Click to listen highlighted text!
Jak nie czytam jak czytam, baner akcji

JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM

Pomysł na akcję powstał po lekturze wskaźników czytelnictwa. Młodzi ludzie czytają znacznie więcej niż dorośli (nie czyta 62% Polaków powyżej 15. roku życia), a jednocześnie są przez dorosłych pouczani. Pora odwrócić role: niech to uczniowie pokażą dorosłym, jak się czyta.

CELE AKCJI:

 • zwrócenie uwagi na diagnozowany przez coroczne badania Biblioteki Narodowej systematyczny spadek czytelnictwa wśród dorosłych Polaków (powyżej 15. roku życia), i wykorzystanie masowej akcji do pokazania większej aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży,
 • promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, wspieranie dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo,
 • podkreślenie konieczności tworzenia przez środowiska szkolne, władze lokalne i struktury państwa warunków do skutecznej edukacji czytelniczej w szkołach i ułatwiania dzieciom oraz młodzieży dostępu do atrakcyjnej dla nich literatury,
 • integracja lokalnych środowisk zainteresowanych działaniami na rzecz rozwoju czytelnictwa,
 • upowszechnienie opinii, że szansą na poprawę wskaźników czytelnictwa jest edukacja czytelnicza młodego pokolenia; wywołanie rywalizacji poprzez przeciwstawienie czytającej młodzieży i nieczytających „dorosłych”,
 • promocja bibliotek oraz podkreślanie ich znaczenia dla edukacji czytelniczej.
 • pobicie ustanowionego 1 czerwca 2017 r. rekordu Polski w jednoczesnym czytaniu, wynoszącego 459 409 osób.

ORGANIZATOR:

 • redakcja miesięcznika Biblioteka w Szkole
 • ponad 2000 bibliotek.

REALIZATORZY:

 • wychowawcy klas I – VIII

ADRESACI:

 • uczniowie klas I – VIII

TERMIN AKCJI:

7 czerwca, godz. 10.00.

Skip to content Click to listen highlighted text!