Click to listen highlighted text!
Basen

Nauka pływania dla uczniów klas II i III

Szanowni rodzice i opiekunowie uczniów klas II i III

Od 7 września rozpoczynają się zajęcia nauki pływania dla uczniów klas II i III. Jak wiadomo aktualna sytuacja epidemiologiczna utrudnia realizację wielu zadań, jednak mamy nadzieję, że lekcje na basenie będą odbywać się bez przeszkód. W tym celu opracowaliśmy kilkanaście zasad, które być może nieco utrudnią naukę pływania, ale ich celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa dzieci.

Nasze wytyczne obowiązują na dzień dzisiejszy, tj. na 1 września i mogą ulegać korektom zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Proszę śledzić te zmiany i na bieżąco reagować na nie.

Informacja na temat organizacji zajęć nauki pływania dla klas II i III

  • Na zajęcia nauki pływania mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy osoby, z którymi zamieszkują, nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Taka sama zasada obowiązuje nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami.
  • Do autokaru nie będą wpuszczane inne osoby, niż uczniowie i nauczyciele. Należy pamiętać o konieczności używania maseczek/przyłbic w czasie dojazdów na Pływalnię „Rawszczyzna” i z powrotem do szkoły.
  • W budynku Pływalni każda z klas może mieć zapewnioną opiekę/pomoc przed i po zajęciach nauki pływania jedynie przez dwie inne osoby poza nauczycielem (np. rodzice). Zobowiązani są one stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub bieżąca dezynfekcja rąk zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Za dobór dodatkowych osób i współpracę z nimi odpowiada nauczyciel/opiekun klasy. Osoby te nie mogą przebywać podczas zajęć nauki pływania w budynku Pływalni – są zobowiązane do jego opuszczenia.
  • Uczniowie będą mieli zapewnione wyodrębnione wejścia na Pływalnię i oddzielne przebieralnie, by maksymalnie uniknąć kontaktu z innymi użytkownikami Pływalni w momencie wejścia i wyjścia z obiektu.
  • Sprzęt wykorzystywany do nauki pływania będzie dezynfekowany.
  • MOSiR zapewni środki do dezynfekcji przy wejściu do budynku Pływalni. 
  • Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zaopatrzenia uczniów w środki ochronne (maseczki, rękawice, przyłbice itp.) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami podczas przewozu na Pływalnię i podczas pobytu w budynku Pływalni.
  • W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów (kaszel, kichanie, gorączka) zostanie on odizolowany od grupy, a rodzice zostaną powiadomieni o sytuacji i zobowiązani do odebrania dziecka własnym transportem.

Korzystanie z basenów jest bezpieczne.

Należy podkreślić, że „nie wykazano dotychczas przypadków zakażenia SARS-CoV-2 poprzez wodę przeznaczoną do spożycia ani wodę do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości, w tym wodę w basenach kąpielowych, poddawaną uzdatnianiu i dezynfekcji. (…) COVID-19 nie jest chorobą wodozależną. Również chlor (podchloryn sodu) (…) stosowane powszechnie w uzdatnianiu i dezynfekcji wody w publicznych basenach kąpielowych skutecznie eliminują cząstki tego mikroorganizmu”.

Zachęcamy do udziału w zajęciach nauki pływania!

Przewiń do góry Skip to content Click to listen highlighted text!