniowie naszej szkoły.
Godziny pracy biblioteki:
Poniedziałek, środa, piątek w godzinach: 8.00 – 14.00
Wtorek, czwartek w godzinach: 8.00 – 15.30

GABINET PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA
Pedagog: mgr Iwona Zarzycka
Psycholog: mgr Katarzyna Foryś
Proces wychowania i nauczania wspomagają nasi szkolni specjaliści, którzy służą pomocą i dobrą radą wszystkim potrzebującym: uczniom, rodzicom oraz nauczycielom.

PEDAGOG
Dzień tygodnia mgr Iwona Zarzycka
Poniedziałek 9.00 – 14.00
Wtorek 7.00 – 11.30
Środa 7.00 – 12.00
Czwartek 8.00 – 13.00
Piątek 9.00 – 12.30

PSYCHOLOG
Dzień tygodnia mgr Katarzyna Foryś
Poniedziałek 9.30 – 13.30
Środa 11.30 – 15.00
Czwartek 7.30 – 11.00

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ}
Starsza pielęgniarka dyplomowana: Halina Bartkowiak
Gdy boli “paluszek i główka”…
W gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej udzielana jest podstawowa pomoc uczniom w razie złego samopoczucia oraz wszelkich dolegliwości.
Gabinet czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.00

KSIĘGOWOŚĆ
Główny księgowy: Katarzyna Rutkowska
Pani księgowa zajmuje się wszystkim, co związane jest z małymi i dużymi cyframi, czyli finansami.

KUCHNIA
Koszt obiadu – 5 zł
Serdecznie zapraszamy i życzymy smacznego!
Obiady wydawane są codziennie od godz. 12.30

SKLEPIK
Właściciel: Barbara Szurgot
Sklepik szkolny oferuje zdrową żywność, owoce i soki, ale znajdzie się również coś słodkiego dla każdego łasucha.
Sklepik szkolny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.45 – 13.45

ESTETYKA SZKOŁY
O czystość i estetykę w szkole dbają: Grażyna Bąk, Beata Gębka, Ewa Cholewińska, Krystyna Mazurek, Małgorzata Misiurska, Edyta Mortka, Dorota Orczyk, Danuta Wilk, Marlena Zając.

PRACE KONSERWATORSKIE
Wszystko naprawiają …
Konserwator: Andrzej Dzioba, Marcin Wilczyński