Treść artykułu

JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM

Pomysł na akcję powstał po lekturze wskaźników czytelnictwa. Młodzi ludzie czytają znacznie więcej niż dorośli (nie czyta 62% Polaków powyżej 15. roku życia), a jednocześnie są przez dorosłych pouczani. Pora odwrócić role: niech to uczniowie pokażą dorosłym, jak się czyta.

CELE AKCJI:

 • zwrócenie uwagi na diagnozowany przez coroczne badania Biblioteki Narodowej systematyczny spadek czytelnictwa wśród dorosłych Polaków (powyżej 15. roku życia), i wykorzystanie masowej akcji do pokazania większej aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży,
 • promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, wspieranie dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo,
 • podkreślenie konieczności tworzenia przez środowiska szkolne, władze lokalne i struktury państwa warunków do skutecznej edukacji czytelniczej w szkołach i ułatwiania dzieciom oraz młodzieży dostępu do atrakcyjnej dla nich literatury,
 • integracja lokalnych środowisk zainteresowanych działaniami na rzecz rozwoju czytelnictwa,
 • upowszechnienie opinii, że szansą na poprawę wskaźników czytelnictwa jest edukacja czytelnicza młodego pokolenia; wywołanie rywalizacji poprzez przeciwstawienie czytającej młodzieży i nieczytających „dorosłych”,
 • promocja bibliotek oraz podkreślanie ich znaczenia dla edukacji czytelniczej.
 • pobicie ustanowionego 1 czerwca 2017 r. rekordu Polski w jednoczesnym czytaniu, wynoszącego 459 409 osób.

ORGANIZATOR:

 • redakcja miesięcznika Biblioteka w Szkole
 • ponad 2000 bibliotek.

KOORDYNATOR:

 • p. Marta Dobrowolska – Wesołowska, dyrektor szkoły

REALIZATORZY:

 • wychowawcy klas I – VIII

ADRESACI:

 • uczniowie klas I – VIII

TERMIN AKCJI:

7 czerwca, godz. 10.00.

Rok szkolny 2018 / 2019

07 czerwca o godzinie 10.00 staraliśmy się pobić rekord w czytaniu w ramach ogólnopolskiej akcji “Jak nie czytam, jak czytam”. Uczniowie klas I-VIII zapełnili wszystkie zacienione miejsca na boisku szkolnym, było kocykowo-książkowo 🙂 Każdy uczeń przyniósł swoją ulubioną książkę i przez 3 minuty wszyscy czytaliśmy na głos 😉 Następnie fragment książki przeczytał gość honorowy dzisiejszej akcji, pan Kamil Stelmasik, Radny Rady Miasta oraz pani dyrektor Marta Dobrowolska – Wesołowska. Rozmawialiśmy również o książkach i o “Książkodzielni” – inicjatywnie bookcrossingowej zapoczątkowanej przez Pana Kamila Stelmasika na os. Pułanki. Otrzymaliśmy w prezencie logo Książkodzielni i będziemy dumni mogąc powiesić go w nowym kąciku bookcrossingowym w naszej szkole. Dziękujemy!