Click to listen highlighted text!

“Razem dla Piątki” zaprasza na półkolonie!

Program półkolonii letnich w Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3

CZAS TRWANIA: 12.07. – 16.07.2021 r.

ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA PIĄTKI”
KRS – 0000845517, NIP – 6612379956, REGON 386297742

ODPOWIEDZIALNA: p. wicedyrektor Anna Barańska

UCZESTNICY: uczniowie klas I – IV – ZSiPP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

CZAS ZAJĘĆ: 7.30 – 15.30

CELE:

 • zorganizowanie wypoczynku dzieci podczas wakacji letnich,
 • zagospodarowanie czasu wolnego uczniów i nabywanie przez nich umiejętności jego właściwego organizowania,
 • atrakcyjne spędzanie wolnego czasu,
 • ukazywanie wartości ruchu dla zdrowia fizycznego i psychicznego,
 • nabywanie właściwych postaw i nawyków, związanych z dbaniem o zdrowie własne i innych,
 • kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych osób,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólną zabawę i sport,
 • integrowanie uczniów,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień: artystycznych, sportowych, naukowych, językowych i społecznych,
 • nabywanie umiejętności przydatnych w grupie: porozumiewania się, radzenia sobie z trudnościami i współdziałania,
 • kulturalne spożywanie posiłków i uświadamianie roli posiłków dla prawidłowego rozwoju,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości i zadowolenia.

PROGRAM ZAJĘĆ
1. ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

 • gry edukacyjne, planszowe i ruchowe,
 • zabawy integrujące uczniów,
 • zajęcia projektowo – plastyczne,
 • kalambury,
 • śniadanie.

2. ZAJĘCIA KREATYWNE

 • zadania i gry z wykorzystaniem bazy pracowni szkolnych i tablic oraz monitorów multimedialnych, dywanu interaktywnego – dostosowane do wieku uczniów i ich umiejętności,
 • tworzenie prac przestrzennych, grafik i tekstów.

3. ZAJĘCIA SPORTOWE

 • gry zespołowe w sali gimnastycznej i na świeżym powietrzu,
 • zabawy ruchowe z elementami rywalizacji – naturalne tory przeszkód,
 • zabawy zespołowe z przyborami sportowymi i nietypowymi,
 • konkursy sportowe.

4. ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
W czasie półkolonii letniej:

 • wycieczka do Krakowa – zwiedzanie z przewodnikiem miejscowym, spacer Drogą Królewską, pomnik Smoka Wawelskiego, Wzgórze Wawelskie – dziedziniec zamkowy, Katedra na Wawelu, Wieża Zygmuntowa, Rynek Główny, Sukiennice, Bazylika Mariacka,
 • wycieczka OW Gutwin, plażowanie, spacer po lesie, spotkanie z leśnikiem, ognisko,
 • zabawy na boisku szkolnym,
 • zabawy w ogrodzie sensorycznym.

5. ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE i ZABAWY ZE SŁOWEM

 • małe formy teatralne,
 • bajki i przedstawienia dla dzieci
 • plastyczne: malowanie, rysowanie,
 • muzyczne.

6. ZAJĘCIA KREATYWNE – MAŁY NAUKOWIEC (realizowane poprzez: eksperymentowanie, doświadczanie, przeżywanie)

 • chemiczne,
 • biologiczne,
 • fizyka.

7. ZABAWY Z JĘZYKIM ANGIELSKIM

 • poszerzanie słownictwa,
 • nauka piosenek i zabawa,
 • nauka rymowanek.

ZAPISY U WYCHOWAWCÓW KLAS
CENA ZA TURNUS – 260,00 zł; cena obejmuje: całodzienną opiekę oraz zajęcia tematyczne i językowe, materiały do zajęć kreatywnych, naukowych i plastycznych, wycieczka do Krakowa z przewodnikiem, przejazd, wejście do Katedry na Wawelu, Smoczej Jamy, przejazd wynajętym autokarem do Ośrodka Wypoczynkowego Gutwin, herbata do drugiego śniadania oraz woda mineralna – wpłata na konto Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim – ,,Razem dla Piątki” w terminie do 25.06. 2021 r.

Uwaga! Obiad – drugie danie 8,00 zł. (8,00 zł x 3 dni = 24,00 zł)
wersja z obiadem 260,00 zł + 24, 00 zł = 284,00 zł

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika – półkolonie turnus I

Nr konta – 21 1240 1385 1111 0010 9967 8884

Dowód wpłaty prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać za pomocą e-mail, na adres: annabar68@interia.pl 

SKRÓCONY REGULAMIN PÓŁKOLONII:
1. Uczestnikami półkolonii są uczniowie klas I – IV ZSiPP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2. Zajęcia odbywają się wg opracowanego programu i planu w budynku szkoły na os. Ogrody 20 (świetlica, sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, sale lekcyjne, boisko szkolne).
3. Grupą opiekuje się kierownik, wychowawca – nauczyciele szkoły.
4. W salach gimnastycznych, komputerowych, lekcyjnych obowiązują regulaminy tych pracowni.
5. Uczestnicy przestrzegają czasu schodzenia się. Obowiązuje zmiana obuwia i odpowiedni ubiór.
6. Przechodzenie do pomieszczeń na zajęcia, posiłki, wyjścia, odbywa się całą grupą, w sposób zorganizowany i pod opieką wychowawcy.

Przewiń do góry Skip to content Click to listen highlighted text!