Treść artykułu

STOWARZYSZENIE “RAZEM DLA PIĄTKI”

CEL DZIAŁANIA:

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych oraz kultury fizycznej i sportu, promocji zdrowia, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

ZARZĄD:

  • Prezes zarządu – p. Ewelina Zagórna
  • Wiceprezes zarządu – p. Marta Ćwik, p. Aneta Surowiecka
  • Członkowie zarządu – p. Marta Dobrowolska-Wesołowska, p. Anna Barańska, p. Katarzyna Tomala
  • Komisja rewizyjna – p. Ewelina Baran Żelaszczyk, p. Paweł Łagoda, p. Wioletta Walerowicz
  • Organ sprawujący nadzór – Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego