Click to listen highlighted text!

STOWARZYSZENIE “RAZEM DLA PIĄTKI”

Grafika przedstawia 7 osób.

CEL DZIAŁANIA:

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno – kulturalnych oraz kultury fizycznej i sportu, promocji zdrowia, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

ZARZĄD:

  • Prezes zarządu – pani Ewelina Zagórna
  • Wiceprezes zarządu – pani Marta Ćwik i pani Aneta Surowiecka
  • Członkowie zarządu – pani Marta Dobrowolska-Wesołowska, pani Anna Barańska, pani Katarzyna Tomala
  • Komisja rewizyjna – pani Ewelina Baran-Żelaszczyk, pan Paweł Łagoda i pani Wioletta Walerowicz
  • Organ sprawujący nadzór – Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Logo Stowarzyszenia Razem dla Piątki
Kliknij, aby przejść na profil stowarzyszenia na focebook
stowarzyszenie_dane

Półkolonie zimowe – styczeń 2022 r.

Karta kwalifikacyjna uczestnika półkolonii zimowej (PDF, 462 KB)

Deklaracja udziału dziecka (PDF, 263 KB)

Program półkolonii zimowych
w Zespole Szkół i Placówek Publicznych nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

CZAS TRWANIA: I turnus: 17.01. – 21.01.2022 r.
II turnus: 24.01. – 28.01.2022 r.

ORGANIZATOR: STOWARZYSZENIE „RAZEM DLA PIĄTKI”
KRS – 0000845517, NIP – 6612379956, REGON 386297742

UCZESTNICY: uczniowie klas I – VI – ZSiPP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

CZAS ZAJĘĆ: 7.30 – 15.30

Logo półkolonii zimowych. Koło szałasu przypominającym książkę trójka dzieci bawi się na śniegu.

CELE:
– zorganizowanie odpoczynku dzieci podczas ferii zimowych,
– zagospodarowanie czasu wolnego uczniów i nabywanie przez nich umiejętności jego właściwego organizowania,
– atrakcyjne spędzanie wolnego czasu,
– ukazywanie wartości ruchu dla zdrowia fizycznego i psychicznego,
– nabywanie właściwych postaw i nawyków, związanych z dbaniem o zdrowie własne i innych,
– kształtowanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych osób,
– rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie poprzez wspólną zabawę i sport,
– integrowanie uczniów,
– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień: artystycznych, sportowych, informatycznych i społecznych,
– nabywanie umiejętności przydatnych w grupie: porozumiewania się, radzenia sobie z trudnościami i współdziałania,
– kulturalne spożywanie posiłków i uświadamianie roli posiłków dla prawidłowego rozwoju,
– wzmacnianie poczucia własnej wartości i zadowolenia.

PROGRAM ZAJĘĆ

1. ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE
– gry edukacyjne, planszowe i ruchowe,
– zabawy integrujące uczniów,
– zajęcia plastyczne,
– nauka gry w szachy,
– kalambury,
– śniadanie.

2. ZAJĘCIA KREATYWNE i MULTIMEDIALNE
– zadania i gry z wykorzystaniem bazy pracowni i tablicy multimedialnej, dywanu interaktywnego,
– nauka programowania w programie PixBlocks i kodowanie w MS Paint i MS Paint 3D,
– tworzenie grafik, tekstów.

3. ZAJĘCIA SPORTOWE
– gry zespołowe,
– zabawy ruchowe z elementami rywalizacji,
– tory przeszkód,
– konkursy sportowe.

4. ZAJĘCIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU:
w zależności od warunków pogodowych w czasie ferii zimowych:
– zabawy na boisku szkolnym,
– zabawy na śniegu – saneczkowanie,
– spacery.

5. ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE
– plastyczne: malowanie, rysowanie,
– techniczne: konstruowanie,
– muzyczne,
– małe formy teatralne.

6. ZAJĘCIA KREATYWNE – MAŁY NAUKOWIEC (realizowane poprzez: eksperymentowanie, doświadczanie, przeżywanie)
– chemiczne,
– fizyczne,
– biologiczne.

7. ZABAWY Z JĘZYKIM ANGIELSKIM
– poszerzanie słownictwa,
– nauka piosenek i zabawa przy nich,
– nauka rymowanek.

8. ZIMOWA WYPRAWA DO BAJKOWEGO BAŁTOWA – WYCIECZKA – 6 GODZ.
– Wioska Świętego Mikołaja – zabawy z elfami w bajkowej Wiosce Mikołaja,
– magiczne show, spotkanie ze Świętym Mikołajem w jego chacie,
– Bajkowa Kraina Lodu,
– Zimowe Kino,
– Szopka ze zwierzętami,
– szkoła elfów – świąteczne warsztaty kreatywne,
– JuraPark,
– Muzeum Jurajskie z epoki lodowcowej
– ognisko, kiełbaski, chleb, przyprawy, herbata.

9. ZAJĘCIA EDUKACYJNE W OSTROWIECKIM BROWARZE KULTURY
– warsztaty,
– wystawy.

ZAPISY U WYCHOWAWCÓW KLAS.

CENA ZA TURNUS – 290,00 zł – w cenie wyjazd do Bałtowa, kiełbas, chleb, herbata podczas ogniska w Bałtowie, herbata do drugiego śniadania, obiad – usługi cateringowe ,,Pieprz i sól” – drugie dania, bilety wstępu na warsztaty do BWA, atrakcyjne zajęcia ze specjalistami, wpłata na konto Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim – ,,Razem dla Piątki” w terminie do 08.01 2022 r.
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika – półkolonie turnus I/ turnus II
Nr konta – 21 1240 1385 1111 0010 9967 8884
Dowód wpłaty prosimy dostarczyć osobiście lub przesłać za pomocą e-mail, na adres: annabar68@interia.pl

SKRÓCONY REGULAMIN PÓŁKOLONII:

1. Uczestnikami półkolonii są uczniowie klas I – VI ZSiPP nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2. Zajęcia odbywają się wg opracowanego programu i planu w budynku szkoły na os. Ogrody 20 (świetlica, sala gimnastyczna, pracownia komputerowa, sale lekcyjne, boisko szkolne, wycieczka do Bałtowa).
3. Grupą opiekuje się kierownik, wychowawca – nauczyciele szkoły.
4. W salach gimnastycznych, komputerowych, lekcyjnych obowiązują regulaminy tych pracowni.
5. Uczestnicy przestrzegają czasu schodzenia się. Obowiązuje zmiana obuwia i odpowiedni ubiór.
6. Przechodzenie do pomieszczeń na zajęcia, posiłki, wyjścia, odbywa się całą grupą, w sposób zorganizowany i pod opieką wychowawcy.

Skip to content Click to listen highlighted text!