Click to listen highlighted text!

MAM KOTA NA PUNKCIE MLEKA

Plakat akcji "Mam kota na punkcie mleka"

“Mam kota na punkcie mleka” to program promocyjno – edukacyjny przygotowany dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Jego organizatorem są Polska Izba Mleka oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

CEL GŁÓWNY PROGRAMU:

 • poszerzenie wiedzy na temat mleka i produktów mleczarskich, ich wartości i właściwości odżywczych, które są potrzebne na każdym etapie życia.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • wzmocnienie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mlecznych,
 • kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat,
 • zwiększenie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania się.

KOORDYNATOR:

 • p. Joanna Zagozdon

REALIZATORZY:

 • wychowawczynie klas I – III

OKRES TRWANIA PROGRAMU:

 • od roku szkolnego 2018

ZASADY PROGRAMU:

 1. Nauczyciele klas I – III realizują program poprzez przeprowadzenie zajęć na temat mleka i produktów mleczarskich, ich wartości i właściwości odżywczych na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych.
 2. Po przeprowadzeniu zajęć, nauczyciele przekazują uczniom książeczki z grami i zabawami, które pomogą utrwalić zdobytą na zajęciach wiedzę.
 3. Uczniowie, wykonują zadania w domu, pod kierunkiem rodziców.
 4. Po rozwiązaniu wszystkich zadań, uczniowie przynoszą książeczki do klasy i wspólnie z nauczycielem omawiają ich treść.
 5. Na zebraniach z rodzicami, nauczyciel poinformuje o realizacji programu.

Dlaczego właśnie mleko?

Plakat akcji "Mam kota na punkcie mleka"
Plakat akcji "Mam kota na punkcie mleka"
Plakat akcji "Mam kota na punkcie mleka"

Get 30% off your first purchase

X
Przewiń do góry Skip to content Click to listen highlighted text!