Click to listen highlighted text!
Uczniowie siedzą w nowoczesnej pracowni języka angielskiego.

Pięć filarów ostrowieckiej „Piątki”

Edukacja, sukces, bezpieczeństwo, dialog i zmiana – to hasła przyświecające od lat Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim, szkole, która opiera się na mocnych filarach zakorzenionych w jej tradycji i stale rozwijanych, aby dorównać postępowi technologicznemu i metodycznemu.

Dyrekcja i kadra pedagogiczna PSP nr 5 zdaje sobie sprawę, że najważniejszym aspektem życia szkoły jest proces edukacji, w skład którego wchodzi szeroko pojęte kształtowanie młodego człowieka we wszystkich sferach życia. Dlatego tak ważny jest dobór metod i form pracy, który zapewnić może bardzo dobrze przygotowana kadra pedagogiczna, która za cel stawia sobie wprowadzenie innowacji pedagogicznych wspierających realizowanie podstawy programowej.

Nauczyciel nie jest jedynie osobą, której zadaniem jest przekazywanie wiedzy i umiejętności związanych z określonym programem nauczania. Poprzez swoje zachowanie i manifestowane postawy kształtuje osobowość młodego człowieka. Aby wypełniać swoją funkcję w sposób właściwy i efektywny, musi być kreatywny, przyjmować coraz to nowe wyzwania. Tacy są właśnie nauczyciele w PSP nr 5. Eksperymentują, tworzą nowe koncepcje, twórcze dyskusje, innowacje. Kształtują one umiejętności praktyczne, wzmacniają i zmieniają uczniów. Stają się oni samodzielni, zmotywowani, zaangażowani, aktywni, ciekawi wiedzy.

Taką kadrę PSP nr 5 zapewnia przyszłym klasom pierwszym w roku szkolnym 2021/2022. Uczniowie otrzymają możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań w ramach różnych „klas profilowanych”:

  • matematycznej,
  • ekologicznej z elementami promocji zdrowia,
  • dziennikarskiej,
  • artystycznej,

poszerzonych o innowacje z zakresu biologii, chemii, fizyki, wychowania fizycznego.

Tego typu działania są możliwe dzięki bogatemu wyposażeniu w zakresie pomocy dydaktycznych oraz sprzętu IT. We wszystkich salach w pawilonie edukacji wczesnoszkolnej znajdują się tablice lub monitory interaktywne. Uczniowie korzystają z pracowni informatycznej i robotów do programowania, podłogi interaktywnej, a także gabinetu Terapii Integracji Sensorycznej.

Dzięki wsparciu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 5 „Razem dla Piątki” klasy pierwsze mogą mieć wydłużony pobyt w szkole. Do godziny 15.30 prowadzone są różnorodne zajęcia, m. in.

  • codzienna nauka języka angielskiego, w tym dwie godziny konwersacji z native speaker’em,
  • zajęcia samoobrony,
  • taniec ze Szkołą Tańca „TWIST”,
  • szachy z Klubem Szachowym „Hetman”,
  • ćwiczenia umiejętności grafomotorycznych,
  • rozwijanie ciekawości poznawania świata dzięki zajęciom z biologii, fizyki, chemii.

Szkoła to nie budynek, szkoła to ludzie którzy ją tworzą – uczniowie, nauczyciele, administracja i obsługa oraz rodzice i dziadkowie. Wszyscy mają wpływ na edukację młodego pokolenia, które nie może zapominać o przeszłości i tradycji, ale musi iść z duchem czasu. Takie właśnie zadanie postawiła przed sobą kadra dydaktyczna Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim – edukować pokolenia mądrych młodych ostrowczan. A o ich sukcesach odniesionych w murach PSP nr 5 przeczytać będzie można w kolejnej części „Pięciu filarów ostrowieckiej „Piątki”. Zapraszamy.

Przewiń do góry Skip to content Click to listen highlighted text!