Treść artykułu

KALENDARZ

ROK SZKOLNY 2020 / 2021

  • 1 września 2020 r.- Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  • 23 – 31 grudnia 2020 r. – Zimowa przerwa świąteczna
  • 15 – 28 lutego 2021 r.- Ferie zimowe 
  • 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.- Wiosenna przerwa świąteczna
  • ……………… – Egzamin ósmoklasisty
  • 25 czerwca 2021 r. – Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach
  • 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. – Ferie letnie