Click to listen highlighted text!
Dzień Praw Dziecka - grafika

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka 2020 – konkurs plastyczny

20 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Data ta upamiętnia podpisanie jednego z najważniejszych dokumentów gwarantujących prawa dzieci – Konwencję o prawach dziecka. Konwencja przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1989 r., Polska ratyfikowała ją w 1991 r.

W związku z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka Rzecznik – Mikołaj Pawlak – ogłosił konkurs na najciekawsze prace plastyczne o tematyce związanej z prawami dziecka.

ZOBACZ:
Rzecznik ogłasza konkurs na najciekawsze prace plastyczne o prawach dziecka

W odpowiedzi na podjętą inicjatywę nasza szkoła pragnie włączyć się i zorganizować szkolny etap tego konkursu.

Regulamin szkolnego etapu Ogólnopolskiego Konkursu na najciekawsze prace plastyczne z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka 2020

Organizator:

 • Zespół Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

TERMIN:

 • Prace plastyczne, powinny być dostarczone do szkoły do dnia 30 listopada 2020 r.

KATEGORIE:

 • Uczniowie kl. I-IV
 • Uczniowie kl. V-VIII
Rysunek przedstawiający uśmiechnięte dziecko.

KRYTERIA OCENY:

 • atrakcyjność graficzna pracy plastycznej – maksymalnie 15 pkt,
 • powiązanie koncepcji plastycznej pracy z prawami dziecka, w szczególności z Konwencją ONZ o prawach dziecka – maksymalnie pkt 15,
 • oryginalna, nowatorska koncepcja/format pracy – maksymalnie punktów 10,
 • walory edukacyjne pracy dla uczniów z tej samej kategorii wiekowej – maksymalnie punktów 10.

ZASADY UDZIAŁU:

 • Praca powinna być wykonana samodzielnie przez Uczestnika konkursu na kartce technicznej; kl. I-IV format A4, kl. V-VIII format A3.
 • Każda praca powinna być podpisana ołówkiem z tyłu według wzoru: imię i nazwisko, klasa, nr telefonu kontaktowego.
 • Prace konkursowe zostaną ocenione i wyeksponowane na holu głównym szkoły, stronie szkoły i facebooku.
 • Trzy najlepsze prace z każdej kategorii zostaną sfotografowane i wysłane na ogólnopolski konkurs.
 • Inspiracji do wykonania pracy można szukać na stronie ZSiPP nr 3 w zakładce Rzecznik Praw Ucznia.
Przewiń do góry Skip to content Click to listen highlighted text!