Click to listen highlighted text!

II Powiatowy Konkurs Biologiczno-Chemiczny dla klas VII-VIII Szkół Podstawowych “Pierwiastkowy zawrót głowy” pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego

Regulamin II Powiatowego Konkursu Biologiczno-Chemicznego dla klas VII-VIII Szkół Podstawowych “Pierwiastkowy zawrót głowy” pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego (PDF, 901 KB)

REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3
  w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Ogrody 20.
 2. Konkurs skierowany jest dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z tereny powiatu świętokrzyskiego
 • zainteresowanie szkoły zgłaszają chęć udziału w konkursie do dnia 02.2022 roku przesyłając formularz zgłoszeniowy z imieniem
  i nazwiskiem koordynatora (załącznik 1) z adresu mailowego szkoły na adres mailowy: zsipp3@ostrowiec.edu.pl w tytule wiadomości: „Pierwiastkowy zawrót głowy”
 • uczestnicy III etapu muszą posiadać wypełnioną zgodę na udział
  w konkursie (załącznik 2)
 1. Cele konkursu:
 • rozwijanie zainteresowań biologiczno-chemicznych
 • umiejętności klasyfikowania pierwiastków chemicznych
 • wskazywanie znaczenia właściwości pierwiastków
 • stosowanie poprawnej terminologii
 • umiejętność posługiwania się źródłami wiedzy
 • zastosowanie wiedzy w praktyce
 1. Zakres tematyczny
 • makro i mikroelementy jako składniki budulcowe struktur organizmu
 • skutki i objawy niedoboru pierwiastków w organizmie
 • źródła makroelementów i mikroelementów
 • biologiczna rola pierwiastków u człowieka
 • pierwiastki biogenne ich znaczenie dla człowieka
 • znajomość symboli pierwiastków chemicznych
 • klasyfikacja mikro i makroelementów na metale i niemetale
 • właściwości i zastosowanie wybranych pierwiastków
 • tworzenie związków chemicznych
 • występowanie wykorzystywanie związków chemicznych w życiu codziennym

Poszerzenie treści podstawy programowej obejmuje następujące zagadnienia:

 • ultraelementy
 • oblicza zawartość procentową izotopów w pierwiastku chemicznego
 • właściwości fizyczne, zastosowanie metali i niemetali (sód, magnez, wapń, miedź, żelazo, cynk, srebro, glin, ołów, siarka, fosfor, węgiel, chlor, brom).
 1. Konkurs odbędzie się w trzech etapach:
 • I etap klasowy  –  test

Szkoła, która zgłosiła chęć przystąpienia do konkursu, otrzymuje na podany w zgłoszeniu adres mail test, który uczniowie piszą przez 45 minut.

 • II etap szkolny – test wiedzy obejmujący treści wynikające z podstawy programowej chemii i biologii. Test uczniowie piszą online. O formie zostaną poinformowani na dzień przed terminem II etapu.

Test będzie trwał 45 minut.

25% zgłoszonych uczniów z najlepszymi wynikami testów przechodzi do III etapu. Organizatorzy powiadomią mailowo sekretariaty szkół o tym fakcie.

 • III etap finałowy – odbędzie się w siedzibie organizatora – Zespół Szkół i Placówek Publicznych n 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Ogrody 20.
 1. Terminy poszczególnych etapów:

Zgłoszenia przystąpienia do konkursu do 28 lutego 2022

 • I etap klasowy – wersja papierowa – 7 marca 2022 rozpoczęcie w każdej szkole o godz.10.00. Do konkursu przystępują chętni uczniowie
  z każdego oddziału.
 • II etap szkolny – odbędzie się online 30 marca 2022 o godz. 10.00. Do konkursu przystępują uczniowie z najlepszymi wynikami z etapu I.
 • III etap finałowy powiatowy odbędzie się dnia 26 kwietnia 2022
  o godz.10.00 w Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 1. Każdy uczeń, który weźmie udział w etapie finałowym otrzyma dyplom.
 2. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 3. Nauczyciele – koordynatorzy, którzy przygotowali uczniów otrzymają dyplomy z podziękowaniem.

Załącznik 1

Formularz zgłoszeniowy

 1. Nazwa Szkoły zgłaszającą się do konkursu „Pierwiastkowy zawrót głowy”:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 1. Imię i nazwisko nauczyciela – koordynatora konkursu:

……………………………………………………………………………………

 1. Imię i nazwisko ucznia zgłoszonego do konkursu – mail ucznia (w celu udostepnienia linku do wykonania testu)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Załącznik 2

(imię i nazwisko dziecka)

(nazwa szkoły)

ZGŁOSZENIE UCZNIA/UCZENNICY NA KONKURS

Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojej córki / mojego syna w konkursie …………………………………………………………………………. dla uczniów szkół podstawowych organizowanym przez Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, w roku szkolnym 2021/2022. Zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu i akceptuje jego zapisy.

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, że c wyrażam zgodę / c nie wyrażam zgody * na publikowanie danych osobowych oraz wyników mojego dziecka moją (imię i nazwisko, klasa, szkoła) na stronie internetowej organizatora konkursu.

data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

Oświadczam, że c wyrażam zgodę / c nie wyrażam zgody * na publikację wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego w trakcie konkursu na stronie internetowej organizatora konkursu.

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez organizatora konkursu.

data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

* zaznaczyć właściwe

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest organizator konkursu – Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim, os. Ogrody 20, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, nr tel.: 41 247 20 42 36 49, e-mail: zsipp3@ostrowiec.edu.pl. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@arx.net.pl.
 2. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu – wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Wizerunek dziecka będzie przetwarzany na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO. Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres e-mail lub adres korespondencyjny organizatora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
 3. Dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z właściwością, na podstawie przepisów obowiązującego prawa
 4. Dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 5. Przysługują Pani/Panu prawa: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych uczestnika jest niezbędne, bez ich podania nie będzie możliwy udział w konkursie. Podanie danych dotyczących publikacji danych osobowych czy publikacji wizerunku na podstawie zgody jest dobrowolne.
 7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

Get 30% off your first purchase

X
Przewiń do góry Skip to content Click to listen highlighted text!