Click to listen highlighted text!
Uczennice prytulają panią dyrektor.

PSP nr 5 – szkoła dialogu i szkoła na miarę dziecka

Komunikacja i dobre relacje między nauczycielami, uczniami i rodzicami mają kluczowe znaczenie w budowaniu nowoczesnej wspólnoty szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5. „Jesteśmy zespołem uczącym się, stawiającym na współpracę zespołową, rozwijającym umiejętności społeczne i pracę opartą na mocnych stronach ucznia, przy ścisłej współpracy z rodzicami i otoczeniem szkoły. Jesteśmy częścią środowiska lokalnego, chcemy być z nim w ciągłej interakcji oraz odpowiadać na jego potrzeby”, podkreśla dyrektor szkoły – Marta Dobrowolska – Wesołowska.010203040508

Nauczyciele PSP nr 5 są świadomi tego, że we współczesnej szkole, szkole XXI wieku, zmienia się rola nauczyciela, który z osoby przekazującej wiedzę staje się bardziej mentorem czy coachem, wspierającym rozwój ucznia i stwarzającym mu przyjazne środowisko dla rozwoju, z włączaniem osób dla ucznia znaczących.

Zmienia się również język komunikacji, gdyż nauczyciel przestaje być jedynym autorytetem, który ma dostęp do wiedzy, staje się tym, który pomaga tę wiedzę oceniać i selekcjonować, co zazwyczaj wymaga szerokiej dyskusji nie tylko z uczniami, ale również z ich rodzicami, by przekonać ich do nowego podejścia do uczenia się i zjednywać jako partnerów zaangażowanych w proces edukacji dzieci.

Dlatego ostrowiecka „Piątka” odcina się od modelu szkoły pełnej rygoryzmu, autokratyzmu i formalizmu i systematycznie wzmacnia budowanie szkoły dialogu i szkoły na miarę dziecka. Jest to ważne i wymaga zupełnie nowego opisania zasad budowania relacji w szkole. „Obecnie zarówno uczniowie, jak i rodzice świetnie znają swoje prawa i obowiązki. Jeśli nie nawiążemy z nimi dialogu, stale będzie dochodzić do konfliktów, agresji między nauczycielami i uczniami oraz nauczycielami i rodzicami, którzy od dawna nie godzą się na relacje oparte na strachu, kontroli i powierzchownym ocenianiu ich kompetencji. To właśnie nauczyciele jako profesjonaliści muszą doskonalić swoje umiejętności interpersonalne, by wypracować język współpracy w kontaktach nie tylko z uczniami, ale również z ich rodzicami. Wychowanie bowiem jest najbardziej skuteczne wtedy, gdy jest spójne – to znaczy, że wszystkie zainteresowane wychowaniem dziecka strony angażują się w ten proces i działają w podobny sposób”, wyjaśnia pedagog PSP nr 5, pani Iwona Zarzycka.

Nic tak nie mobilizuje do działania jak poczucie posiadania wpływu na otaczającą rzeczywistość. W szkole jako instytucji społecznej każda ze stron ma prawo głosu i możliwość wpływu na decyzje. Takie podejście znacząco zwiększa prawdopodobieństwo angażowania się rodziców we współpracę ze szkołą i tworzenia jednolitego, spójnego frontu wychowawczego. „I taką szkołę tworzy społeczność PSP 5 – dyrekcja – nauczyciele – uczniowie i rodzice, szkołę w której preferujemy postawę dialogu, która jest drogowskazem kierującym na zmiany, jest lustrem właściwych zachowań, pozwala odkryć własne ograniczenia, otwiera drogę do doświadczenia siebie w relacji z drugim człowiekiem, ułatwia proces wychowania i samowychowania”, podkreśla dyrektor szkoły.

W „Piątce” nie brakuje szkolnych specjalistów, którzy pomagają w budowaniu dialogu – są nimi: pedagog i psycholog, którzy uważają, że ich gabinety to miejsca „wyjątkowe”. Obie panie zawsze chętnie służą pomocą i starają się znaleźć rozwiązanie w każdej trudnej i kryzysowej sytuacji. „Pamiętajcie, że pedagog i psycholog to osoby, które współpracują z dyrekcją, nauczycielami i rodzicami na rzecz i w interesie uczniów. Wspierają wszystkich, prowadzą mediacje i pomagają przyjrzeć się trudnościom, ale i możliwościom. Warto więc skorzystać z ich pomocy gdy mamy jakiś problem, ponieważ w naszej „Piątce” dziecko jest najważniejsze” podkreśla szkolny psycholog, pani Katarzyna Foryś.

Najwyższą wartością w procesie wychowania jest dziecko – osoba, a celem – pełnia jego osobowego rozwoju. „W naszej szkole pierwszą zasadą wychowawczą jest osobowe i podmiotowe traktowanie ucznia. Prowadzimy wspólny dialog: dyrekcja – nauczyciele – uczniowie – rodzice, a dzięki temu szkoła staje się miejscem prawdziwego spotkania, podczas którego osoby mówią o swoich potrzebach i oczekiwaniach, a zarazem uczą się słuchać tego, co jest ważne dla innych”, zaznacza dyrektor Marta Dobrowolska – Wesołowska.

„W trosce o nasze dzieci jesteśmy zobowiązani myśleć i odpowiedzialnie działać na rzecz szeroko pojętego uspołecznienia naszej szkoły, w której wszechobecną presję zastępujemy dialogiem i partnerską współpracą. Kluczową postacią jest dyrektor szkoły, występujący jako świadomy lider zmian, inspirujący do dialogu, stwarzający przestrzeń, gdzie dialog może się rozwijać, oraz wyraźnie dający wszystkim podmiotom uczestniczącym w dialogu poczucie sprawczości, czyli możliwość działania”, podsumowują Iwona Zarzycka i Katarzyna Foryś.

Przewiń do góry Skip to content Click to listen highlighted text!