Click to listen highlighted text!
Baner - Program z Pandą.

PROGRAM Z PANDĄ

“Program z Pandą” – wyzwanie ekologiczne na miarę naszych czasów.

W bieżącym roku szkolnym, dzieci ze świetlicy biorą udział w 2 edycji projektu “Program z Pandą”. To edukacyjna przygoda przygotowana przez Fundację WWF Polska.

CEL EDUKACYJNE PROGRAMU:

  1. Osiągnięcia w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego:
  • uczeń rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, a także gatunki objęte ochroną,
  • uczeń ma świadomość tego, jak mocno człowiek związany jest ze światem przyrody,
  • uczeń wzmacnia swoją wrażliwość w odniesieniu do otaczającego go świata
    przyrody.

2. Osiągnięcia w zakresie percepcji wizualnej, obserwacji i doświadczeń:

  • uczeń wyróżnia w obrazach, ilustracjach, impresjach plastycznych, plakatach, na fotografiach: cechy charakterystyczne zwierząt, różnice w budowie, kształcie, ubarwieniu i sposobach poruszania się.

3. Osiągnięcia w zakresie działalności ekspresji twórczej:

  • uczeń wykorzystuje różne techniki do tworzenia prac w ramach projektu: rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), maluje farbami
  • tworzy prace przestrzenne 
Baner - Program z Pandą.

KOORDYNATOR:

  • pani Renata Baran

ZASADY PROGRAMU:

Grupa świetlicowa uczniów z klas I-III o wdzięcznej nazwie “Ekoludki 5” z entuzjazmem i wielkim zaangażowaniem realizuje zadania programu. Podążając wybraną ścieżką edukacyjną, uczniowie odkrywają świat różnorodności biologicznej, ochrony gatunków oraz roli człowieka w przyrodzie. Uczestnicy, pod kierunkiem nauczyciela, korzystają z materiałów przygotowanych przez organizatora projektu: zdjęcia, opisy gatunków zwierząt, gotowe szablony do wykonania prac plastycznych.

Zajęcia mają ogromny wymiar edukacyjny, dostarczają uczniom wiedzę i radość, czego dowodem są piękne prace plastyczne.

FOTORELACJA

Skip to content Click to listen highlighted text!