Treść artykułu

RADA RODZICÓW

Głównym celem współpracy szkoły z rodzicami jest tworzenie spójnych, bezpiecznych oraz przyjaznych warunków do edukacji i wychowania dziecka.

PREZYDIUM

  • Przewodnicząca –
  • Zastępca –
  • Skarbnik –
  • Protokolant –

KONTAKT

REGULAMIN