Click to listen highlighted text!
Plakat akcji "Mam kota na punkcie mleka"

MAM KOTA NA PUNKCIE MLEKA

“Mam kota na punkcie mleka” to program promocyjno – edukacyjny przygotowany dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. Jego organizatorem są Polska Izba Mleka oraz Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

CEL GŁÓWNY PROGRAMU:

 • poszerzenie wiedzy na temat mleka i produktów mleczarskich, ich wartości i właściwości odżywczych, które są potrzebne na każdym etapie życia.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • wzmocnienie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mlecznych,
 • kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat,
 • zwiększenie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania się.

KOORDYNATOR:

 • p. Joanna Zagozdon

REALIZATORZY:

 • wychowawczynie klas I – III

OKRES TRWANIA PROGRAMU:

 • od roku szkolnego 2018

ZASADY PROGRAMU:

 1. Nauczyciele klas I – III realizują program poprzez przeprowadzenie zajęć na temat mleka i produktów mleczarskich, ich wartości i właściwości odżywczych na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych.
 2. Po przeprowadzeniu zajęć, nauczyciele przekazują uczniom książeczki z grami i zabawami, które pomogą utrwalić zdobytą na zajęciach wiedzę.
 3. Uczniowie, wykonują zadania w domu, pod kierunkiem rodziców.
 4. Po rozwiązaniu wszystkich zadań, uczniowie przynoszą książeczki do klasy i wspólnie z nauczycielem omawiają ich treść.
 5. Na zebraniach z rodzicami, nauczyciel poinformuje o realizacji programu.

Dlaczego właśnie mleko?

Plakat akcji "Mam kota na punkcie mleka"
Plakat akcji "Mam kota na punkcie mleka"
Plakat akcji "Mam kota na punkcie mleka"
Skip to content Click to listen highlighted text!