Treść artykułu

KALENDARZ

ROK SZKOLNY 2020 / 2021

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – 01.09.2020 r.
 • Ślubowanie klas I – 01.09.2020 r. 
 • Spotkanie z rodzicami uczniów klas I – VIII 09.09.2020 r. kl. I – IV, 10.09.2020 r. kl. V – VIII
 • Święto Edukacji Narodowej – 14.10.2020 r. (środa), akademia on-line – 14.10.2020 r.
 • Spotkanie z rodzicami uczniów klas I – VIII 21.10.2020 r. kl. I- IV, 22.10.2020 r. kl. V- VIII
 • Święto Niepodległości – 11.11.2020 r. (środa), akademia on-line – 10.11.2020 r.
 • Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i naganną oceną zachowania do 13.12.2020 r.
 • Wigilie klasowe – 22.12.2020 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23.12.2020 r. – 31.12.2020 r.
 • Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach do 08.01.2021 r.
 • Wywiadówka klas I – VIII 20.01.2020 r. kl. I – III, 21.01.2020 r. kl. IV – VIII
 • Ferie zimowe – 15.02.2021 r. – 28.02.2021 r.
 • Rekolekcje – marzec 2021 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna od 01.04.2021 r. do 06.04.2021 r.
 • Spotkanie z rodzicami uczniów klas I –VIII, 14.04.2021 r. kl. I – IV, 15.04.2021 r. kl. V – VIII
 • Egzaminy ósmoklasisty – 25, 26, 27 maja 2020 r. 
 • Informacja o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi i naganną oceną zachowania do 14.05.2021 r. 
 • Spotkanie z rodzicami uczniów klas I – IV – 01.06.2021 r.
 • Spotkanie z rodzicami uczniów klas V – VIII (poinformowanie o proponowanych ocenach) – 02.06.2021 r.
 • Boże Ciało (dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych) – 03.06.2021 r.
 • Uroczyste przekazanie klas III klasom IV, zakończenie klas VIII – 24.06.2021 r.
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas I – VII – 25.06.2021 r.
 • Ferie letnie – 26.06.2021 r. – 31.08.2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 • 02.11.2020 r. 
 • 04 i 05.01.2020 r. 
 • 25,26,27.05.2020 r. 
 • 04.06.2021 r. 
 • 24.06.2020 r.